Pseudonim:
"Lidka"
Data urodzenia:
1929-12-17
Data śmierci:
2020-11-07
Funkcja:
sanitariuszka
Stopień:
strzelec
Pseudonimy:
"Mała", "Lidka"
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Eugeniusz - Stanisława z domu Adamska
Wykształcenie do 1944:
Przed wojną uczęszczała do szkoły sióstr szarytek mieszczącej się na Nowolipkach, a później na ul. Górczewskiej. W czasie okupacji kontynuowała naukę w Gimnazjum Anieli Hoene - Przesmyckiej w Warszawie na ul. Mazowieckiej 4. fikcyjnie uczennice miały legitymacje szkolne 12. Zasadniczej Szkoły Handlowej w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej.
Udział w konspiracji 1939-1944:
W wieku 12 lat wstąpiła do konspiracyjnej organizacji harcerek. Do drużyny wprowadziła ją "Lusia" Alicja Gołod-Gołębiowska. Drużyna specjalizowała się w służbie sanitarnej, ale dziewczęta uczestniczyły też w akcjach "Małego Sabotażu" i kolportażu prasy podziemnej.
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa ul. Nowolipki 90
Oddział:
Powstanie rozpoczęła w Szpitalu Karola i Marii, 3 sierpnia 1944 r. zgłosiła się ochotniczo ("postarzając się" o 3 lata) do batalionu "Zośka", w którym otrzymała przydział do patrolu sanitarnego II plutonu 3. kompanii "Giewonta". Brała udział we wszystkich akcjach kompanii, jako jedna z nielicznych przeszła cały szlak bojowy zgrupowania "Radosław".
Szlak bojowy:
Wola - Stare Miasto - kanały - Śródmieście - Górny Czerniaków - kanały - Mokotów - kanały - Śródmieście
Rodzina walcząca w Powstaniu Warszawskim:
Siostra Leonia Markiewicz - łączniczka w Powstaniu, po wojnie redaktor naczelna kwartalnika "Moda", brat Zbigniew Markiewicz - student Szkoły Medycznej prof. Zaorskiego (Tajny Wydział Medyczny UW), w czasie Powstania lekarz szpitala przy ul. Dzikiej; zamordowany przez Niemców wraz z pacjentami, siostra Zenona Markiewicz - sanitariuszka, w Powstaniu w patrolu sanitarnym oddziału por. "Szczęsnego"; ciężko ranna na Woli, hospitalizowana w Szpitalu im. Karola i Marii, zamordowana przez Niemców wraz z jego pacjentami, Jerzy Markiewicz- w czasie okupacji w konspiracji, w czasie Powstania wywieziony wraz z rodzicami do obozu w Buchenwaldzie (później w Oranienburgu). Po wojnie powrócił do Warszawy, ukończył studia i pracował jako redaktor naczelny jednego z wydawnictw Państwowego Instytutu Wydawnictw Rolniczych i Leśnych.
Odniesione rany:
Dwukrotnie ranna we wrześniu 1944 r. na Górnym Czerniakowie
Odznaczenia:
Krzyż Walecznych - dwukrotnie
Losy po Powstaniu:
Wyjechała z Warszawy w grupie ewakuowanych starców i rannych.
Nazwisko po mężu:
Lidia Markiewicz-Ziental
Losy rodziny:
Pradziadek Lidii Markiewicz ze strony jej matki, Mikołaj Skorópski był Powstańcem Styczniowym 1863 r. Ojciec uczestniczył w wojnie polsko - bolszewickiej 1920 r., został ciężko ranny pod Lidą. W okresie międzywojennym był fabrykantem, przedstawicielem firmy „McCornick” na Polskę. W 1939 roku został powołany przez prezydenta Stefana Starzyńskiego do Straży Obywatelskiej. Matka Stanisława z Adamskich brała czynny udział w akcjach organizowanych przez Radę Główną Opiekuńczą. W trakcie Powstania Eugeniusz markiewicz został wywieziony do obozu koncentracyjnego KL Buchenwald, zaś matka Stanisława Markiewiczowa została wywieziona 10 sierpnia do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Sześć tygodni była na lagrze śmierci, z trzykrotną selekcją do komór gazowych. Uratowana przez hrabiego Folke Bernadotte, wywieziona w kwietniu do Szwecji. Pierwsze informacje o matce "Lidka" uzyskała dopiero w czerwcu 1945 roku. Drugi z braci został wywieziony z ojcem do Oranienburga.
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Lidia Markiewicz-Ziental "Lidka" -1944 r.  Fot. ze zbiorów  p. Lidii Markiewicz-Ziental, skan Muzeum Powstania Warszawskiego.

Lidia Markiewicz-Ziental "Lidka" -1944 r. Fot. ze zbiorów p. Lidii Markiewicz-Ziental, skan Muzeum Powstania Warszawskiego.

Lidia Markiewicz-Ziental. Fot. ze zbiorów  p. Lidii Markiewicz-Ziental, skan Muzeum Powstania Warszawskiego.

Lidia Markiewicz-Ziental. Fot. ze zbiorów p. Lidii Markiewicz-Ziental, skan Muzeum Powstania Warszawskiego.

Lidia Markiewicz-Ziental, ps. "Lidka", zdjęcie powojenne.

Lidia Markiewicz-Ziental, ps. "Lidka", zdjęcie powojenne.

10 marca 2020 roku, spotkanie z okazji Dnia Kobiet, które odbyło się w domu p. Lidii. Na zdjęciu widoczna p. Małgorzata Gosieswska, wicemarszałek Sejmu. Fot. z archiwum prywatnego p. Lidii Markiewicz-Ziental, kopia udostępniona do zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, 10/2020.

10 marca 2020 roku, spotkanie z okazji Dnia Kobiet, które odbyło się w domu p. Lidii. Na zdjęciu widoczna p. Małgorzata Gosieswska, wicemarszałek Sejmu. Fot. z archiwum prywatnego p. Lidii Markiewicz-Ziental, kopia udostępniona do zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, 10/2020.

17 grudnia 2019 roku, wizyta Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, który złożył pani Lidii życzenia z okazji 90. urodzin. Szefowi MON towarzyszył gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej. Fot. z archiwum prywatnego p. Lidii Markiewicz-Ziental, kopia udostępniona do zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, 10/2020.

17 grudnia 2019 roku, wizyta Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, który złożył pani Lidii życzenia z okazji 90. urodzin. Szefowi MON towarzyszył gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej. Fot. z archiwum prywatnego p. Lidii Markiewicz-Ziental, kopia udostępniona do zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, 10/2020.

Nasz newsletter