Powrót do biogramów

Leszek
Kidziński

Pseudonim
"Kindżał"
Data urodzenia
1923-01-08
Data śmierci
1944-09-21
Stopień
dowódca plutonu
Pozycja na murze pamięci
Kolumna: 180 Miejsce: 22
Stopień
podporucznik
Miejsce urodzenia
Warszawa
Udział w konspiracji 1939-1944
Harcerz 7. Warszawskiej Drużyny Harcerzy, w latach okupacji ukończył kurs podharcmistrzowski. Od 1943 r. w warszawskich Grupach Szturmowych Szarych Szeregów - Hufiec Wola (WL) - drużynowy WL-300, następnie w Kedywie Komendy Głównej Armii Krajowej: Brygada Dywersyjna "Broda 53" - batalion "Zośka" - 1. kompania "Maciek" - IV pluton - dowódca
Oddział
Armia Krajowa - zgrupowanie "Radosław" - pułk "Broda 53" - batalion "Zośka" - 1. kompania "Maciek” - IV pluton - dowódca
Szlak bojowy
Wola - Stare Miasto - kanały - Śródmieście - Górny Czerniaków
Odniesione rany
Ranny w sierpniu 1944 r. na Starym Mieście, przekazał czasowo dowodzenie plutonem pchor. "Zdzisiowi Misiowi" (Zdzisław Miśkiewicz).
Odznaczenia
Krzyż Walecznych
Miejsce (okoliczności) śmierci
Ostatni raz widziany wieczorem na ul. Wilanowskiej 18 lub na ul. Wilanowskiej 5 - powojenne relacje żołnierzy batalionu "Zośka" różnią się.
Rodzeństwo walczące w Powstaniu
Jego brat Jerzy był żołnierzem tego samego plutonu, poległ 23.08.1944 r. na Starym Mieście.
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram