Lucjan Zygmunt Giżyński

Pseudonim:
"Gozdawa"
Data urodzenia:
1909-05-20
Data śmierci:
1946-07-05
Funkcja:
dowódca batalionu / pododcinka
Stopień:
kapitan służby stałej piechoty
Numer legitymacji AK:
17520
Miejsce urodzenia:
Śródborze powiat Płońsk
Imiona rodziców:
Józef - Józefa z domu Gierzyńska
Wykształcenie:
Ukończył gimnazjum w Warszawie i w roku 1930 otrzymał świadectwo dojrzałości.
Służba wojskowa do 1939 r.:
Po ukończeniu Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi-Komorowie (1930-1933) i po promocji oficerskiej w dniu 6.08.1933 r. dowodził plutonem, a następnie po awansie w styczniu 1936 r. na porucznika - kompanią 35. pułku piechoty w Brześciu nad Bugiem. W 1936 r. został oddelegowany do Warszawskiego Batalionu Reprezentacyjnego, a następnie w kwietniu 1937 r. wraca do macierzystego pułku i zostaje odkomenderowany na dowódcę kompanii do Batalionu "Ludwikowo” Brygady Korpusu Obrony Pogranicza "Polesie” w Zaostrowieczu, gdzie służy aż do wybuchu wojny.
Udział w wojnie obronnej 1939:
We wrześniu 1939 był dowódcą 7. kompanii, III batalionu 96. pułku piechoty, 38. Dywizji Piechoty Rezerwowej Armii "Karpaty”. Walczył w obronie Lwowa, a po jego kapitulacji przedostał się do Warszawy.
Pseudonimy:
"Zamarstynowski”, "Gozdawa"
Nazwisko konspiracyjne:
Mieczysław Łuczkiewicz
Udział w konspiracji 1939-1944:
Po zaprzysiężeniu od kwietnia 1940 roku działał w KOP (Komenda Obrońców Polski), a następnie w Organizacji Wojskowej - Zbrojne Pogotowie Narodu "Miecz i Pług", wykładając równocześnie w konspiracyjnej Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty pod pseudonimem "Zamarstynowski”. Rozkazem komendanta Warszawskiego Okręgu AK Nr. 30 pkt. 1 zostaje awansowany do stopnia kapitana ze starszeństwem z dniem 1.01.1941 r. Po raz drugi zostaje zaprzysiężony w maju 1944 r. Od kapitana Lucjana Fajera ps. "Ognisty” przejmuje dowództwo batalionu im. Stefana Czarnieckiego (nazywanego początkowo Batalionem Praskim lub Oddziałem Praskim), który w kwietniu 1944 r. został wcielony w skład XII zgrupowania AK im. Łukasińskiego jako batalion "Gozdawa".
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa ul. Tłomackie 11 m. 13
Oddział:
Armia Krajowa - Grupa "Północ" - zgrupowanie "Sienkiewicz", następnie odcinek "Kuba"-"Sosna" - batalion "Gozdawa" - dowódca batalionu, od 10.08.1944 dowódca pododcinka "Gozdawa".
Szlak bojowy:
Stare Miasto - kanały - Śródmieście Północ. W pierwszych dniach sierpnia był jednym z głównych organizatorów walk na Starym Mieście. Podległe mu oddziały uczestniczą w zdobyciu PWPW, opanowaniu obiektów w rejonie pl. Teatralnego (Ratusz, Pałac Blanka), oraz w oczyszczeniu dzielnicy z oddziałów niemieckich. Przez kolejne tygodnie dowodzi obroną pododcinka od styku ze zgrupowaniem "Róg" - pl. Zamkowy - Miodowa - Senatorska - pl. Teatralny - Bielańska z Bankiem Polskim i Pałacem Radziwiłłów - Długa z "Redutą Matki Boskiej" - do styku z odwodem mjr. "Sosny" ("Chrobry I", "Parasol") w rejonie Parku Krasińskich. W nocy 30/31 sierpnia 1944 jego oddziały biorą udział w próbie przebicia korytarza do Śródmieścia. Po ewakuacji ze Starego Miasta do Śródmieścia-Północ, kpt. "Gozdawa" dowodzi pododcinkiem zamkniętym ulicami: Świętokrzyską, Marszałkowską, Al. Jerozolimskimi, Nowym Światem, a jego batalion wobec ogromnych strat został przeformowany w kompanię. Linie obronne dowodzone przez kpt. "Gozdawę" nigdy nie zostały zdobyte przez nieprzyjaciela.
Odznaczenia:
Krzyż Walecznych - rozkaz dowódcy Grupy "Północ” Nr. 11 z dnia 21.08.1944 r., Krzyż Virtuti Militari V klasy - rozkaz dowódcy Grupy "Północ” Nr. 13 z dnia 23.08.1944 r., Warszawski Krzyż Powstańczy - pośmiertnie, 24.03.1982 r., Krzyż Armii Krajowej, Medal Wojska
Losy po Powstaniu:
Po upadku Powstania Warszawskiego kpt. Lucjan Giżyński "Gozdawa" przebywał w Stalagu 318 VIII F Lamsdorf, następnie w Oflagu VII A w Murnau, do uwolnienia 29.04.1945 r. przez oddziały amerykańskie.
Numer jeniecki:
102178
Losy po wojnie:
Po uwolnieniu z obozu zostaje wcielony do 13. Baonu Strzelców 5. Wileńskiej Brygady Piechoty II Korpusu Polskiego. Ciężko chory leczy się w 5. Szpitalu Polskim w Kantarze (El-Cantara - Egipt), a od lutego 1946 r. w British General Hospital Nr 16 w Jerozolimie.
Miejsce śmierci:
Jerozolima. Pochowany na cmentarzu wojennym z okresu I i II wojny światowej w Ramleh (miejscowość znana również jako Ramla lub Ramle, położona ok. 20 km na południowy wschód od Tel-Avivu). Grób kpt. Giżyńskiego ma oznaczenie "7 H 19". Na Cmentarzu Komunalnym w Warszawie znajduje się kwatera żołnierzy Starówki i batalionu "Gozdawa”, poległych w czasie Powstania Warszawskiego. Pod płytą pamiątkową usytuowaną na kwaterze, znajdują się prochy kpt. "Gozdawy”, sprowadzone z Ramleh. W 1998 roku w Kościele Garnizonowym na ul. Długiej w Warszawie została wmurowana tablica upamiętniająca kpt. "Gozdawę”.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Podporucznik Lucjan Giżyński w mundurze oficera 35. pułku piechoty

