Pseudonim:
"Biskup"
Data urodzenia:
1924-11-16
Data śmierci:
2016-02-17
Funkcja:
-
stopień:
kapral podchorąży
Miejsce urodzenia:
Lwów
Imiona rodziców:
Władysław - Janina z domu Pelczarska
Wykształcenie:
W 1936 roku ukończył szkołę powszechną w Stanisławowie. W latach 1936-1939 uczęszczał do Państwowego Gimnazjum im. Władysława IV w Warszawie. W czasie okupacji w ramach tajnego nauczania w 1944 r. uzyskał maturę (humanistyczną) w Liceum im. ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie.
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od czerwca 1943 roku pod pseudonimem "Biskup". Od lipca do grudnia 1943 odbył kurs Szkoły Podchorążych AK
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa, ul. Cegłowska 13 m. 3 (Bielany)
Miejsce koncentracji na godzinę "W":
Od 1. 08.1944 roku brał czynny udział w walkach na Powiślu w ramach Zgrupowania Krybar, po kilku dniach przeszedł do Śródmieścia i dołączył do macierzystego oddziału
Oddział:
Armia Krajowa - I Obwód "Radwan" - IV zgrupowanie "Gurt" - 3 kompania, dowódca kompanii por. "Groźny"
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ
Odniesione rany:
Ranny 4/5.09.1944 r. w pobliżu hotelu "Astoria" przy ul. Chmielnej 49 - raniony odłamkami granatu i przysypany gruzami zawalonego domu (wydostany z gruzów po dwóch godzinach). Umieszczony w szpitalu polowym przy ul. Złotej 22.
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka od 10.10.1944. Po kapitulacji Warszawy wywieziony w zbiorowym transporcie rannych szpitala Złota 22 do szpitala jeńców AK w Zeithain (jeniec Stalagu IV B/H Zeithain), a 31.10.1944 przeniesiony do Stalagu IV-B Mühlberg.
Numer jeniecki:
298971
Losy po wyzwoleniu:
24.04.1945 roku wyzwolony przez wojska amerykańskie w okolicach Grimmy k. Lipska. Skierowany do 2. Korpusu Polskiego we Włoszech (przydział do 16. Pomorskiej Brygady Piechoty, 66 batalion, 2 DP), a następnie wysłany na wyższe studia na Uniwersytecie w Rzymie. W 1946 roku ukończył I rok filozofii tamtejszego uniwersytetu. Z powodu przeniesienia do Anglii studiów nie kontynuował.
Losy po wojnie:
Zdemobilizowany w 1947 roku, jesienią tegoż roku powrócił do kraju. W latach 1947-1952 studiował na Akademii Handlowej, a następnie Wyższej Szkole Ekonomicznej. Mieszkał w Krakowie.
Miejsce śmierci:
Kraków
Źródła:
MPW-kopie dokumentów z archiwum rodzinnego Lesława Murzewskiego dostarczone przez p. Władysława Murzewskiego - wyciąg dokumentów z PCK, zaświadczenie ZBoWiD, krankenblatt, załącznik do pozwu do Sądu Pracy, kopia książeczki wojskowej, zaświadczenie z r. 1947 o ukończeniu Szkoły Podchorążych AK w IX Okręgu (1943 r.); życiorys autorstwa Lesława Murzewskiego.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Kapral podchorąży Lesław Murzewski ps. "Biskup" (1924-2016). Zdjęcia i dokumenty z archiwum rodzinnego p. Władysława Murzewskiego

Kapral podchorąży Lesław Murzewski ps. "Biskup" (1924-2016). Zdjęcia i dokumenty z archiwum rodzinnego p. Władysława Murzewskiego

Zdjęcia i dokumenty z archiwum rodzinnego p. Władysława Murzewskiego

Zdjęcia i dokumenty z archiwum rodzinnego p. Władysława Murzewskiego

Zdjęcia i dokumenty z archiwum rodzinnego p. Władysława Murzewskiego

Zdjęcia i dokumenty z archiwum rodzinnego p. Władysława Murzewskiego

Zdjęcia i dokumenty z archiwum rodzinnego p. Władysława Murzewskiego

Zdjęcia i dokumenty z archiwum rodzinnego p. Władysława Murzewskiego

Nasz newsletter