Pseudonim:
„Hamlet”
Data urodzenia:
1932-11-22
Data śmierci:
-
Funkcja:
łącznik
stopień:
strzelec
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Szczepan - Maria z domu Kurpińska
Wykształcenie do 1944 roku:
Uczeń tajnego nauczania w Warszawie.
Oddział :
Armia Krajowa - I Obwód "Radwan" (Śródmieście) - zgrupowanie "Chrobry II" - II batalion "Lecha Grzybowskiego" - 5. kompania (dowódcy: ppor. Janusz Domański „Janusz” do 31 sierpnia, następnie od 12.09.1944 r. por. Czesław Stulkiewicz „Wir”).
Szlak bojowy:
Stare Miasto (w pierwszych dniach sierpnia) następnie Śródmieście Północ
Odniesione rany:
Ranny podczas akcji na ul. Ciepłej w połowie września 1944 r. (rana postrzałowa stopy) - przetransportowany do szpitala polowego przy ul. Jasnej, wyłączony z dalszych działań.
Losy po Powstaniu:
Ranny wyszedł w Warszawy z ludnością cywilną drogą przez Pruszków.
Losy po wojnie:
Inwalida wojenny - w wyniku ran odniesionych w czasie Powstania Warszawskiego utracił stopę i wymaga protezy. Członek Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP oraz Związku Inwalidów Wojennych. Mieszka w Szczecinie.
Awanse:
W 2016 roku awansowany do stopnia podporucznika WP (w stanie spoczynku).
Odznaczenia:
W 25. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego uhonorowany Odznaką Pamiątkową Zgrupowania Chrobry II nr 81 (1 VIII 1969). Odznaczony także Krzyżem Armii Krajowej, Odznaką Pamiątkową "Syn Pułku".
Informacje dodatkowe:
Mimo młodego wieku wykazywał dużą odwagę i bojowość (źr. oświadczenie Zofii Wąsik ps. Zoja)
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego - MPW-teczka: materiały do Słownika Uczestników PW w zasobie Pokoju Kombatanta MPW, w tym kopie zaświadczenia Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, kopia legitymacji UdsKiOR - zaliczony okres służby VIII - X 1944 (3 miesiące): Armia Krajowa - Powstanie Warszawskie, kopie legitymacji odznaczeniowych (KAK, środowiskowe - Chrobry II), pismo Koła Byłych Żołnierzy AK w Londynie (1984), MPW-ankieta uczestnika PW. Oświadczenia świadków: Zofia Wąsik ps. Zoja; Kazimierz Czasza "Baca"; na dokumencie również podpis mjr. Andrzeja Kownackiego ps. Jerzewski. Zaświadczenie ZBoWiD z 11-08-1973; zaświadczenie ZBoWiD z dn. 03.03.1976 r.
Publikacje:
Wielka ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego: suplement. Red. nauk. Piotr Rozwadowski. Wyd. "Bellona", Fundacja " Warszawa Walczy 1939-1945", Warszawa, 2009, s. 67
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Ze zbiorów p. Marka Goguta ps. Hamlet. Skan wykonany w Muzeum Powstania Warszawskiego/Pokój Kombatanta MPW

Ze zbiorów p. Marka Goguta ps. Hamlet. Skan wykonany w Muzeum Powstania Warszawskiego/Pokój Kombatanta MPW

Ze zbiorów p. Marka Goguta ps. Hamlet. Skan - Muzeum Powstania Warszawskiego/Pokój Kombatanta MPW

Ze zbiorów p. Marka Goguta ps. Hamlet. Skan - Muzeum Powstania Warszawskiego/Pokój Kombatanta MPW

Ze zbiorów p. Marka Goguta ps. Hamlet. Skan - Muzeum Powstania Warszawskiego/Pokój Kombatanta MPW

Ze zbiorów p. Marka Goguta ps. Hamlet. Skan - Muzeum Powstania Warszawskiego/Pokój Kombatanta MPW

Ze zbiorów p. Marka Goguta ps. Hamlet. Skan - Muzeum Powstania Warszawskiego/Pokój Kombatanta MPW

Ze zbiorów p. Marka Goguta ps. Hamlet. Skan - Muzeum Powstania Warszawskiego/Pokój Kombatanta MPW

Ze zbiorów p. Marka Goguta ps. Hamlet. Skan - Muzeum Powstania Warszawskiego/Pokój Kombatanta MPW

Ze zbiorów p. Marka Goguta ps. Hamlet. Skan - Muzeum Powstania Warszawskiego/Pokój Kombatanta MPW

Nasz newsletter