Pseudonim:
"Maksba", "Lech"
Data urodzenia:
1902-02-09
Data śmierci:
1973-04-26
Funkcja:
kierownik zakładu produkcji granatów
Stopień:
porucznik
Miejsce urodzenia:
Chełmiczki, ówczesne województwo poznańskie
Imiona rodziców :
Andrzej - Franciszka z domu Wojdyłło
Pseudonimy:
"Maksba", "Lech"
Przebieg służby wojskowej:
W latach 1918-1919 (dokładnie od 28.12.1918 do 30.01.1919 r) brał czynny udział jako ochotnik w Powstaniu Wielkopolskim - uczestniczył m. in. w zdobywaniu koszar pod Gnieznem, walkach pod Zdziechową, następnie wcielony jako ochotnik do 2 (16) Pułku Ułanów Wielkopolskich/ Był na froncie Słupia, Kępno, Sulmierzyce, Odolanów, w szwadronie 4 pod dowództwem rtm. Płacheckiego. Za udział w Powstaniu odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym (odznaczenie ustanowione po wojnie, przyznawane od 1957 roku).
Wykształcenie i działalność do 1939 roku:
Architekt. Szkołę powszechną ukończył w Wągrowcu w 1918 roku. W 1922 roku rozpoczął naukę w Wyższej Szkole Kawalerii w Grudziądzu. Na drugim roku studiów przeniósł się na Politechnikę Gdańską. Jeszcze jako student Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej budował Gdynię (od 1923 r.) W 1929 roku wszedł do Zarządu zawiązanego w Gdyni przy Skwerze Kościuszki Koła Architektów Polskich w Gdyni, w którym pełnił funkcję skarbnika. Jako dyplomowany inżynier w 1928 roku założył Biuro Inżynieryjno-Budowlane w Gdyni usytuowane przy ul. Śląskiej. W latach 1926-1934 wykonywał swój zawód pracując jako architekt na rzecz budującego się miasta Gdynia i jej portu. Jedną z ważniejszych inwestycji projektowanych przez inż. Leona Mazalona był ówczesny Dworzec Kolejowy, Poczta i gmach Banku Narodowego. W latach 1927-1931: kino "Warszawa", "Goplana", pierwsze bloki Towarzystwa Budowy Osiedli Robotniczych (TBOR) na Grabówku, gmach Urzędu Funduszu Pracy oraz szereg prywatnych domów przy ul. Świętojańskiej i 10 Lutego. Przed wybuchem II wojny światowej w 1939 roku brał udział w budowie fortyfikacji polskich na Helu, m. in. magazynów na amunicję), przez co jego nazwisko znalazło się na niemieckiej liście osób do internowania i zagłady, wobec czego Leon Mazalon musiał opuścić miasto.
Okres okupacji niemieckiej i udział w Konspiracji 1939-1944:
Okres wojenny spędził w Warszawie. Od początku zaangażowany w działalność konspiracyjną ("Kedyw"- produkcja uzbrojenia)
Oddział:
Armia Krajowa - I Obwód "Radwan" - Grupa Bojowa "Krybar" - Grupa Techniczna - zakład produkcji granatów w fabryce Gerlacha przy ul. Tamka 40 - kierownik zakładu
Szlak bojowy:
Powiśle
Losy po Powstaniu:
Wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną
Losy po wojnie:
W maju 1945 roku powrócił do Gdyni i pracy nad odbudową miasta i portu. W 1950 roku rozpoczął pracę na Politechnice Gdańskiej, początkowo na Wydziale Architektury, a następnie w Katedrze Budownictwa Żelbetonowego. Mieszkał w małym domku położonym u stóp Kamiennej Góry na ul. Piłsudskiego 4, blisko morza i bulwaru. Członek SARP O. Wybrzeże. Zmarł 26 kwietnia 1973 roku.
Miejsce śmierci:
Gdynia
Miejsce pochówku :
Gdynia, Cmentarz Witomiński
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, baza uczestników PW, Księga Gdynian (dostęp on-line: www.gdynia.pl), In memoriam - Pamięci Architektów - Leon Mazalon.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Kamienica przy ul. Świętojańskiej 122 w Gdyni,  źródło SARP Gdynia. Budynek został zbudowany w latach 1936-1937 r. dla mecenasa Antoniego Ogończyka-Blocha i architekta Leona Mazalona, który był także współautorem projektu (wraz ze Stefanem Kozińskim). To jedna z najbardziej oryginalnych kompozycji architektonicznych dwudziestolecia międzywojennego, nie tylko w skali gdyńskiej. Jej autorzy inspirowali się ekspresjonistycznymi realizacjami architektów szkoły amsterdamskiej, z tą jednak różnicą, że zamiast fasady ceglanej, zaprojektował tu jasną, odbijającą światło.

Kamienica przy ul. Świętojańskiej 122 w Gdyni, źródło SARP Gdynia. Budynek został zbudowany w latach 1936-1937 r. dla mecenasa Antoniego Ogończyka-Blocha i architekta Leona Mazalona, który był także współautorem projektu (wraz ze Stefanem Kozińskim). To jedna z najbardziej oryginalnych kompozycji architektonicznych dwudziestolecia międzywojennego, nie tylko w skali gdyńskiej. Jej autorzy inspirowali się ekspresjonistycznymi realizacjami architektów szkoły amsterdamskiej, z tą jednak różnicą, że zamiast fasady ceglanej, zaprojektował tu jasną, odbijającą światło.

Gdynia, Cmentarz Witomiński. Źródło: nieobecni.com

Gdynia, Cmentarz Witomiński. Źródło: nieobecni.com

Gdynia, Cmentarz Witomiński. Źródło: nieobecni.com

Gdynia, Cmentarz Witomiński. Źródło: nieobecni.com

Nasz newsletter