Pseudonim
"Władysław"
Data urodzenia
1910-06-18
Data śmierci
1944-08-03
Stopień
-
Pozycja na murze pamięci
Kolumna: 166 Miejsce: 1
Stopień
podporucznik
Miejsce urodzenia
Wymyślin powiat lipnowski, gmina Skępe [inne wersje: Skępe]
Imiona rodziców
Jan - Cecylia
Wykształcenie i działalność przed wojną
W 1929 roku ukończył Seminarium Nauczycielskie w Wymyślinie. Był kierownikiem szkoły powszechnej w powiecie gostynińskim.
Udział w kampanii wrześniowej 1939
Jako oficer Wojska Polskiego w stopniu podporucznika brał udział w walkach we wrześniu 1939 r. Po przegranej dostał się do niewoli niemieckiej, jednak udało mu się uciec z obozu jenieckiego.
Udział w konspiracji 1939 -1944
Po ucieczce z oflagu, powrócił do Skępego i zaangażował się w działalność konspiracyjną. Kierował jedną z grup Polskiej Organizacji Zbrojnej (POZ) "Znak" w Skępem, pod ps. „Łukasz”. Poszukiwany przez Niemców (zagrożony ze strony swego sąsiada, Oswalda Bobke), na początku 1943 r. musiał uchodzić do Warszawy. W Warszawie po skontaktowaniu się z Antonim Szatkowskim, ps. „Bolesław” kontynuował pracę konspiracyjną.
Adres zamieszkania przed Powstaniem
Warszawa, ul. Żelazna 24
Oddział
Armia Krajowa - I Obwód „Radwan” (Śródmieście) - zgrupowanie „Chrobry II” - I batalion „Lecha Żelaznego” - 3. kompania - I pluton
Szlak bojowy
Śródmieście Północ
Miejsce śmierci
Poległ na ul. Siennej 47*

*miejsce zgonu na podstawie listy ekshumacyjnej - zasób Archiwum Państwowego m. st. Warszawy

Miejsce pochówku
Pochowany tymczasowo na ul. Siennej 10. Po zakończeniu działań wojennych ekshumowany na Cmentarz Wojskowy na Powązkach.
Informacje dodatkowe - rodzina
Z żoną Władysławą miał córkę. Jego ojciec Jan Abramowicz był piekarzem.
Źródła
MPW-baza uczestników PW. Archiwum Państwowe m. st. Warszawy - listy ekshumowanych
Publikacje
M.Krajewski, Nowy słownik biograficzny ziemi dobrzyńskiej, t. 1-2, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2014. M. Krajewski, W cieniu wojny i okupacji: Ziemia Dobrzyńska w latach 1939-1945, Wydawca:Dobrzyński Oddział Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w Rypinie, 1995, (dostęp on-line: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa). Wymieniany także w innej publikacji Mirosława Krajewskiego: Dama Niezłomna. Maria Sobocińska (1920-2012). Biografia wpisana w okupacyjne dzieje Skępego.(Rypin-Skępe, 2012)
Uwagi
Data zgonu na liście ekshumacyjnej - 3 sierpnia 1944, miejsce zgonu - ul. Sienna 47, pochowany na ul. Siennej. Niektóre opracowania podają, że zginął 21 sierpnia 1944 r. na barykadzie na ulicy Srebrnej, trafiony pociskiem w usta [?]
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram