Pseudonim:
"Rareż"
Data urodzenia:
1898-03-10
Data śmierci:
1977-06-23
Funkcja:
-
Stopień:
podpułkownik służby stałej kawalerii
Miejsce urodzenia:
Chmielnik powiat Stopnica
Imiona rodziców:
Stanisław - Kazimiera z domu Żelawska
Wykształcenie:
Od 1907 r. uczył się w Szkole Handlowej w Kielcach i należał tam do tajnego skautingu oraz "Zarzewia".
Służba wojskowa do 1939 r.:
W sierpniu 1914 roku wstąpił do Legionów Polskich jako szeregowiec w 1. Pułku Piechoty, a następnie jako telefonista w Oddziale Telegraficznym 1. Pułku Piechoty. Uczestniczył w kursie oficerskim w Zambrowie. Po kryzysie przysięgowym internowany w obozie w Szczypiornie, a następnie w Łomży, zwolniony z internowania w lipcu 1918 r. W listopadzie 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego i został przydzielony do 7. Pułku Ułanów, gdzie ukończył podoficerski kurs karabinów maszynowych i został zastępcą dowódcy plutonu. W okresie od września 1919 do kwietnia 1920 r. uczestniczył w kursie dla uczniów żołnierzy przy DOK Lwów, gdzie uzyskał świadectwo maturalne. Po powrocie z kursu został dowódcą plutonu w szwadronie karabinów maszynowych 7. Pułku Ułanów, następnie był oficerem broni, oficerem gazowym pułku i ponownie dowódcą plutonu karabinów maszynowych. We wrześniu 1923 r. został adiutantem pułku, a następnie kolejno dowódcą plutonu, oficerem ewidencyjno-personalnym pułku, oficerem gazowym. Po ukończeniu kursu w Centralnej Szkole Strzelań w Toruniu w kwietniu 1927 r. pełnił obowiązki dowódcy szwadronu w 7. Pułku Ułanów. W okresie od października 1929 do czerwca 1930 r. skończył kurs dowódców szwadronów w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, gdzie odbył staż. W grudniu 1930 r. został dowódcą plutonu w 10. Pułku Strzelców Konnych, a w kwietniu 1931 roku wrócił do 7. Pułku Ułanów na stanowisko dowódcy szwadronu. W styczniu 1933 r. przeniesiony do KOP (Korpus Ochrony Pogranicza), został kierownikiem wyszkolenia w Dowództwie KOP, następnie dowódcą Szwadronu KOP "Iwieniec" a potem Szwadronu KOP "Hnilice Wielkie". W listopadzie 1934 r. ukończył kurs doskonalący w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie, po którym został dowódcą Szwadronu Zapasowego 8. Pułk Ułanów w Krakowie, którym dowodził do 1939 roku.
Udział w wojnie obronnej 1939:
Od sierpnia 1939 roku dowódca dywizjonu rozpoznawczego Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej, z którą we wrześniu przeszedł jej cały szlak bojowy. po zakończeniu działań wojennych uniknął niewoli i powrócił do Warszawy.
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od października 1939 r. - oficer Służby Zwycięstwu Polski, później kolejno Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. W 1941 roku został komendantem I Obwodu Śródmieście Okręgu Warszawa AK, funkcję tę pełnił do marca 1944 r. W tym czasie rozkazem z dnia 11.11.1942 r. został mianowany podpułkownikiem. W kwietniu 1944 r. objął funkcję szefa Wydziału Zrzutów Oddziału V Komendy Głównej AK. Przydział w lipcu 1944 r. - Komenda Główna Armii Krajowej - Oddział V (Dowodzenie i Łączność) - Wydział odbioru zrzutów V-S ("Syrena", "Import", "M II Grad") - szef
Oddział:
Okręg Warszawski Armii Krajowej - Referat "XII-pp" ("Przerzutów powietrznych)
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ
Losy po Powstaniu:
Wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną
Miejsce śmierci:
Łódź
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Luty 1916 r. Konstanty Kułagowski  drugi od lewej. Zbiory MPW

Luty 1916 r. Konstanty Kułagowski drugi od lewej. Zbiory MPW

I Brygada Legionów Polskich, 1 pp., 1 batalion, 1 kompania. Wśród żołnierzy Konstanty Kułakowski. (stoi, ostatni od  lewej). Wczesna wiosna 1916 r.

I Brygada Legionów Polskich, 1 pp., 1 batalion, 1 kompania. Wśród żołnierzy Konstanty Kułakowski. (stoi, ostatni od lewej). Wczesna wiosna 1916 r.

Konstanty Kułagowski, 1930 r. Zbiory MPW

Konstanty Kułagowski, 1930 r. Zbiory MPW

Rewers fotografii. Zbiory MPW

Rewers fotografii. Zbiory MPW

Nasz newsletter