Podporucznik Lucjan Giżyński w mundurze oficera 35. pułku piechoty

Legitymacja osobista por. Lucjana Giżyńskiego

Legitymacja osobista por. Lucjana Giżyńskiego

Legitymacja osobista por. Lucjana Giżyńskiego

Legitymacja osobista por. Lucjana Giżyńskiego

Legitymacja osobista por. Lucjana Giżyńskiego

Legitymacja osobista por. Lucjana Giżyńskiego

Legitymacja osobista por. Lucjana Giżyńskiego

Legitymacja osobista por. Lucjana Giżyńskiego

Legitymacja osobista por. Lucjana Giżyńskiego

Legitymacja osobista por. Lucjana Giżyńskiego

Legitymacja osobista por. Lucjana Giżyńskiego

Legitymacja osobista por. Lucjana Giżyńskiego

Por. Lucjan Giżyński

Por. Lucjan Giżyński

Por. Lucjan Giżyński prowadzi Kompanię Reprezentacyjną. Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście przed kościołem św. Krzyża

Por. Lucjan Giżyński prowadzi Kompanię Reprezentacyjną. Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście przed kościołem św. Krzyża

Por. Lucjan Giżyński

Por. Lucjan Giżyński

Kpt. Lucjan Giżyński w latach okupacji - zdjęcie z Kennkarty

Kpt. Lucjan Giżyński w latach okupacji - zdjęcie z Kennkarty

Kennkarte na prawdziwe nazwisko Lucjan Zygmunt Giżyński

Kennkarte na prawdziwe nazwisko Lucjan Zygmunt Giżyński

Kennkarte na prawdziwe nazwisko Lucjan Zygmunt Giżyński

Kennkarte na prawdziwe nazwisko Lucjan Zygmunt Giżyński

Kennkarte na prawdziwe nazwisko Lucjan Zygmunt Giżyński

Kennkarte na prawdziwe nazwisko Lucjan Zygmunt Giżyński

Legitymacja inwalidy wojennego - Warszawa, 18.02.1943

Legitymacja inwalidy wojennego - Warszawa, 18.02.1943

Legitymacja inwalidy wojennego - Warszawa, 18.02.1943

Legitymacja inwalidy wojennego - Warszawa, 18.02.1943

Legitymacja inwalidy wojennego - Warszawa, 18.02.1943

Legitymacja inwalidy wojennego - Warszawa, 18.02.1943

Fałszywa Kennkarte na nazwisko Mieczysław Łuczkiewicz

Fałszywa Kennkarte na nazwisko Mieczysław Łuczkiewicz

Fałszywa Kennkarte na nazwisko Mieczysław Łuczkiewicz

Fałszywa Kennkarte na nazwisko Mieczysław Łuczkiewicz

Fałszywa Kennkarte na nazwisko Mieczysław Łuczkiewicz

Fałszywa Kennkarte na nazwisko Mieczysław Łuczkiewicz

Powstanie Warszawskie, 6.08.1944, przygotowania do jedynej powstańczej defilady. Grupa powstańców i ludności cywilnej stoi przed budynkiem Długa 13

Powstanie Warszawskie, 6.08.1944, przygotowania do jedynej powstańczej defilady. Grupa powstańców i ludności cywilnej stoi przed budynkiem Długa 13

Powstańcza defilada 6.08.1944. Oddziały Armii Krajowej maszerują ul. Długą, w głębi widoczny kościół pw Matki Bożej Królowej Polski (garnizonowy)

Powstańcza defilada 6.08.1944. Oddziały Armii Krajowej maszerują ul. Długą, w głębi widoczny kościół pw Matki Bożej Królowej Polski (garnizonowy)

Powstanie Warszawskie - kpt. "Gozdawa" na Starym Mieście

Powstanie Warszawskie - kpt. "Gozdawa" na Starym Mieście

Powstanie Warszawskie - pismo kpt. "Gozdawy" do mjr. "Sosny" - 17.08.1944

Powstanie Warszawskie - pismo kpt. "Gozdawy" do mjr. "Sosny" - 17.08.1944

Powstanie Warszawskie - legitymacja AK kpt. "Gozdawy"

Powstanie Warszawskie - legitymacja AK kpt. "Gozdawy"

Powstanie Warszawskie - legitymacja AK kpt. "Gozdawy"

Powstanie Warszawskie - legitymacja AK kpt. "Gozdawy"

Powstanie Warszawskie - legitymacja AK kpt. "Gozdawy"

Powstanie Warszawskie - legitymacja AK kpt. "Gozdawy"

Powstanie Warszawskie. Pismo kpt. "Gozdawy" do mjr. "Zagończyka" z 24.09.1944 r.

Powstanie Warszawskie. Pismo kpt. "Gozdawy" do mjr. "Zagończyka" z 24.09.1944 r.

"Znaczek śmierci" wydany w Stalagu 318 - VIII F Lamsdorf

"Znaczek śmierci" wydany w Stalagu 318 - VIII F Lamsdorf

Powstańcy z batalionu "Gozdawa" po wyzwoleniu z obozu jenieckiego. Na zdjęciu m.in. Czesław Drozdowski "Domański", Lucjan  Fajer "Ognisty", Stanisław Szydziak-Sapuła "Wytyczyński", Irka,  Ryszard  Kawecki "Bolesta", Lucjan Giżyński "Gozdawa", NN, Edward  Radzikowski "Jar", Marian Głowacki, "Spokojny".

Powstańcy z batalionu "Gozdawa" po wyzwoleniu z obozu jenieckiego. Na zdjęciu m.in. Czesław Drozdowski "Domański", Lucjan Fajer "Ognisty", Stanisław Szydziak-Sapuła "Wytyczyński", Irka, Ryszard Kawecki "Bolesta", Lucjan Giżyński "Gozdawa", NN, Edward Radzikowski "Jar", Marian Głowacki, "Spokojny".

Obóz w Murnau

Obóz w Murnau

Kpr. Giżyński w wyzwolonym obozie Murnau

Kpr. Giżyński w wyzwolonym obozie Murnau

Kpt. Giżyński w szpitalu wojennym

Kpt. Giżyński w szpitalu wojennym

Kpt. Giżyński w szpitalu wojennym

Kpt. Giżyński w szpitalu wojennym

Kpt. Giżyński w szpitalu wojennym

Kpt. Giżyński w szpitalu wojennym

Zaświadczenie z winietą - 20.05.1945

Zaświadczenie z winietą - 20.05.1945

Drzeworyt wykonany przez kpt. "Gozdawę"

Drzeworyt wykonany przez kpt. "Gozdawę"

Drzeworyt wykonany przez kpt. "Gozdawę"

Drzeworyt wykonany przez kpt. "Gozdawę"

Legitymacja Warszawskiego Krzyża Powstańczego - 24.03.1982

Legitymacja Warszawskiego Krzyża Powstańczego - 24.03.1982

Legitymacja Warszawskiego Krzyża Powstańczego - 24.03.1982

Legitymacja Warszawskiego Krzyża Powstańczego - 24.03.1982

Cmentarz wojenny w Ramleh

Cmentarz wojenny w Ramleh

Cmentarz wojenny w Ramleh - grób kpt. Giżyńskiego

Cmentarz wojenny w Ramleh - grób kpt. Giżyńskiego

Cmentarz wojenny w Ramleh - grób kpt. Giżyńskiego

Cmentarz wojenny w Ramleh - grób kpt. Giżyńskiego

Nasz newsletter