Pseudonim
"Krzych"
Data urodzenia
1923-06-18
Data śmierci
1944-09-21
Stopień
-
Pozycja na murze pamięci
Kolumna: 181 Miejsce: 56
Stopień
kapral podchorąży
Miejsce urodzenia
Warszawa
Imiona rodziców
Henryk - Maria z domu Szulisławska
Udział w wojnie obronnej 1939
We wrześniu 1939 r., jako 16-latek ochotniczo uczestniczył w obronie Warszawy. Za wykazane męstwo został odznaczony Krzyżem Walecznych - osobiście przez gen. dyw. Juliusza Rómmla.
Udział w konspiracji 1939-1944
Kedyw Komendy Głównej Armii Krajowej - batalion "Parasol" - 1. kompania.
Oddział
Armia Krajowa - zgrupowanie "Radosław" - batalion "Parasol" - 1. kompania.
Szlak bojowy
Wola - Stare Miasto - kanały - Śródmieście - Górny Czerniaków.

5 sierpnia 1944 uczestniczył w walkach na ul. Wolskiej. Z pistoletu maszynowego zniszczył obsługę ckm w bramie nr 39.

Odniesione rany
W sierpniu 1944 r. podczas walk na Starym Mieście stracił lewe oko. Na Górnym Czerniakowie powrócił do służby liniowej.
Rodzina biorąca udział w Powstaniu Warszawskim
Matka Maria i ojciec Henryk prowadzili Szpital PCK przy ul. Fałata 4.
Odznaczenia
Krzyż Walecznych
Miejsce śmierci
Poległ w rejonie ul. Wilanowskiej.
Informacje dodatkowe - losy rodziny
Ojciec Krzysztofa, dr Henryk Palester przed wojną był naczelnikiem Wydziału Walki z Epidemiami w Ministerstwie Zdrowia. Jego matka, Maria Palester z domu Szulisławska, studiowała romanistykę we Lwowie, zajmowała się domem. Jeszcze przed wojną Palestrowie przenieśli się ze Lwowa do Warszawy, gdzie w 1929 roku urodziła się ich córka Małgorzata Maria. W czasie okupacji w mieszkaniu Palestrów przez cały okres ukrywali się Żydzi, mimo szczególnego zagrożenia, gdyż sam Henryk Palester był z pochodzenia Żydem. Jego żona Maria od początku wojny pracowała z Ireną Sendlerową, włączyła się do akcji pomocy Żydom oraz w działalność "Żegoty". W ich mieszkaniu przy ul. Łowickiej 53 m. 8 mieszkała Irena Sendlerowa (1919-2008). We wrześniu 1944 roku matka Krzysztofa współorganizowała na Okęciu Szpital dla Dzieci i Chronicznie Chorych, który w latach 50-tych przekształciła w Dom Dziecka Warszawy. Po wojnie została odznaczona tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata przez Instytut Yad Vashem w Izraelu. Krzysztof był bratem przyrodnim Romana Palestra (1907 -1989), kompozytora i późniejszego kierownika działu kulturalnego polskiej sekcji Radia "Wolna Europa".
Źródła
MPW-baza uczestników PW, MPW-zbiory: fotografia przedstawiająca żołnierzy batalionu „Parasol” po wyjściu z kanału przy ul. Wareckiej 1, Maria Stypułkowska-Chojecka ps. Kama oraz ranny kpr. pchor. ”Krzych" - fot. autorstwa Joachima Joachimczyka, ze zbiorów Fototeki MPW, sygn. MPW-IK/2960. MPW-zbiory P/4778/06, kopia świadectwa urodzenia i chrztu wystawione we Lwowie dn. 10.03.1942, na nazwisko Krzysztof Palesterdar Małgorzaty Palester-Chlebowczyk (1929-2011), siostry Krzysztofa. Fotografia portretowa ze zbiorów prywatnych p. Andrzeja Urbańca.
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram