Pseudonim:
"Molmar"
Data urodzenia:
1918-10-24
Data śmierci:
-
Funkcja:
dowódca plutonu
Stopień:
sierżant podchorąży - podporucznik czasu wojny (rozkaz kmdta Okręgu Warszawskiego AK nr 36 z 2.10.1944)
Numer legitymacji AK:
11968
Miejsce urodzenia:
Płoskirów - Rosja
Imiona rodziców:
Wilhelm - Maria z domu Łozicka
Wykształcenie i przebieg służby wojskowej:
Absolwent Liceum Handlowego w Warszawie (matura 1942). Wcześniej: Elew Szkoły Podchorążych przy 8 bpanc. w Bydgoszczy (VI 1938 - II 1939), żołnierz 8 Batalionu Pancernego (8 bpanc) w Bydgoszczy (2 XII 1937 - VII 1938) - kompania szkolna, następnie: VII 1938 - 13 IX 1939 Dywizjon Pancerny w Bydgoszczy przy Pomorskiej Brygadzie Kawalerii w stopniu kaprala z cenzusem. Podczas kampanii wrześniowej ranny odłamkami 13.09.1939 r. we Lwowie oraz 14.09. w Brodach. Umieszczony około 15.09.1939 roku w szpitalu w Tarnopolu, a następnie leczony w Szpitalu Wojennym nr 504. (17.09.1939 r. przejęty przez władze okupacyjne sowieckie). W grudniu 1939 roku udaje mu się zbiec i w styczniu 1940 roku przedostać do Warszawy.
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji w Warszawie w ZWZ - AK od lutego 1940 roku, wprowadzony przez por. Czesława Gałaja ps. „Huzar". W okresie od lipca 1942 do lutego 1943 odbył 6-miesięczny kurs Szkoły Podchorążych Piechoty AK, ukończony z wynikiem dobrym, awansowany do stopnia sierżanta podchorążego. Instruktor oddziałów Wojskowej Służby Kobiet w Śródmieściu. Przydział w konspiracji: Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Obwód ”Radwan„ (Śródmieście) - WSOP (Wojskowa Służba Ochrony Powstania) - 3 Rejon (Ratusz)- 35. kompania WSOP - pluton 353 (dowódca). Dowódca batalionu WSOP - ppor. Henryk Lehman "Wirski" , dowódca kompanii - por. Czesław Gałaj ps. „Huzar". Rany odniesione w czasie okupacji: 10 marca 1943 r. - postrzał biodra (brak bliższych danych)
Oddział:
Armia Krajowa - I Obwód "Radwan" (Śródmieście) - zgrupowanie "Chrobry II" - I batalion "Lecha Żelaznego" - 3. kompania - III pluton - dowódca. Podczas Powstania kierował obroną odcinka: ul. Towarowa - Srebrna - Wronia - placówka "Bormann"
Szlak bojowy :
Śródmieście Północ
Odniesione rany :
Kontuzjowany 12 sierpnia 1944 r.
Warszawski Korpus Armii Krajowej (od 20.09.1944):
28. Dywizja Piechoty AK im. Stefana Okrzei - 15. pułk piechoty AK "Wilków"
Odznaczenia :
Krzyż Walecznych (1944 - rozkaz nr 28). Odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari V kl. na mocy rozkazu Dowódcy AK nr 502 z 2.10.1944 (AWIH, III/42/12) Informacja o odznaczeniu powtórzona w rozkazie komendanta Okręgu Warszawskiego AK nr 37 z 2.10.1944. Zweryfikowany jako odznaczony VM V klasy tylko z powołaniem się na ww. rozkaz kmdta Okręgu Warszawskiego AK - Koło B. Żołnierzy AK, Ldz. 2081/64 Londyn, 27.06.1964 - SPP, Londyn - Akta Komisji Weryfikacyjnej AK). Numer krzyża 12868 (Lista Biura Kapituły Oredru Wojennego VM, Londyn)
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka od 5.10.1944 do 29.04.1945 - Oflag VII A Murnau
Numer jeniecki:
101897
Losy po wyzwoleniu:
Po wyzwoleniu od lipca 1945 roku w 2. Korpusie PSZ
Uwagi :
Spotykana także pisownia nazwiska Molière
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, SPP w Londynie (kwestionariusz specjalny, kwestionariusz ewidencyjny- kopia: MPW-teczka)
Publikacje :
Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego tom 4. - str. 91 - Kawalerowie Virtuti Militari
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

 ppor. Marek Marian Molière "Molmar", Chrobry II - 3 kom.plut.III. Fotografia portretowa ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IP/5672

ppor. Marek Marian Molière "Molmar", Chrobry II - 3 kom.plut.III. Fotografia portretowa ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IP/5672

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Grupa powstańców z 3 kompanii I batalionu "Lecha Żelaznego" zgrupowania "Chrobry II" na ul. Wroniej. Od lewej stoją: ppor. Marek Marian Moliere "Molmar", NN "Lech" i dowódca Zbigniew Brym " Zdunin". Ujęcie w kierunku północnym. W tle od prawej zniszczone kamienice: pl. Kazimierza 8, 10 i 12. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IP/2417

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Grupa powstańców z 3 kompanii I batalionu "Lecha Żelaznego" zgrupowania "Chrobry II" na ul. Wroniej. Od lewej stoją: ppor. Marek Marian Moliere "Molmar", NN "Lech" i dowódca Zbigniew Brym " Zdunin". Ujęcie w kierunku północnym. W tle od prawej zniszczone kamienice: pl. Kazimierza 8, 10 i 12. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IP/2417

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Powstańcy z 3 kompanii I Bat. Zgr. "Chrobry II" w fabryce "Bormann, Szwede i s-ka" - ul. Srebrna 16 / Wronia 1. Od lewej: dowódca kompanii por. Zbigniew Brym "Zdunin", ppor. Marek Marian Moliere "Molmar", dowódca batalionu kpt. Tadeusz Przystojecki "Lech Żelazny" i por. "Lek". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IP/2423

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Powstańcy z 3 kompanii I Bat. Zgr. "Chrobry II" w fabryce "Bormann, Szwede i s-ka" - ul. Srebrna 16 / Wronia 1. Od lewej: dowódca kompanii por. Zbigniew Brym "Zdunin", ppor. Marek Marian Moliere "Molmar", dowódca batalionu kpt. Tadeusz Przystojecki "Lech Żelazny" i por. "Lek". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IP/2423

Kwestionariusz specjalny. Tu pisownia nazwiska: Molière. Źródło: SPP

Kwestionariusz specjalny. Tu pisownia nazwiska: Molière. Źródło: SPP

Źródło: SPP

Źródło: SPP

Źródło: SPP

Źródło: SPP

Zaświadczenie weryfikacyjne Koła Byłych Żołnierzy  AK - Londyn, 27.06.1964.  Tu błędnie jako "Marian Molière ps. "Marek Molmar". Źródło: SPP

Zaświadczenie weryfikacyjne Koła Byłych Żołnierzy AK - Londyn, 27.06.1964. Tu błędnie jako "Marian Molière ps. "Marek Molmar". Źródło: SPP

Nasz newsletter