Pseudonim:
"Młynarz"
Data urodzenia:
-
Data śmierci:
-
Funkcja:
-
Stopień:
starszy sierżant
Pseudonimy:
"Młynarz", "W-14"
Udział w konspiracji 1939-1944:
Komenda Główna Armii Krajowej - Oddział II (Informacyjno-Wywiadowczy) - Referat 998 (Kontrwywiad)
Oddział:
V Obwód (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - przydział nieznany
Szlak bojowy:
Mokotów
Okoliczności śmierci:
Poległ podczas Powstania Warszawskiego.
Publikacje:
Wymieniany jest w książce Kazimierza Leskiego Bradla „Życie niewłaściwie urozmaicone. Wspomnienia oficera wywiadu i kontrwywiadu AK", oprac. Tomasz Szarota, Warszawa: PWN
Uwagi :
Uwaga! w kartotece poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża figuruje: Leon Müller, ur. 27.08.1901 roku, podany zawód: sekwestrator, zamieszkały w Warszawie przy ul. Chłodnej 6 m 52, poszukiwany po wojnie przez córkę Irenę, która podała, że od 1.08.1944 roku brak wiadomości, podany w PCK pseudonim to „Cichy”. Istnieje przypuszczenie, niepotwierdzone obecnie przez MPW, że może chodzić o o tego samego uczestnika, co Leon Miller ps. Młynarz, gdyż córka Leona Müllera „Cichego” zapamiętała, że w okresie okupacji ojciec jej służył w wywiadzie AK, wyjeżdżał poza Warszawę oraz że zginął na Mokotowie w trakcie Powstania Warszawskiego. Z informacji uzyskanych przez rodzinę w Archiwum Straży Granicznej wynika, że plut. Leon Müller z 77 Pułku Piechoty, ur. [sic!] 27.08.1900 roku z dniem 01.03.1927 został mianowany podoficerem zawodowym. Na przełomie lat 20-tych i 30-tych służył w garnizonie Korpusu Ochrony Pogranicza Iwieniec, a następnie od września 1931 roku został przeniesiony do Dowództwa KOP. Z dniem 01.01.1934 awansowany na sierżanta administracyjnego. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (07.12.1934) oraz Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę. Z zachowanych list płac Dowództwa KOP można stwierdzić, że w.w pełnił służbę jeszcze w maju 1939 r. 28 sierpnia 1927 roku zawarł związek małżeński z Marią Radziwonówną, córką Michała i Marii, miał dwoje dzieci - syna Zdzisława (1927) i córkę Irenę (1929). Od początku lat 30-tych rodzina mieszkała w Warszawie. Sierż. Leon Müller brał udział w obronie Warszawy w 1939 roku. [źródło - dane z Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, MPW-kontakt: p. Andrzej Kurkiewicz, wnuk Leona Müllera, ur. 27.08.1901, ps. Cichy (?)]
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Nasz newsletter