Pseudonim
-
Data urodzenia
1909-06-30
Data śmierci
1944-08-02
Stopień
-
Stopień
podporucznik
Oddział
Armia Krajowa - zgrupowanie "Harnaś" - poczet dowódcy
Szlak bojowy
Śródmieście Północ
Odniesione rany
Ciężko ranny 1.08.1944 r. w Al. Jerozolimskich 22.
Miejsce (okoliczności) śmierci
Zmarł w wyniku odniesionych ran.
Miejsce pochówku
Po wojnie został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, kw. A 23-1-22
Źródła
MPW-baza uczestników PW. Archiwum Państwowe m. st. Warszawy - listy ekshumowanych. Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Powstańcze mogiły na chodniku w pobliżu sklepu ogrodniczego „Ulrich” w kamienicy przy ul. Moniuszki 11 róg Marszałkowskiej 124/128 (budynek dawnego Towarzystwa Ubezpieczeń „Rosja”). Groby od lewej: ppor. Konstantego Matyska z Batalionu „Harnaś”, lekarza Andrzeja Szafnickiego, st. strz. Zbigniewa Sierzputowskiego „Jeża” i plut. Józefa Nowickiego. Autorem zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski „Brok". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN-38
Uwagi
Według Roberta Bieleckiego - "Gustaw - Harnaś. Dwa powstańcze bataliony" poległ 1.09.1944 na ul. Traugutta, jednak pozostali żołnierze, między którymi został pierwotnie pochowany przy ul. Moniuszki, tj. dr Andrzej Szafnicki i strz. Zbigniew Sierzputowski polegli w pierwszych dniach sierpnia (2-3 VIII). Według zapisu na liście ekshumacyjnej Konstanty Matysek poległ 03.08.1944 r.
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram