Pseudonim:
-
Data urodzenia:
1892-12-07
Data śmierci:
1944-08-07
Funkcja:
pielęgniarka
Pozycja na murze pamięci:
Kolumna: 68 Miejsce: 65
Miejsce urodzenia:
Łódź
Imiona rodziców:
Zenon - Maria z domu Oksińska
Nazwisko panieńskie:
Babicka
Wykształcenie:
Dyplomowana pielęgniarka. W 1911 roku ukończyłaGimnazjum J. Kowalczykówny i J. Jawurkówny. Po ukończeniu gimnazjum odbyła dwuletni kurs pedagogiczny L. Rudzkiej i pracowała jako nauczycielka w Warszawie. Rozpoczyna studia na Wydziale Przyrodniczym UW, ale w 1921 r. przerywa studia, by wstąpić do nowo otwartej Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa.
I wojna światowa:
Podczas I wojny światowej na Dworcu Głównym Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej była sanitariuszką , a w 1918 roku w pociągu sanitarnym. Przeniesiona została w 1919 roku do Wydziału Sanitarnego Sztabu Generalnego, a następnie pracowała w Szpitalu Ujazdowskim.
Dwudziestolecie międzywojenne - działalność do 1939 r.:
Otrzymawszy dyplom, obejmuje funkcję przełożonej pielęgniarek w poradni przeciwgruźliczej im. Lucjana Kobylewskiego. Dwa lata później, dzięki zagranicznemu stypendium, uczestniczy w kursie pielęgniarstwa społecznego na uniwersytecie w Toronto i odbywa praktyki pielęgniarsko-położnicze w Filadelfii i Nowym Jorku. Po powrocie do Polski w 1926 r. rozpoczyna pracę w Departamencie Służby Zdrowia przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych - w nowo utworzonym referacie pielęgniarstwa. Zakres jej obowiązków obejmuje: szkolnictwo, rozmieszczenie kadr, organizację pracy, specjalizacje i dokształcanie zawodowe. Wśród jej największych osiągnięć w tym okresie należy wymienić: doprowadzenie do powstania kilku szkół pielęgniarstwa, zorganizowanie funduszy na stypendia dla niezamożnych i najzdolniejszych uczennic. Była pierwszą pielęgniarką zatrudnioną w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej. W 1935 roku była współtwórczynią ustawy o pielęgniarstwie.
Udział w konspiracji 1939-1944:
Od 1940 roku w konspiracji w ZWZ-AK. Szkoliła sanitariuszki oraz z mężem ukrywała wydobytych z getta Żydów. Czynnie pomagała uczestnikom walki podziemnej, a jej mieszkanie w Al. Niepodległości było ośrodkiem konspiracji. Współpracowała z Komitetem Porozumiewawczym Lekarzy Demokratów i Socjalistów.
Praca w czasie okupacji niemieckiej:
Pielęgniarka w Szpitalu Dzieciątka Jezus.
Oddział:
Bakcyl (Sanitariat Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej) - przydział nieznany.
Okoliczności śmierci:
Rozstrzelana przez żołnierzy z brygady RONA wraz z mężem Marianem Zachertem 7 sierpnia 1944 r. - Al. Niepodległości 223
Odznaczenia:
W 1947 r. została pośmiertnie odznaczona Międzynarodowym Medalem Florence Nightingale.
Miejsce pochówku:
Warszawa, Cmentarz Wojskowy na Powązkach
Informacje dodatkowe:
Była córką Zenona Babickiego - magistra farmacji i Marii z Osińskich (nauczycielki)
Publikacje:
Hanna Michalska: Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945; poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988, s. 23. Artykuł "Sylwetki wybitnych pielęgniarek" w: „Służba Zdrowia” nr 38-39 z 11 maja 2000 r.
Źródła:
Centralne Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego
Uwagi:
W publikacjach często wymieniana jako Maria Babicka lub Babicka-Zachertowa - jej mężem był dr med. Marian Henryk Zachert (1894-1944). Na Murze Pamięci MPW upamiętniona jako Maria Zachert
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Wizyta delegatki Ligi Narodów Hazel Goff w Polsce - 1931 rok. Widoczni na zdjęciu: Delegatka Ligi Narodów Hazel Goff (x), starosta Henryk Wąs (1), instruktorka z Lwowa Anna Mańkowska (2), inspektorka pielęgniarstwa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych p. Babicka (3), lekarz Olgierd Grzegorzewski (4), dyrektor Ośrodka Zdrowia Ignacy Holzberger (5) w ośrodku zdrowia. Fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego <i>audiovis.nac.gov.pl</i>

Wizyta delegatki Ligi Narodów Hazel Goff w Polsce - 1931 rok. Widoczni na zdjęciu: Delegatka Ligi Narodów Hazel Goff (x), starosta Henryk Wąs (1), instruktorka z Lwowa Anna Mańkowska (2), inspektorka pielęgniarstwa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych p. Babicka (3), lekarz Olgierd Grzegorzewski (4), dyrektor Ośrodka Zdrowia Ignacy Holzberger (5) w ośrodku zdrowia. Fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego audiovis.nac.gov.pl

Uroczystość poświęcenia Katolickiej Szkoły Pielęgniarstwa w Poznaniu - 1936 rok. Widoczni m.in. od prawej: inspektor pilęgniarstwa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Maria Babicka-Zachertowa, naczelnik wydziału zdrowia Urzędu Wojewódzkiego Zaroski, bp Walenty Dymek, ks Józef Kłos, prezydent Poznania Erwin Więckowski. Fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego <i>audiovis.nac.gov.pl</i>

Uroczystość poświęcenia Katolickiej Szkoły Pielęgniarstwa w Poznaniu - 1936 rok. Widoczni m.in. od prawej: inspektor pilęgniarstwa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Maria Babicka-Zachertowa, naczelnik wydziału zdrowia Urzędu Wojewódzkiego Zaroski, bp Walenty Dymek, ks Józef Kłos, prezydent Poznania Erwin Więckowski. Fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego audiovis.nac.gov.pl

Maria Babicka Zachertowa

Maria Babicka Zachertowa

Lista ekshumowanych ze zbiorów Archiwum Państwowego m. st. Warszawy

Lista ekshumowanych ze zbiorów Archiwum Państwowego m. st. Warszawy

Nasz newsletter