Pseudonim:
"Katarzyna"
Data urodzenia:
1921-02-10
Data śmierci:
-
Funkcja:
sanitariuszka
Stopień:
strzelec
Miejsce urodzenia:
Pogorzałki powiat Białystok
Imiona rodziców:
Edward - Aleksandra z domu Kisielewska
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od lutego 1942 - V Obwód (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 4. Rejon - II batalion szturmowy "Odwet" ("Odwet II") - 4. kompania
Wykształcenie medyczne:
Prze­szła szko­le­nie w AK, była stu­dentką medy­cyny po ukoń­cze­niu Szkoły Zaor­skiego i stu­diach na kom­ple­tach Uni­wer­sy­tetu Poznań­skiego w War­sza­wie. Do 1 VIII 1944 r. ukoń­czy­ła cztery lata medy­cyny i zaczę­ła rok piąty. Przez rok mia­ła zaję­cia w Szpi­talu Mal­tań­skim, przez 9 mie­sięcy pra­co­wa­ła w Kli­nice Chi­rur­gicz­nej prof. Rut­kow­skiego w Szpi­talu Dzie­ciątka Jezus, gdzie jej przełożonym był dr Marat.
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa ul. Ceglana 16
Oddział:
V Obwód (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 4. Rejon - II batalion szturmowy "Odwet" ("Odwet II") - 4. kompania, następnie "Bakcyl" (Sanitariat Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej) - Szpital Dzieciątka Jezus ul. Nowogrodzka.
Szlak bojowy:
Kolonia Staszica - Pole Mokotowskie - Śródmieście Południe
Losy po Powstaniu:
Wyszła z Warszawy z ludnością cywilną
Nazwisko po wojnie:
Ilukiewicz - Zgorzelska
Publikacje:
Źródło "Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego – Powstanie Warszawskie i medycyna", wydanie II, Warszawa 2003 r.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Południowe - ul. Nowogrodzka. Przygotowanie do operacji w Szpitalu Dzieciątka Jezus. Zawiązująca maskę sanitariuszka Krystyna Ilukiewicz - Zgorzelska "Katarzyna". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IP/5118

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Południowe - ul. Nowogrodzka. Przygotowanie do operacji w Szpitalu Dzieciątka Jezus. Zawiązująca maskę sanitariuszka Krystyna Ilukiewicz - Zgorzelska "Katarzyna". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IP/5118

Nasz newsletter