Pseudonim
"Szron"
Data urodzenia
1914-02-15
Data śmierci
-
Stopień
-

Archiwum historii Mówionej

Stopień
sierżant
Miejsce urodzenia
Ciepłowo koło Sompolna
Przebieg służby wojskowej
W Wojsku Polskim od 1936 roku. Ukończył szkołę podoficerów instruktorów, żołnierz 67 Pułku Piechoty w Brodnicy. Podczas kampanii wrześniowej 1939 roku w 67 pp w składzie macierzystej dywizji walczącej w Armii Pomorze. Ranny we wrześniu 1939, przez długi okres przebywał na leczeniu w Szpitalu Ujazdowskim w Warszawie.
Udział w konspiracji 1939-1944
IV Obwód "Grzymała" (Ochota) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 3. Rejon - pluton 415
Praca w czasie wojny
Do wybuchu Powstania pracował w Monopolu Tytoniowym na ul. Kaliskiej 1
Oddział
IV Obwód "Grzymała" (Ochota) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 3. Rejon - pluton 415, następnie III Obwód "Waligóra" - zgrupowanie kpt. "Hala"
Szlak bojowy
Ochota - Wola (ul. Działdowska)
Losy po Powstaniu
Opuścił Warszawę z ludnością cywilną
Odznaczenia i awanse
Awansowany do stopnia pułkownika WP
105. urodziny płk. Kazimierza Klimczaka - uroczystość w dn. 15.02.2019 r.
15 lutego 2019 roku w Bibliotece Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła uroczystość z okazji 105. urodzin pułkownika Kazimierza Klimczaka. Wśród licznie zgromadzonych gości znaleźli się przedstawiciele najwyższych władz państwowych, reprezentanci parlamentu, najwyższe władze miasta stołecznego Warszawy, reprezentanci duszpasterstwa, przedstawiciele ambasad i placówek dyplomatycznych. Podczas uroczystości pułkownik Kazimierz Klimczak otrzymał następujące odznaczenia:
 • Medal „Pro Bono Poloniae”. Medal ustanowiony został Zarządzeniem Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 25 czerwca 2018 r. dla upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Odznaczenie wręczył Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, minister Jan Kasprzyk. Dodatkowo minister Kasprzyk wręczył jubilatowi pamiątkowy buzdygan.
 • Odznakę Honorową Zasłużonego dla Warszawy. Odznaczenie wręczył Wiceprzewodniczący Rady Warszawy, Sławomir Potapowicz.
 • Medal Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Odznaczenie wręczył ks. komandor Józef Bąk.
 • Przedstawiciele Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki wręczyli pułkownikowi Klimczakowi amerykańską flagę oraz pamiątkowy dyplom uznania.
 • Uroczystość w Bibliotece poprzedziła msza święta w intencji Kazimierza Klimczaka odprawiona w kaplicy Muzeum Powstania Warszawskiego pod wezwaniem bł. Józefa Stanka.
  Źródła
  MPW-baza uczestników PW. Zdjęcie z serii portretów Powstańców Warszawskich wykonanych w ramach projektu "1944/70/2014" realizowanego przez grupę WWPHOTO dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego, 22.07-04.08 2013.
  Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram