Pseudonim:
"Kruczkowski"
Data urodzenia:
1926-02-24
Data śmierci:
2015-05-05
Funkcja:
-
Stopień:
sierżant podchorąży
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Karol - Anna z domu Trajdos
Wykształcenie do 1944:
Uczęszczał do Szkoły Powszechnej imienia Marii Ostaszewskiej na Żoliborzu. Maturę zdał w 1943 na tajnych kompletach Liceum im. Joachima Lelewela w Warszawie.
Pseudonimy:
"Kruczkowski” (1941-1945) - "Iks” (1945-1947)
Udział w konspiracji 1939-1944:
W latach 1941-42 był członkiem Związku Jaszczurczego (ZJ). Od 1942 r. żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ), w ramach którego 1.04.1943 r. kończy Szkołę Podchorążych NSZ w stopniu kaprala podchorążego. W okresie od kwietnia 1943 r. do czerwca 1944 r. dowódca drużyny w I Batalionie Szkoły Podchorążych NSZ (dowódca batalionu - kpt. Stanisław Salski "Skowroński”, dowódca plutonu - plut. pchor. Zbigniew Kowalczyk "Żbikowski”). W 1943 r. czasowo pracował w kolportażu pisma "Szaniec". W czerwcu 1944 r. awansowany do stopnia podporucznika piechoty (z zastrzeżeniem, że nominacja na stopień oficerski obowiązywać będzie po dołączeniu Szkoły Podchorążych do Brygady Partyzanckiej NSZ, co nastąpić miało w sierpniu 1944 r.). Od czerwca tego roku był adiutantem kpt. "Skowrońskiego". Do wybuchu Powstania używał stopnia sierżanta podchorążego.
Oddział:
Armia Krajowa - I Obwód "Radwan" (Śródmieście) - zgrupowanie "Chrobry II" - I batalion "Lecha Żelaznego" - 1. kompania NSZ "Warszawianka” - IV pluton.
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ. 1 sierpnia w lokalu przy ul. Wspólnej 32 m.3 oczekiwał na odprawę dowództwa I Batalionu Szkoły Podchorążych NSZ. Tam zgromadzonych zaskoczył wybuch Powstania, o którym NSZ nie zostało powiadomione, co uniemożliwiło większości dowódców kompanii i plutonów specjalnych dotarcie na miejsce spotkania. Po wybuchu walk najstarszy stopniem z zebranych, por. "Bogusławski" (Jan Gołkontt) stworzył z obecnych pluton, który zameldował i oddał do dyspozycji komendanta I Obwodu (Śródmieście) Okręgu Warszawskiego AK płk. "Radwana (Franciszek Edward Pfeiffer). Około 3 sierpnia pluton, liczący już kilkunastu żołnierzy, został przerzucony z kwatery przy ul. Wspólnej na ul. Hożą, gdzie pełnił funkcje plutonu żandarmerii. po nawiązaniu kontaktu z warszawską Komendą NSZ pluton został skierowany w rejon Al. Jerozolimskie - Żelazna wchodząc od połowy sierpnia w skład zgrupowania "Chrobry II". Poza obroną Domu Kolejowego przy ul. Żelaznej pluton brał udział w walkach na ul. Towarowej, Twardej, Pańskiej i Wroniej (fabryki Bormana, Hartwiga, browary i magazyny Haberbusch i Schiele) utrzymując swoje pozycje do dnia kapitulacji.
Losy po Powstaniu:
3 października 1944 r., po uzyskaniu zgody dowódcy kompanii i na rozkaz komendanta Okręgu Warszawskiego NSZ mjr. Kozłowskiego - "Mikołaja” wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną, z poleceniem zameldowania się w sztabie Okręgu NSZ Częstochowa. Po krótkim pobycie w obozie przejściowym w Pruszkowie (Dulag 121), pod Częstochową uciekł z transportu kolejowego i dotarł do punktu kontaktowego NSZ na Jasnej Górze. Oddany do dyspozycji mjr. "Wasowskiego (Stanisław Kasznica), pod koniec października, z fałszywymi dokumentami (Ausweis obecnie w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie) został skierowany do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie objął funkcję p.o. Komendanta Powiatu NSZ. Po zdobyciu tego terenu przez oddziały sowieckie, 2 lutego 1945 r. dotarł do Warszawy. W marcu zameldował się w Katowicach u swojego byłego dowódcy kpt. "Skowrońskiego", który po Powstaniu został komendantem Okręgu Śląskiego NSZ. tam otrzymał skierowanie do sztabu Okręgu NSZ Kraków, gdzie został oficerem do zleceń specjalnych. W Krakowie rozpoczął studia na Wydziale Architektury.
Losy powojenne:
W 1946 r. zagrożony aresztowaniem przez UB wyjechał do Świdra pod Warszawą, gdzie ukrywał się przez kilka miesięcy. Pod koniec roku powrócił do stolicy, gdzie kontynuował studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Zamieszkał na ul. Słowackiego 27 na Żoliborzu. 27 kwietnia 1947 r. ujawnił swoją działalność konspiracyjną w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. W 1948 r. wobec licznych aresztowań jego kolegów i przyjaciół z NSZ i AK podjął pierwszą (nieudaną) próbę ucieczki z Polski. 21 lutego 1949 r. ożenił się z Hanną Kamler - przyjaciółką z lat okupacji. 7 marca wraz z żoną i dwoma oficerami NSZ ((por. Tadeusz Siemiątkowski "Mazur” i ppor. Jerzy Dobrański "Karol”) z plaży w pobliżu półwyspu Westerplatte uciekł kutrem rybackim do Szwecji. 9 marca szczęśliwie wylądowali w szwedzkim porcie Kalmar. Po krótkim pobycie w obozie dla internowanych w Landskrona otrzymali prawo azylu i prawo pracy w Szwecji. W Szwecji przebywał od marca 1949 r. do lutego 1951 r. Pierwszych parę miesięcy w Toftaholm (środkowa Szwecja), gdzie pracował jako kelner, później w Sztokholmie, gdzie pracował jako szlifierz w fabryce wirówek do mleka. W Sztokholmie brał czynny udział w życiu Stowarzyszenia Studentów Polskich. 24 lutego 1951 r. wpływa do kanadyjskiego Halifaxu na okręcie wojennym marynarki amerykańskiej USNA General Blatchford. Pierwszych parę miesięcy mieszka w Winnipeg (środkowa Kanada), gdzie pracuje jako posługacz przewożący zmarłych pacjentów do szpitalnej kostnicy. Po dwóch miesiącach przeprowadza się do Montrealu, gdzie kolejno pracuje jako spawacz, zmywający naczynia w hotelu i rysownik w drukarni. W 1952 r. zaczyna pracować jako modelarz, później planista w fabryce samolotów, gdzie pracuje do roku 1956. W 1952 r. zostaje ojcem Doroty Marii, a w 1954 Zofii Anny. W latach 1956-57 pracuje w pracowni architektonicznej "J. Plant - Architect" projektującej nowe miasto górnicze na Labradorze (Scheferville nad jeziorem Knob Lake) dla "Iron Ore Company of Canada". W roku 1957 przyjmuje wraz z żoną obywatelstwo kanadyjskie. W latach 1958-68 pracuje w pracowni architektonicznej "F.A. Dawson - Architect" w Montrealu. Od 1961 r. mieszka w Beaconsfield (przedmieście Montrealu). W tym czasie bierze udział w tworzeniu i organizacji nowej partii politycznej - "New Democratic Party", która do dziś działa w kanadyjskim Parlamencie. W 1968 r. przerywa pracę zawodową i kończy studia architektoniczne. Po uzyskaniu uprawnień architekta powraca do dawnej pracowni, w której był kreślarzem, tym razem w charakterze partnera. Odtąd firma przyjmuje nazwę "Dawson and Szymanski - Architects". W okresie 1968-90 pracownia prowadzi szeroką działalność zawodową projektując i realizując liczne projekty w Kanadzie, Karaibach, Algierze, na Bliskim i Dalekim Wschodzie. Do ciekawszych i zrealizowanych projektów należą: Port Lotniczy w Abu-Dhabi, Huta Aluminium w Sept-Iles, Konsulat Polski w Montrealu, Pawilon dla chronicznie chorych dla Polskiego Instytutu Dobroczynności w Montrealu, Hotel dla pracowników PLL LOT w Montrealu i Ambasada Polska w Ottawie (ten ostatni projekt nie został zrealizowany). W 1971 r. otrzymuje zezwolenie na zmianę obywatelstwa polskiego na kanadyjskie. Konsulat PRL stawiał pozbawienie obywatelstwa polskiego jako warunek uzyskania wizy wjazdowej do Polski, gdzie mieszkali jego matka, siostra i brat. W 1990 roku jego firmowy partner przechodzi na emeryturę - do 1996 r. firma działa pod nową nazwą "M.Szymanski - Architect". W tym okresie kilka razy odwiedza Polskę. Z ramienia Koła byłych Żołnierzy NSZ w Kanadzie nawiązuje kontakt z kolegami w Polsce. Otrzymuje polskie uprawnienia kombatanckie, zostaje członkiem Związku Powstańców Warszawskich – Środowisko "Chrobry II" i członkiem Związku Żołnierzy NSZ. Zostaje przedstawicielem Komisji Odznaczenia Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego na Kanadę i przedstawicielem - korespondentem dwumiesięcznika "Szaniec Chrobrego". W 1994 roku wraz z Tadeuszem Siemiątkowskim "Mazurem" redaguje i wydaje w Warszawie ostatni (nr. 6) z Zeszytów do Historii NSZ. W latach 1992-94 jest doradcą dla spraw architektury w Zarządzie miasta Beaconsfield. W 1996 r. przechodzi na emeryturę, likwiduje pracownię architektoniczną i przeprowadza się z żoną do Vancouver nad Pacyfikiem. Rozkazem ministra Obrony Narodowej z 25.07.2000 r. zostaje kapitanem Wojska Polskiego. W Vancouver zajmuje się pisaniem wspomnień, opowiadań i redagowaniem albumów fotograficznych. W formie krążków CD wydaje między innymi: wspomnienia - memoirs "Ja-Jo pamięta", "Luźne Uwagi Agnostyka Frasobliwego”, "Rodziny Rozdzielone przez Historię”, "80 years in 18 minutes” i "Moje Abecadło”. W roku 2004 otrzymuje III nagrodę na konkursie organizowanym przez Muzeum Powstania Warszawskiego za esej pt. "Co zostało po Powstaniu Warszawskim”. 7 lipca 2005 r. dekret Prezydenta RP nadaje mu obywatelstwo polskie. Maciej Szymański komponuje kolaże, w których fotografię cyfrową łączy z farbą akrylową i innymi materiałami. Wernisaż wystawy tych kolaży zatytułowanej "Portrety Rodzinne” miał miejsce w Sali recepcyjnej Konsulatu Polskiego w Vancouver w maju 2008 r.
Odznaczenia:
Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego (nr. 5-94-15 z dnia 16.IV.1944), Krzyż Armii Krajowej (nr. 45421 z dnia 16.I.1990), Warszawski Krzyż Powstańczy (nr. 4-89-57K z dnia 13.XII.1989), Krzyż Partyzancki (nr. 15-96-14 z dnia 27.III.1996), Medal Wojska (nr. 46110 z dnia 15.VIII.1948), Odznaka Weterana Walk o Niepodległość (nr.45976/1049216/49 z dnia 27.IX.1998), Odznaka Pamiątkowa Zgrupowania "Chrobry II" (nr. 403 -bez daty)
Nazwisko po wojnie:
Maciej 'Matthew' Szymański
Miejsce śmierci:
Zmarł 5 maja 2015 r. w Vancouver (Kanada)
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Maciej Szymański w pomieszczeniu. Prawdopodobnie teren Żoliborza, maj 1941 rok. Fot. Olgierd Budrewicz, ze zbiorów Fototeki MPW

Maciej Szymański w pomieszczeniu. Prawdopodobnie teren Żoliborza, maj 1941 rok. Fot. Olgierd Budrewicz, ze zbiorów Fototeki MPW

Maciej Szymański w kajaku nad Wisłą. Fot. Olgierd Budrewicz, ze zbiorów Fototeki MPW

Maciej Szymański w kajaku nad Wisłą. Fot. Olgierd Budrewicz, ze zbiorów Fototeki MPW

Maciej Szymański w kajaku na Wiśle, czerwiec 1941. Fot. Olgierd Budrewicz, ze zbiorów Fototeki MPW

Maciej Szymański w kajaku na Wiśle, czerwiec 1941. Fot. Olgierd Budrewicz, ze zbiorów Fototeki MPW

Maciej Szymański w kajaku na Wiśle. W tle widoczny Most Kolejowy przy Cytadeli. Fot. Olgierd Budrewicz, ze zbiorów Fototeki MPW

Maciej Szymański w kajaku na Wiśle. W tle widoczny Most Kolejowy przy Cytadeli. Fot. Olgierd Budrewicz, ze zbiorów Fototeki MPW

Czerwiec 1941. Maciej Szymański na brzegu Wisły. Fot. Olgierd Budrewicz, ze zbiorów Fototeki MPW

Czerwiec 1941. Maciej Szymański na brzegu Wisły. Fot. Olgierd Budrewicz, ze zbiorów Fototeki MPW

Maciej Szymański z matką - Warszawa 1926

Maciej Szymański z matką - Warszawa 1926

Maciej Szymański z siostrą Anną - Warta 1930 r.

Maciej Szymański z siostrą Anną - Warta 1930 r.

Maciej Szymański z siostrą Anną - Warta 1932 r.

Maciej Szymański z siostrą Anną - Warta 1932 r.

Maciej Szymański - Warta 1932 r.

Maciej Szymański - Warta 1932 r.

Maciej Szymański z ojcem i siostrą Anną - Warta 1933 r.

Maciej Szymański z ojcem i siostrą Anną - Warta 1933 r.

Od lewej: Anna (Dzidka) Szymańska, Anna z Trajdosów Szymańska z synem Wojciechem, Maciej Szymański i Karol Szymański - Warta 1934

Od lewej: Anna (Dzidka) Szymańska, Anna z Trajdosów Szymańska z synem Wojciechem, Maciej Szymański i Karol Szymański - Warta 1934

Od lewej: Wiktor Natanson i Maciej Szymański, Warszawa - Żoliborz 1935 r

Od lewej: Wiktor Natanson i Maciej Szymański, Warszawa - Żoliborz 1935 r

Maciej Szymański z siostrą Anną - Morskie Oko 1937 r.

Maciej Szymański z siostrą Anną - Morskie Oko 1937 r.

Karol Szymański z synami, Maciej Szymański u góry, Wojciech Szymański na dole. Warta 1939

Karol Szymański z synami, Maciej Szymański u góry, Wojciech Szymański na dole. Warta 1939

Maciej Szymański (u góry) z bratem Wojciechem, Warszawa - Żoliborz 1941

Maciej Szymański (u góry) z bratem Wojciechem, Warszawa - Żoliborz 1941

Od lewej: Anna (Dzidka) Szymańska, Wojciech Szymańskii, Anna z Trajdosów Szymańska i Maciej Szymański - Warszawa Żoliborz 1942

Od lewej: Anna (Dzidka) Szymańska, Wojciech Szymańskii, Anna z Trajdosów Szymańska i Maciej Szymański - Warszawa Żoliborz 1942

Hanna Kamler i Maciej Szymański - Warszawa Żoliborz 1943

Hanna Kamler i Maciej Szymański - Warszawa Żoliborz 1943

Maciej Szymański - Warszawa 1944

Maciej Szymański - Warszawa 1944

Wniosek Awansowy Centrum Wyszkolenia Piechoty NSZ, awansujący Macieja Szymańskiego ("Macieja Kruczkowskiego") na stopień kaprala podchorążego - Warszawa 1943

Wniosek Awansowy Centrum Wyszkolenia Piechoty NSZ, awansujący Macieja Szymańskiego ("Macieja Kruczkowskiego") na stopień kaprala podchorążego - Warszawa 1943

Teren Śródmieścia broniony przez zgrupowanie "Chrobry II" podczas Powstania

Teren Śródmieścia broniony przez zgrupowanie "Chrobry II" podczas Powstania

Przed Uniwersytetem Jagiellońskim. Od lewej: Maciej Szymański, Z. Makowski, dwie osoby o niezapamiętanych nazwiskach, Leszek Mazur - Kraków 1945

Przed Uniwersytetem Jagiellońskim. Od lewej: Maciej Szymański, Z. Makowski, dwie osoby o niezapamiętanych nazwiskach, Leszek Mazur - Kraków 1945

Przed balem "Barburka" w Akademii Górniczej. Od lewej: Jurek Tyszkowski, Danuta Mazurkiewicz, Marian Janiec, Halina Płoska i Artur Chwalibogowski. Siedzi: Maciej Szymański - Kraków 1945

Przed balem "Barburka" w Akademii Górniczej. Od lewej: Jurek Tyszkowski, Danuta Mazurkiewicz, Marian Janiec, Halina Płoska i Artur Chwalibogowski. Siedzi: Maciej Szymański - Kraków 1945

Zaświadczenie o "skorzystaniu" z amnestii wydane przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego - Warszawa 24.04.1947

Zaświadczenie o "skorzystaniu" z amnestii wydane przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego - Warszawa 24.04.1947

Wycinek z "Życia Warszawy" z dnia 25 kwietnia 1947 o zakończeniu amnestii - Warszawa 1947

Wycinek z "Życia Warszawy" z dnia 25 kwietnia 1947 o zakończeniu amnestii - Warszawa 1947

Legitymacja Medalu Wojska - Londyn 1948

Legitymacja Medalu Wojska - Londyn 1948

Indeks Macieja Szymańskiego wydany przez Politechnikę Warszawską - Warszawa 1948

Indeks Macieja Szymańskiego wydany przez Politechnikę Warszawską - Warszawa 1948

Wspinaczka w Tatrach - 1947

Wspinaczka w Tatrach - 1947

Świadectwo ślubu Hanny Kamler i Macieja Szymańskiego

Świadectwo ślubu Hanny Kamler i Macieja Szymańskiego

Kuter rybacki którym Maciej z żoną uciekł do Szwecji.

Kuter rybacki którym Maciej z żoną uciekł do Szwecji.

Hanna i Maciej Szymańscy - Sztokholm 1950

Hanna i Maciej Szymańscy - Sztokholm 1950

Podziękowanie dla Macieja Szymańskiego za jego pracę na rzecz Zrzeszenia Studentów Polskich w Szwecji - Sztokholm 1951

Podziękowanie dla Macieja Szymańskiego za jego pracę na rzecz Zrzeszenia Studentów Polskich w Szwecji - Sztokholm 1951

Maciej z córką Dorotą - Lachine, Quebec 1952

Maciej z córką Dorotą - Lachine, Quebec 1952

Dyplom Weryfikacyjny ppor. Macieja Szymańskiego - Paryż 1953

Dyplom Weryfikacyjny ppor. Macieja Szymańskiego - Paryż 1953

Świadectwo obywatelstwa kanadyjskiego Macieja Szymańskiego - Ottawa 1957

Świadectwo obywatelstwa kanadyjskiego Macieja Szymańskiego - Ottawa 1957

Maciej z córką Dorotą - Ville St. Laurent, Quebec 1957

Maciej z córką Dorotą - Ville St. Laurent, Quebec 1957

Karta Członkowska Macieja Szymańskiego w New Democratic Party - Montreal 1961

Karta Członkowska Macieja Szymańskiego w New Democratic Party - Montreal 1961

Od lewej: Hanna z Kamlerów Szymańska, Anna Szymańska, Anna z Trajdosów Szymańska i Dorota Szymańska. U góry Maciej Szymański - Ville St. Laurent, Quebec 1956

Od lewej: Hanna z Kamlerów Szymańska, Anna Szymańska, Anna z Trajdosów Szymańska i Dorota Szymańska. U góry Maciej Szymański - Ville St. Laurent, Quebec 1956

Maciej z córkami, Dorotą po lewej i Anną - Lake of Two Mountains, Quebec 1962

Maciej z córkami, Dorotą po lewej i Anną - Lake of Two Mountains, Quebec 1962

Kościół Notre Dame di Pompei w Montrealu u góry i budynek firmy Rodighero w Ville St. Laurent, Quebec. Projekty firmy DAWSON & SZYMANSKI - ARCHITECTS

Kościół Notre Dame di Pompei w Montrealu u góry i budynek firmy Rodighero w Ville St. Laurent, Quebec. Projekty firmy DAWSON & SZYMANSKI - ARCHITECTS

Pawilon wystawowy Trynidadu, Tobago I Grenady na Expo 67. Projekt firmy DAWSON & SZYMANSKI – ARCHITECTS

Pawilon wystawowy Trynidadu, Tobago I Grenady na Expo 67. Projekt firmy DAWSON & SZYMANSKI – ARCHITECTS

Dyplom członkowski Macieja Szymańskiego w Royal Architectural Institute of Canada - Ottawa 1968

Dyplom członkowski Macieja Szymańskiego w Royal Architectural Institute of Canada - Ottawa 1968

Dyplom członkowski Macieja Szymańskiego w Province of Quebec Association of Architects Montreal 1968

Dyplom członkowski Macieja Szymańskiego w Province of Quebec Association of Architects Montreal 1968

Dyplom członkowski Macieja Szymańskiego w Ontario Association of Architects - Toronto 1968

Dyplom członkowski Macieja Szymańskiego w Ontario Association of Architects - Toronto 1968

Zawiadomienie o partnerstwie Macieja Szymańskiego w firmie DAWSON & SZYMANSKI – ARCHITECTS`

Zawiadomienie o partnerstwie Macieja Szymańskiego w firmie DAWSON & SZYMANSKI – ARCHITECTS`

Od lewej: Maciej Szymański i F.A.Dawson (Tex) - Montreal 1976

Od lewej: Maciej Szymański i F.A.Dawson (Tex) - Montreal 1976

Model portu lotniczego w Abu-Dhabi. Projekt firmy DAWSON & SZYMANSKI - ARCHITECTS - Montreal 1968

Model portu lotniczego w Abu-Dhabi. Projekt firmy DAWSON & SZYMANSKI - ARCHITECTS - Montreal 1968

Polski konsulat w Montrealu. Projekt firmy DAWSON & SZYMANSKI - ARCHITECTS Montreal 1975

Polski konsulat w Montrealu. Projekt firmy DAWSON & SZYMANSKI - ARCHITECTS Montreal 1975

Podziękowanie Konsula Generalnego PRL za projekt budynku konsulatu - Montreal 1976

Podziękowanie Konsula Generalnego PRL za projekt budynku konsulatu - Montreal 1976

Model Ambasady Polskiej w Ottawie. Projekt nie zrealizowany, wykonany przez firmę DAWSON & SZYMAŃSKI – ARCHITECTS -Montreal 1978

Model Ambasady Polskiej w Ottawie. Projekt nie zrealizowany, wykonany przez firmę DAWSON & SZYMAŃSKI – ARCHITECTS -Montreal 1978

Pawilon dla chronicznie chorych Polskiego Instytutu Dobroczynności im. Marii Curie-Skłodowskiej w Montrealu. Projekt firmy DAWSON & SZYMANSKI – ARCHITECTS

Pawilon dla chronicznie chorych Polskiego Instytutu Dobroczynności im. Marii Curie-Skłodowskiej w Montrealu. Projekt firmy DAWSON & SZYMANSKI – ARCHITECTS

Maciej Szymański na wakacjach Tobago, Antyle 1968

Maciej Szymański na wakacjach Tobago, Antyle 1968

Maciej Szymański na wakacjach Nevis, Antyle 1971

Maciej Szymański na wakacjach Nevis, Antyle 1971

Legitymacja Odznaki Pamiątkowej zgrupowania "Chrobry II"

Legitymacja Odznaki Pamiątkowej zgrupowania "Chrobry II"

Zezwolenie na zmianę obywatelstwa polskiego na kanadyjskie - Montreal 1971

Zezwolenie na zmianę obywatelstwa polskiego na kanadyjskie - Montreal 1971

Wizyta u architektów sowieckich - Moskwa 1972

Wizyta u architektów sowieckich - Moskwa 1972

ślub córki Doroty. Dorota z Maciejem Szymańskim - Beaconsfield, Quebec 1974

ślub córki Doroty. Dorota z Maciejem Szymańskim - Beaconsfield, Quebec 1974

Maciej z siostrą Anną (Dzidką) - Toronto 1978

Maciej z siostrą Anną (Dzidką) - Toronto 1978

Maciej z wnuczką Larą Tansey - Lachine, Quebec 1980

Maciej z wnuczką Larą Tansey - Lachine, Quebec 1980

Maciej Szymański z zięciami. Od lewej : Kevin Tansey, Terry Gordon i Maciej Szymański - Beaconsfield, Quebec 1984

Maciej Szymański z zięciami. Od lewej : Kevin Tansey, Terry Gordon i Maciej Szymański - Beaconsfield, Quebec 1984

Maciej z wnuczkami. Po lewej Lara Tansey i jej siostra Leah - Beaconsfield, Quebec 1984

Maciej z wnuczkami. Po lewej Lara Tansey i jej siostra Leah - Beaconsfield, Quebec 1984

Maciej z wnuczką Larą Tansey - Beaconsfield, Quebec 1984

Maciej z wnuczką Larą Tansey - Beaconsfield, Quebec 1984

80-lecie urodzin Andrzeja Sozańskiego. Od lewej: Jubilat, dr Dodek Cymberg, Teresa z Rostworowskich Żółtowska i Maciej Szymański - Fulford, Quebec 1980

80-lecie urodzin Andrzeja Sozańskiego. Od lewej: Jubilat, dr Dodek Cymberg, Teresa z Rostworowskich Żółtowska i Maciej Szymański - Fulford, Quebec 1980

Spotkanie żołnierzy Szkoły Podchorążych NSZ pod pomnikiem Powstania. Od lewej: Leszek Ciszewski, Jan Sekuła, nad nim Mieczysław Widowiarski, Zbyszek Kowalczyk i jego żona Renia, Stefan Pietrzak, Gustaw Potworowski, Zbyszek Kuciewicz, Witek Szulecki i Maciej Szymański - Warszawa 1989

Spotkanie żołnierzy Szkoły Podchorążych NSZ pod pomnikiem Powstania. Od lewej: Leszek Ciszewski, Jan Sekuła, nad nim Mieczysław Widowiarski, Zbyszek Kowalczyk i jego żona Renia, Stefan Pietrzak, Gustaw Potworowski, Zbyszek Kuciewicz, Witek Szulecki i Maciej Szymański - Warszawa 1989

Legitymacja Warszawskiego Krzyża Powstańczego

Legitymacja Warszawskiego Krzyża Powstańczego

Legitymacja Krzyża Armii Krajowej

Legitymacja Krzyża Armii Krajowej

List polecający Stowarzyszenia byłych Żołnierzy NSZ w Kanadzie - Montreal 1991

List polecający Stowarzyszenia byłych Żołnierzy NSZ w Kanadzie - Montreal 1991

Pieczęć Stowarzyszenia byłych Żołnierzy NSZ w Kanadzie (zdeponowana w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie - Montreal 1989

Pieczęć Stowarzyszenia byłych Żołnierzy NSZ w Kanadzie (zdeponowana w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie - Montreal 1989

Maciej Szymański z pocztem sztandarowym 202 pułku piechoty Brygady Świętokrzyskiej w dniu uroczystości poświęcenia sztandaru - Kielce 1989

Maciej Szymański z pocztem sztandarowym 202 pułku piechoty Brygady Świętokrzyskiej w dniu uroczystości poświęcenia sztandaru - Kielce 1989

Zaproszenie na uroczystość uczczenia Święta Niepodległości - Warszawa 1991

Zaproszenie na uroczystość uczczenia Święta Niepodległości - Warszawa 1991

Maciej Szymański przemawia na uroczystości wręczenia Krzyży Narodowego Czynu Zbrojnego żołnierzom NSZ. Od lewej: Edward Kemnitz, Maciej Szymański i Konsul Generalny RP Małgorzata Dzieduszycka - Montreal 1994

Maciej Szymański przemawia na uroczystości wręczenia Krzyży Narodowego Czynu Zbrojnego żołnierzom NSZ. Od lewej: Edward Kemnitz, Maciej Szymański i Konsul Generalny RP Małgorzata Dzieduszycka - Montreal 1994

Legitymacja Krzyża Narodowego Czynu Zbrojnego

Legitymacja Krzyża Narodowego Czynu Zbrojnego

Legitymacja Odznaki Weterana Walk o Niepodległość

Legitymacja Odznaki Weterana Walk o Niepodległość

Legitymacja Krzyża Partyzanckiego

Legitymacja Krzyża Partyzanckiego

Zaświadczenie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Zaświadczenie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Boże Narodzenie. Od lewej: Dorota Szymańska, Anna Szymańska, Hanna z Kamlerów Szymańska i Maciej Szymański - Beaconsfield, Quebec 1990

Boże Narodzenie. Od lewej: Dorota Szymańska, Anna Szymańska, Hanna z Kamlerów Szymańska i Maciej Szymański - Beaconsfield, Quebec 1990

Wręczenie Dyplomu Honorowego CzłonkaZwiązku Żołnierzy NSZ płk. W. Marcinkowskiemu. Od lewej: Edward Kemnitz ("Marcin"), Tadeusz Siemiątkowski ("Mazur"), Maciej Szymański ("Kruczkowski”), Władysław Marcinkowski ("Jaxa”) i Pani Aleksandra Marcinkowska - Ottawa 1996

Wręczenie Dyplomu Honorowego CzłonkaZwiązku Żołnierzy NSZ płk. W. Marcinkowskiemu. Od lewej: Edward Kemnitz ("Marcin"), Tadeusz Siemiątkowski ("Mazur"), Maciej Szymański ("Kruczkowski”), Władysław Marcinkowski ("Jaxa”) i Pani Aleksandra Marcinkowska - Ottawa 1996

Zaproszenie na odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci płk. W. Marcinkowskiego - "Jaxy" - Warszawa 1997

Zaproszenie na odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci płk. W. Marcinkowskiego - "Jaxy" - Warszawa 1997

50-lecie ślubu Szymańskich. Od lewej: Anna Szymańska, Hanna z Kamlerów Szymańska, Dorota Szymańska i Maciej Szymański - Vancouver 1999

50-lecie ślubu Szymańskich. Od lewej: Anna Szymańska, Hanna z Kamlerów Szymańska, Dorota Szymańska i Maciej Szymański - Vancouver 1999

X rocznica powstania Związku Żołnierzy NSZ

X rocznica powstania Związku Żołnierzy NSZ

Awans na stopień kapitana

Awans na stopień kapitana

Maciej Szymański nad zatoką Burrard Inlet - Vancouver 2000

Maciej Szymański nad zatoką Burrard Inlet - Vancouver 2000

Medal pamiątkowy Związku Żołnierzy NSZ

Medal pamiątkowy Związku Żołnierzy NSZ

List Konsula Generalnego RP

List Konsula Generalnego RP

III Nagroda w konkursie MPW - Warszawa 2004

III Nagroda w konkursie MPW - Warszawa 2004

Zawiadomienie o nadaniu obywatelstwa polskiego - Warszawa 2005

Zawiadomienie o nadaniu obywatelstwa polskiego - Warszawa 2005

Okładki krążków CD ze wspomnieniami, opowiadaniami i fotografiami napisanymi i wydanymi przez Macieja Szymańskiego - Vancouver 2002-2010

Okładki krążków CD ze wspomnieniami, opowiadaniami i fotografiami napisanymi i wydanymi przez Macieja Szymańskiego - Vancouver 2002-2010

Maciej Szymański z wnukiem Matthew Gordon przy grobie żołnierzy NSZ - Warszawa - Powązki 2009

Maciej Szymański z wnukiem Matthew Gordon przy grobie żołnierzy NSZ - Warszawa - Powązki 2009

Podziękowanie za pracę na rzecz Fundacji Kopernika - Vancouver 2010

Podziękowanie za pracę na rzecz Fundacji Kopernika - Vancouver 2010

Nasz newsletter