Pseudonim
"Irena"
Data urodzenia
1921-11-20
Data śmierci
2019-04-19
Stopień
sanitariuszka
Stopień
strzelec
Miejsce urodzenia
Skierniewice
Udział w konspiracji 1939-1944
VI Obwód (Praga) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - Praski Batalion Saperów - pluton 60
Oddział
VI Obwód (Praga) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - Praski Batalion Saperów - pluton 60
Szlak bojowy
Praga
Odznaczenia
Krzyż Armii Krajowej, Warszawski Krzyż Powstańczy
Nazwisko po mężu
Krystyna Grudkowska
Miejsce pochówku
Warszawa, Cmentarz Komunalny Północny (Wólka Węglowa)
Źródła
MPW-baza uczestników PW, dokumenty ze zbiorów rodzinnych p. Krystyny Grudkowskiej z d. Purzyckiej, skany: Pokój Kombatanta MPW. Zaświadczenie (legitymacja) UdsKiOR - zaliczony okres służby: VI - IX 1944. Nekrolog prasowy, data emisji 24.04.2019
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram