Pseudonim
"Rareż"
Data urodzenia
1898-03-10
Data śmierci
1977-06-23
Stopień
-
Stopień
podpułkownik służby stałej kawalerii
Miejsce urodzenia
Chmielnik powiat Stopnica
Imiona rodziców
Stanisław - Kazimiera z domu Żelawska
Wykształcenie
Od 1907 r. uczył się w Szkole Handlowej w Kielcach i należał tam do tajnego skautingu oraz "Zarzewia".
Służba wojskowa do 1939 r.
W sierpniu 1914 roku wstąpił do Legionów Polskich jako szeregowiec w 1. Pułku Piechoty, a następnie jako telefonista w Oddziale Telegraficznym 1. Pułku Piechoty. Uczestniczył w kursie oficerskim w Zambrowie. Po kryzysie przysięgowym internowany w obozie w Szczypiornie, a następnie w Łomży, zwolniony z internowania w lipcu 1918 r. W listopadzie 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego i został przydzielony do 7. Pułku Ułanów, gdzie ukończył podoficerski kurs karabinów maszynowych i został zastępcą dowódcy plutonu. W okresie od września 1919 do kwietnia 1920 r. uczestniczył w kursie dla uczniów żołnierzy przy DOK Lwów, gdzie uzyskał świadectwo maturalne. Po powrocie z kursu został dowódcą plutonu w szwadronie karabinów maszynowych 7. Pułku Ułanów, następnie był oficerem broni, oficerem gazowym pułku i ponownie dowódcą plutonu karabinów maszynowych. We wrześniu 1923 r. został adiutantem pułku, a następnie kolejno dowódcą plutonu, oficerem ewidencyjno-personalnym pułku, oficerem gazowym. Po ukończeniu kursu w Centralnej Szkole Strzelań w Toruniu w kwietniu 1927 r. pełnił obowiązki dowódcy szwadronu w 7. Pułku Ułanów. W okresie od października 1929 do czerwca 1930 r. skończył kurs dowódców szwadronów w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, gdzie odbył staż. W grudniu 1930 r. został dowódcą plutonu w 10. Pułku Strzelców Konnych, a w kwietniu 1931 roku wrócił do 7. Pułku Ułanów na stanowisko dowódcy szwadronu. W styczniu 1933 r. przeniesiony do KOP (Korpus Ochrony Pogranicza), został kierownikiem wyszkolenia w Dowództwie KOP, następnie dowódcą Szwadronu KOP "Iwieniec" a potem Szwadronu KOP "Hnilice Wielkie". W listopadzie 1934 r. ukończył kurs doskonalący w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie, po którym został dowódcą Szwadronu Zapasowego 8. Pułk Ułanów w Krakowie, którym dowodził do 1939 roku.
Udział w wojnie obronnej 1939
Od sierpnia 1939 roku dowódca dywizjonu rozpoznawczego Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej, z którą we wrześniu przeszedł jej cały szlak bojowy. po zakończeniu działań wojennych uniknął niewoli i powrócił do Warszawy.
Udział w konspiracji 1939-1944
W konspiracji od października 1939 r. - oficer Służby Zwycięstwu Polski, później kolejno Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. W 1941 roku został komendantem I Obwodu Śródmieście Okręgu Warszawa AK, funkcję tę pełnił do marca 1944 r. W tym czasie rozkazem z dnia 11.11.1942 r. został mianowany podpułkownikiem. W kwietniu 1944 r. objął funkcję szefa Wydziału Zrzutów Oddziału V Komendy Głównej AK. Przydział w lipcu 1944 r. - Komenda Główna Armii Krajowej - Oddział V (Dowodzenie i Łączność) - Wydział odbioru zrzutów V-S ("Syrena", "Import", "M II Grad") - szef
Oddział
Okręg Warszawski Armii Krajowej - Referat "XII-pp" ("Przerzutów powietrznych)
Szlak bojowy
Śródmieście Północ
Losy po Powstaniu
Wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną
Miejsce śmierci
Łódź
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram