Pseudonim
"Bellona", "Golańska"
Data urodzenia
1921-02-16
Data śmierci
-
Stopień
-
Stopień
podporucznik
Oddział
Armia Krajowa - Grupa "Północ" - zgrupowanie "Róg" - batalion "Wigry" - ochotnik
Szlak bojowy
Stare Miasto - kanały - Śródmieście Północ
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu XI B Fallingbostel
Numer jeniecki
1699
Źródła
MPW-baza uczestników PW, MPW-zbiory: MPW-IH/4691 - zdjęcie ze Stalagu XI B Fallingbostel, PCK - kartoteka, tu zapis: Przedrzymirska - Golańska Małgorzata.
Publikacje
Wielka ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego. T. 6, Wykaz uczestników-żołnierzy powstania warszawskiego Kr-Ż / red. nauk. Piotr Rozwadowski. Wyd. „Bellona”, Fundacja „ Warszawa Walczy 1939-1945”, 2004, tu zapis nazwiska jako „Przedżymirska" i przydział: Centralny Szpital Chirurgiczny nr 1 ul. Długa 7 (Pałac Raczyńskich)
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram