Leszek Stanisław Rosiński

Pseudonim:
"Stenko"
Data urodzenia:
1929-08-18
Data śmierci:
2020-02-01
Funkcja:
-
Stopień:
strzelec
Miejsce urodzenia:
Łódź
Imiona rodziców:
Seweryn - Czesława z domu Nowak
Wykształcenie do 1944 r.:
Przed wojną uczeń Szkoły Powszechnej Nr 80 im. Księcia Józefa Poniatowskiego mieszczącej się przy ul. Dobrej 68. Podczas okupacji kontynuował naukę w szkole przy ul. Drewnianej 8 i na tajnych kompletach.
Pseudonimy:
"Turi", "Stenko"
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od jesieni 1941 r. - członek drużyny, którą kierował Andrzej Zejdler ps. "Babinicz" (41. Warszawska Drużyna Harcerzy im. Stanisława Konarskiego). Zbiórki odbywały się w budynku Szkoły Powszechnej przy ul. Sewerynów 5b. W połowie 1942 r. na Sewerynowie złożył uroczystą przysięgę na sztandar 41. WDH. W konspiracji działał pod pseudonimem "Turi". Po włączeniu organizacji w struktury Szarych Szeregów został członkiem plutonu BS (Bojowe Szkoły), równocześnie biorąc udział w szkoleniu młodszych harcerzy w ramach "Zawiszy". W tym czasie uczestniczył w akcjach "Małego Sabotażu" (napisy na murach, zrywanie niemieckich flag) oraz w akcjach "WISS" (Wywiad i Informacja Szarych Szeregów). W roku 1943 - po śmierci gen. Władysława Sikorskiego, rozkazem Rady Drużyny zmieniono jej nazwę na 41. Warszawską Drużynę Harcerzy im. Gen. Władysława Sikorskiego "Sikorszczaków". Po ilościowym rozroście organizacji, gdy przyjęto strukturę szczepu nazwa brzmiała: 41 Warszawski Szczep Harcerzy im. Gen. Władysława Sikorskiego "Sikorszczaków". Na początku 1944 r. jego pluton BS został objęty szkoleniem Szkoły Podoficerskiej "Wiarus". Zajęcia odbywały się przeważnie w lokalach szkół (na Sewerynowie, na Karowej, w świetlicy Zakładu o.o. Salezjanów na Lipowej) oraz w terenie, przeważnie w lasach otwockich. W maju 1944 r. odbył się egzamin przed komisją złożoną z oficerów Armii Krajowej, a uczestnicy kursu otrzymali zapewnienie awansu do stopnia kaprala. W ostatnich dniach lipca pluton BS znajdował się na koncentracji w lokalu przy ul. Grzybowskiej, w rejonie pl. Grzybowskiego. Wobec opóźniającej się decyzji dowództwa AK o terminie rozpoczęcia Powstania, po dwóch dniach żołnierzy zwolniono do domów, z rozkazem oczekiwania w miejscu zamieszkania na łącznika.
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa ul. Radna 6 m. 34
Oddział:
I Obwód "Radwan" (Śródmieście) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - zgrupowanie "Bartkiewicz" - 2. kompania - pluton 101, od początku września w plutonie żandarmerii 1149.
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ. 1 sierpnia 1944 r. nie dotarł do niego łącznik z rozkazem o godzinie "W", w związku z tym na własną rękę udał się na ul. Świętokrzyską 28 do "Pasieki" - Kwatery Głównej Szarych Szeregów, gdzie otrzymał przydział do harcerskiego plutonu 101. walczącego już w tym rejonie. Przyjęty do oddziału obrał nowy pseudonim: "Stenko". Teren walk prowadzonych przez pluton 101 to głównie ul. Królewska i plac Małachowskiego. Miejsce postoju (m.p.) plutonu było w zdobytym gmachu Arbeitsamtu przy pl. Małachowskiego (dawne Towarzystwo Kredytowe Ziemskie - ul. Kredytowa 1 róg Mazowiecka 13). Gdy na początku września pluton przeszedł do odwodu strz. "Stenko" załatwił sobie przeniesienie do plutonu 1149 por. "Mazura" (m.p. ul. Widok 9). Pluton ten stanowił ochronę przejścia przez Al. Jerozolimskie, łączącego Śródmieście Północ ze Śródmieściem Południe. We wrześniu Leszek spotyka swego ojca, Seweryna Rosińskiego ps. "Komar", który również brał udział w Powstaniu. W tym czasie toczą się już rozmowy kapitulacyjne, trwa zawieszenie broni. Leszek z ojcem rozważają sposoby opuszczenia Warszawy; ostatecznie decydują się na wyjście z ludnością cywilną, aby nie tracić możliwości odszukania zaginionych matki i siostry Leszka.
Rodzina walcząca w Powstaniu Warszawskim:
Jego ojciec, Seweryn, walczył w 119 plutonie saperów VIII zgrupowania "Bicz" w składzie Grupy Bojowej "Krybar" na Powiślu; w Śródmieściu wszedł w skład plutonu żandarmerii 1149.
Losy po Powstaniu:
Wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną. Po przekupieniu pilnującego ich Niemca uciekł z ojcem z transportu i razem dotarli do rodziny pod Warszawą. W styczniu 1945 r. powrócił do stolicy, gdzie zastał całkowicie zniszczone i spalone mieszkanie. Razem z ojcem wyjechali do rodziny mamy - do Łodzi.
Losy po wojnie:
Od 1945 r. zamieszkał w Łodzi, gdzie kontynuował naukę; ukończył Liceum Elektryczne a następnie Wydział Elektryczny Politechniki Łódzkiej uzyskując tytuł inżyniera elektryka. Podczas nauki i studiów - ze względu na ciężkie warunki finansowe stale pracował. Po ukończeniu studiów był pracownikiem przemysłu energetycznego do 1980 r., po ciężkim zawale serca przeszedł na rentę inwalidzką.
Odznaczenia:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Armii Krajowej, Warszawski Krzyż Powstańczy, Krzyż Partyzancki, Medal za Warszawę 1939-1945, Srebrny Krzyż "Za Zasługi dla ZHP" z Rozetą i Mieczami, Odznaka Akcja "Burza", Odznaka Weterana Walk o Niepodległość.
Miejsce śmierci:
Łódź
Miejsce pochówku :
Cmentarz św. Franciszka w Łodzi
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, nekrolog
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Rok 1945, zniszczony gmach Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego - podczas okupacji Arbeitsamt

Rok 1945, zniszczony gmach Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego - podczas okupacji Arbeitsamt

Dziedziniec Arbeitsamtu

Dziedziniec Arbeitsamtu

Zniszczony Arbeitsamt - widok od strony pl. Małachowskiego

Zniszczony Arbeitsamt - widok od strony pl. Małachowskiego

Nasz newsletter