Powrót do biogramów

Lech Antoni
Hałko

Pseudonim
"Cyganiewicz"
Data urodzenia
1925-08-25
Data śmierci
2015-06-22
Stopień
-
Stopień
starszy strzelec
Miejsce urodzenia
Warszawa
Imiona rodziców
Antoni - Janina z domu Konarska
Udział w konspiracji 1939-1944
Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Obwód "Radwan" (Śródmieście) - 4. Rejon "Zagończyk" - 43. kompania WSOP (Wojskowa Służba Ochrony Powstania)
Adres przed Powstaniem Warszawskim
Warszawa ul. 6 Sierpnia 15
Oddział
Armia Krajowa - Grupa "Północ" - zgrupowanie "Róg" - batalion "Bończa" - 101. kompania - pluton "Zawrata"
Szlak bojowy
Stare Miasto - kanały - Śródmieście
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - Stalag XI B Fallingbostel, Stalag XI A Altengrabow, Stalag IV-B Mühlberg
Numer jeniecki
140843
Losy po wyzwoleniu
Po ucieczce z niewoli niemieckiej trafił do partyzantki czeskiej, w której służył do końca wojny.
Losy po wojnie
W lipcu 1945 roku wstąpił do 2 Korpusu gen. Władysława Andersa we Włoszech, skąd wyjechał do Anglii. Po demobilizacji rozpoczął w 1948 roku studia na wydziale architektury Polish University College w Londynie, które ukończył z wyróżnieniem. W roku 1953 wyemigrował do Kanady, gdzie pracował m.in. na stanowisku kierownika działu dokumentów konstrukcyjnych największego w Kanadzie konsorcjum architektów i inżynierów: University Planners, Architects & Consulting Engineers (UPACE). Był jednym z pierwszych w Kanadzie Registered Spec. Writers. W roku 1973 objął stanowiska Kierownika Działu Dokumentów Konstrukcyjnych Ministerstwa Robot Publicznych (Public Works Canada). Na prośbę Royal Architectural Institute of Canada opracował nowe wydanie II tomu “Canadian Book of Practice for Architects”. Jako członek Stowarzyszenia Ontaryjskich Architektów oraz Królewskiego Instytutu Architektury w Kanadzie. Autor książki “Kotwica Herbem Wybranym”
Odznaczenia wojskowe i cywilne
1947 - Krzyż Walecznych, 1948 - Medal Wojska Polskiego, 1948 - Brytyjski Medal Zwycięstwa (Victory Medal), 1973 - Krzyż Armii Krajowej, 1973 - Srebrna Pamiątkowa Odznaka Czeskich Partyzantów, 1973 - Srebrna Odznaka Honorowa Federacji Światowej S.P.K. 1976 - Złoty Krzyż Kombatancki S.P.K. w Kanadzie, 1978 - Złota Odznaka Honorowa Ontario Ministry of Citizenship, 1986 - Złoty Krzyż Zasługi, 1989 - Medal Skarbu Narodowego, 1991 - Brązowy Krzyż Kombatancki S.P.K. w Kanadzie, 1991 - Medal 25-lecia Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie, 1992 - Złoty Krzyż Kombatancki S.P.K. w Kanadzie, 1993 - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta), 1993 - Warszawski Krzyż Powstańczy, 1993 - Złota Odznaka Honorowa Federacji Światowej S.P.K. 1993 - Brytyjski Medal Jeńców Wojennych, 1996 - Odznaka Weterana Walk o Niepodległość, 2006 - Medal Pro Memorial.
Informacje dodatkowe
W konspiracji od 1940 roku, wprowadzony przez instruktora gimnazjum mechanicznego, w którym się uczył. Łącznik Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom im. Konrada Żegoty. W czasie wojny kontynuował naukę na wydziale architektury wnętrz w liceum budowlanym przy Politechnice Warszawskiej.
Źródła
MPW-baza uczestników PW, UdsKiOR, PCK
Publikacje
Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego t. V
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram