Krystyna Katarzyna Gieysztor

Pseudonim:
"Misia"
Data urodzenia:
1930-02-22
Data śmierci:
-
Funkcja:
łączniczka
Stopień:
strzelec
Miejsce urodzenia:
Kielce
Imiona rodziców:
Stanisław - Maria
Udział w konspiracji 1939-1944:
Szare Szeregi
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa al. Wojska Polskiego 23
Oddział:
Harcerska Poczta Polowa - batalion "Iwo" - "Ostoja"
Szlak bojowy:
Śródmieście Południe
Losy po Powstaniu:
Wyszła z Warszawy z ludnością cywilną
Nazwisko po mężu:
Łopatek
Losy rodziny :
Jej ojciec, kpt. Stanisław Gieysztor (1891-1940) jako uczeń gimnazjum im. Zamojskiego działał w tajnych organizacjach szkolnych, a później w Związku Młodzieży Polskiej „Zet”. W latach 1908–1911 studiował w Szkole Mechaniczno -Technicznej im. Wawelberga i Rotwanda, a następnie w Instytucie Elektrotechniczno-Mechanicznym w Nancy we Francji. Gdy wybuchła I wojna światowa wraz z Pierwszą Kompanią Kadrową im. J. Piłsudskiego wyruszył 6 sierpnia 1914 r. z Krakowa. Został ranny pod Uściskami (dawne woj. kieleckie). W latach następnych brał czynny udział w pracach Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). Równocześnie przez cały rok 1918 był naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim. Uczestniczył też w wojnie bolszewickiej w latach 1918–20. Po odzyskaniu niepodległości wstąpił do Wojska Polskiego, gdzie pozostawał do 1935 r., jako zawodowy oficer artylerii. W okresie od września 1922 r. do kwietnia 1925 r. pełnił obowiązki komendanta Wojskowej Straży Pożarnej w Kielcach, kończąc równocześnie kurs dla instruktorów pożarniczych w wojsku. Będąc na rocznym urlopie (1934–35) odbył praktykę pożarniczą w Warszawskiej Straży Ogniowej na stanowisku dowódcy oddziału. W tym czasie dowodził akcją gaśniczą na lotnisku wojskowym, gdzie dał się poznać jako wybitny dowódca. W 1935 r. ukończył dalsze kursy uzupełniające, w tym kurs inspektorski w Łodzi, odbywając jednocześnie praktykę pożarniczą w Łódzkiej Straży Pożarnej, po czym objął kierownictwo referatu wyszkoleniowego w Związku Straży Pożarnych RP. W okresie tym odbył praktykę pożarniczą w Berlinie i Dreźnie. 1 stycznia 1939 r. będąc w stopniu kapitana WP, został mianowany komendantem Warszawskiej Straży Ogniowej będąc jej ostatnim komendantem w niepodległej Polsce. W związku ze zbliżającą się wojną w 1939 r. kierował pracami przygotowawczymi do obrony miasta, a następnie jako komendant Warszawskiego Ośrodka Pożarniczego kierował obroną przeciwpożarową w tragicznych dniach wrześniowych, ściśle współpracując z dowództwem obrony przeciwlotniczej i Komendą Obrony Miasta. Za obronę Warszawy został odznaczony orderem Virtuti Militari. W grudniu 1939 r. współorganizował Strażacki Ruch Oporu „Skała”. Aresztowany w 1940 r. przez gestapo zginął w listopadzie tego roku, zamordowany w obozie koncentracyjnym KL Auschwitz.
Źrodła:
MPW-baza uczestników PW, "Słownik biograficzny pożarników polskich" (informacje o ojcu). Fotografia współczesna - Krystyna Katarzyna Łopatek z domu Gieysztor ps. "Misia". Zdjęcie z serii portretów Powstańców Warszawskich wykonanych w ramach projektu "1944/70/2014" realizowanego przez grupę WWPHOTO dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego, 22.07-04.08 2013. Relacja Krystyny Łopatek z d. Gieysztor - "Wypędzeni z Warszawy 1944 - Losy dzieci"
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Krystyna Katarzyna Łopatek z domu Gieysztor ps. "Misia". Fot. zamieszczona w książce M. Stroka, Bataliony Iwo i Ostoja

Krystyna Katarzyna Łopatek z domu Gieysztor ps. "Misia". Fot. zamieszczona w książce M. Stroka, Bataliony Iwo i Ostoja

Zdjęcie z serii portretów Powstańców Warszawskich wykonanych w ramach projektu "1944/70/2014" realizowanego przez grupę WWPHOTO dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego, 22.07-04.08 2013.

Zdjęcie z serii portretów Powstańców Warszawskich wykonanych w ramach projektu "1944/70/2014" realizowanego przez grupę WWPHOTO dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego, 22.07-04.08 2013.

Nasz newsletter