Pseudonim
"Sokołowski"
Data urodzenia
1912-02-19
Data śmierci
1996-12-16
Stopień
-
Stopień
kapral podchorąży
Miejsce urodzenia
Petersburg
Wykształcenie
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego
Udział w konspiracji 1939 - 1944
Po wybuchu II wojny światowej wstąpił do organizacji „Grunwald”. Później przeszedł do „Unii”, w której pełnił funkcję sekretarza generalnego i członka rady programowej partii. Następnie wszedł w struktury Stronnictwa Pracy, gdzie został członkiem zarządu wojewódzkiego SP w Warszawie.
Oddział
Delegatura Rządu na Kraj - I Rejon. W czasie Powstania Warszawskiego pełnił urząd komisarza bezpieczeństwa cywilnego oraz Rejonowego Delegata Rządu na Powiślu.
Dzielnica
Powiśle
Losy po Powstaniu
Wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną. Po zakończeniu walk w Warszawie pełnił funkcję wicedyrektora Departamentu Prezydialnego Delegatury Rządu, gdzie zajmował się odbudowywaniem cywilnych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.
Losy po wojnie
W okresie maj-czerwiec 1945 więziony w więzieniu UB przy ul Cyryla i Metodego w Warszawie. Po wyjściu na wolność powrócił do konspiracji, uczestniczył w ostatnich posiedzeniach Rady Jedności Narodowej, został też powołany do Komisji Likwidacyjnej Delegatury. Zagrożony ponownym aresztowaniem przedostał się do Londynu. Tam rozpoczął działania na rzecz zjednoczenia odłamów Stronnictwa Pracy na uchodźstwie. Po powrocie na emigrację Karola Popiela został jego wieloletnim współpracownikiem i sekretarzem generalnym partii. W 1950 r. współtworzył Chrześcijańsko - Demokratyczną Unię Europy Środkowej a następnie Światową Unię Chrześcijańsko – Demokratyczną, gdzie piastował funkcję sekretarza generalnego. Do Polski wrócił w 1992 roku. Zmarł w Krakowie 16 grudnia 1996 roku.
Miejsce śmierci
Kraków
Źródła
MPW-baza uczestników PW, Fot. z okresu Powstania Warszawskiego - MPW-zbiory
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram