Pseudonim
"Brzoza"
Data urodzenia
1925-01-16
Data śmierci
2010-01-26
Stopień
-

Archiwum historii Mówionej

Stopień
kapral podchorąży
Numer legitymacji AK
00898
Miejsce urodzenia
Warszawa
Imiona rodziców
Franciszek - Walentyna Szmel
Pseudonimy
"Brzoza", "7714"
Wykształcenie do 1944 r.
Naukę pobierał w Gimnazjum Towarzystwa Oświatowo-Wychowawczego „Przyszłość”, które mieściło się na ul. Śniadeckich 17 w Warszawie. W czasie okupacji niemieckiej uczeń szkoły budowlanej Jagodzińskiego.
Adres przed Powstaniem Warszawskim
Warszawa ul. Tarczyńska 28 m.21
Oddział
Armia Krajowa - Grupa "Północ" - zgrupowanie "Róg" - batalion NOW-AK "Gustaw" - 4. kompania "Harcerska" - III pluton, batalion "Pięść"
Szlak bojowy
Wola - Stare Miasto do 2.09.1944 r. - wyszedł z ludnością cywilną.
Miejsce śmierci
Warszawa.
Miejsce pochówku
Warszawa, Cmentarz Wojskowy na Powązkach
Źródła
MPW-baza uczestników PW, fot. MPW-zbiory
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram