Pseudonim:
-
Data urodzenia:
1928-01-01
Data śmierci:
2019-02-21
Funkcja:
sanitariuszka
Miejsce urodzenia:
Zaborce, gmina Parafianowo, powiat Dzisna, województwo wileńskie
Imiona rodziców:
Cyryl - Julia z domu Płygawko
Wykształcenie do 1944 r.:
Do wybuchu wojny ukończyła 5 klas Państwowej Szkoły Powszechnej w Parafianowie; po wkroczeniu sowietów 17.09.1939 wyjechała z rodzicami do Warszawy, gdzie kontynuowała naukę w Szkole Powszechnej nr 100 przy ul. Młynarskiej, następnie na tajnych kompletach Collegium przy ul. Leszno.
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa ul. Leszno 81, Bursa RGO
Oddział:
Narodowe Siły Zbrojne - kompania mjr. art. "Szeptyckiego" (Stanisław Szymański) - Punkt sanitarny ul. Leszno 81
Szlak bojowy:
Wola - ... (Stare Miasto)*
Losy po Powstaniu:
Wyszła z Warszawy z ludnością cywilną, przez Wolę dotarła do Piastowa. Po odnalezieniu matki wyjechała do Częstochowy.
Nazwisko po mężu:
Leopolda Kopaczyk
Miejsce pochówku:
Cmentarzu Miłostowo w Poznaniu
Źródła:
MPW-baza uczestników PW. Zdjęcie z serii portretów Powstańców Warszawskich wykonanych w ramach projektu "1944/70/2014" realizowanego przez grupę WWPHOTO dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego, 22.07-04.08 2013. Fundacja im. gen. Elżbiety Zawackiej - teczka osobowa Leopoldy Kopaczyk z domu Zubickiej. Dostęp on-line: Kujawsko - Pomorska Biblioteka Cyfrowa, kpbc.umk.pl Nekrolog prasowy (2019)
Uwagi :
*Szlak bojowy p. Leopoldy Zubickiej podawany w oświadczeniach świadków (Stanisława i Janiny Malkiewiczów oraz Barbary Parfienowicz ps. Sylwia, w PW. Barbara Krok-Paszkowska) to Wola i Stare Miasto do 29.08. Według relacji własnej p. Leopoldy Zubickiej - Kopaczyk po zgrupowaniu w Sądach na Lesznie ok. 6.08.1944 wraz z grupą osób udała się w stronę Starego Miasta ("Byłam w różnych miejscach opatrując rany potrzebującym do dnia 29.08. Następnie polecono mi włączyć się do ludności cywilnej opatrywać i pomagać. (...) Prowadzono nas przez morze płomieni (...) do kościoła św. Stanisława na Woli. Następnie prowadzono nas do obozu w Pruszkowie.") Jednak w zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego znajduje się dokument podważający tę wersję wydarzeń. Jest to zaświadczenie RGO (Bescheinigung) o korzystaniu przez Leopoldę Zubicką z opieki delegatury Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Pruszkowie i prośba do placówek RGO o udzielenie dalszej pomocy. Dokument datowany na 23.08.1944 roku. (sygn. MPW-A-6103, P/5921/07). Dodatkowo opis płonącej Woli i stosów ciał pomordowanych 5.08 również wskazuje na wcześniejsze wyjście z Warszawy - prawdopodobnie w pierwszej połowie sierpnia, nie zaś 2 września 1944 r.
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Leopolda Zubicka - Kopaczyk.

Leopolda Zubicka - Kopaczyk.

Leopolda Zubicka - Kopaczyk. Zdjęcie z serii portretów Powstańców Warszawskich w ramach projektu "1944/70/2014" realizowanego przez grupę WWPHOTO dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego, 22.07-04.08 2013.

Leopolda Zubicka - Kopaczyk. Zdjęcie z serii portretów Powstańców Warszawskich w ramach projektu "1944/70/2014" realizowanego przez grupę WWPHOTO dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego, 22.07-04.08 2013.

Nasz newsletter