Pseudonim:
"Gerhard", "Gerard"
Data urodzenia:
1922-03-06
Data śmierci:
1999-03-14
Funkcja:
sanitariuszka, łączniczka, intendentka
Stopień:
st. sierżant (awans po koniec Powstania, IX - X 1944)
Numer legitymacji AK:
101 - Okręg
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Stanisław - Laura z domu Konopnicka
Dzieciństwo - dom rodzinny:
Pochodziła z rodziny inteligenckiej. Obydwoje jej rodzice byli z wykształcenia polonistami, nauczycielami gimnazjalnymi. Ojciec Marii - Stanisław Falkiewicz był literatem, zajmował się dziennikarstwem, do wybuchu wojny pracował w Polskim Radio w Dziale Programowym.
Wykształcenie do 1944 roku :
Do wybuchu II wojny światowej Maria ukończyła cztery klasy gimnazjum ogólnokształcącego. W czasie okupacji kontynuowała naukę w ramach tajnych kompletów. Od 1941 roku uczęszczała do liceum gospodarczego II stopnia, gdzie zdała maturę.
Okres okupacji niemieckiej :
Gdy wybuchła wojna, ojciec Marii - Stanisław Falkiewicz dostał się do niewoli niemieckiej, w której przebywał do końca wojny. Matka Laura z Konopnickich Falkiewiczowa zmarła w 1940 roku. Od tego momentu Maria pozostała w Warszawie sama. W Warszawie kontynuowała naukę. Podczas pobytu na Podhalu we wrześniu 1943 roku została aresztowana przez Gestapo (jej miejscem pobytu i noclegu w Poroninie była dawna karczma Pawła Guta-Mostowego, po wojnie miejsce przekształcone przez władze komunistyczne na Muzeum Lenina). Po aresztowaniu Maria Falkiewicz przesłuchiwana była w siedzibie Gestapo w Zakopanem (w Hotelu „Palace” przy ulicy Chałubińskiego 7), a następnie - po 3 miesiącach została wywieziona do obozu pracy przymusowej (od stycznia 1944 obozu koncentracyjnego) w Płaszowie (niem. Konzentrationslager Plaszow bei Krakau). W maju 1944 roku udało jej się zbiec podczas przeprowadzania więźniów na komenderówkę „Bonarka". Po ucieczce przyjechała do Warszawy, gdzie od wiosny 1944 do wybuchu Powstania Warszawskiego 1 VIII 1944 ukrywała się na terenie miasta.
Oddział:
Armia Krajowa - I Obwód „Radwan” - Podobwód „Sławbor” - bataliony „Iwo” - „Ostoja” - 1. kompania - I drużyna, dowódca ppor. „Lit” Marian Litwiniak. Przydział podany w legitymacji AK - „Iwo" - 2 kompania - I pluton. W drugiej połowie września pełniła funkcje kwatermistrzowskie w punkcie przy ul. Marszałkowskiej 83. *
Szlak bojowy:
Śródmieście Południe
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu X B Sandbostel, następnie osadzona w Stalagu VI C Oberlangen
Numer jeniecki:
224436
Awanse:
2 X 1944 roku przedstawiona do awansu na stopień sekcyjnej. Ostatni stopień podany w dokumentach PCK - st. sierżant **
Losy po wyzwoleniu:
Po wyzwoleniu z obozu jenieckiego wyszła za mąż za Tadeusza Dąbrowskiego, następnie spod granicy holenderskiej powróciła do kraju.
Nazwisko po mężu :
Dąbrowska
Losy po wojnie :
Po wojnie została dziennikarką. Po powrocie do Polski w czerwcu 1945 roku rozpoczęła pracę w Polskiej Agencji Prasowej (PAP) w Warszawie. Na początku 1946 roku została przeniesiona do Oddziału Morskiego PAP, gdzie pracowała do lipca 1947 roku. Zatrudniona była w tym okresie w redakcji „Głosu Wybrzeża”. Pisała felietony m. in. z licznych podróży jakie odbyła po świecie, m. in. jako członek załogi polskiego statku pasażerskiego, transatlantyku MS ”Batory„, na którym odpowiadała za zaopatrzenie. Na MS „Batorym” pracowała od lipca 1947 roki przez okres 6 miesięcy. Zmuszona do zejścia na ląd ze względu na zły stan zdrowia. w styczniu 1948 roku w związku z przeniesieniem męża do szczecina do stycznia 1950 roku pracowała dorywczo w „Głosie Szczecińskim„ oraz jako <> w porcie. Po powrocie do Gdańska pracowała na stanowisku referenta prasowego oraz w redakcji czasopisma ”Ster" w charakterze redaktora.
Odznaczenia :
Krzyż Walecznych, Warszawski Krzyż Powstańczy, Medal Zwycięstwa i Wolności 1945, Medal Za Warszawę 1939-1945, Odznaka Grunwaldzka i inne.

W uzasadnieniu wniosku do odznaczenia Krzyżem Walecznych napisano: „Odznaczenie Krzyżem Walecznych winna otrzymać za współudział w zniszczeniu czołgu niemieckiego oraz jego wykryciu w czasie walk w Warszawie przy ul. Piusa, naprzeciw Ambasady Czechosłowackiej. Wyczytana w rozkazie dziennym przed frontem kompanii przy końcu sierpnia. Ppor. Edward - szef kompanii w bat. Iwo (Józef Stankiewicz) - ”Maria Falkiewicz, moja łączniczka, następnie żołnierz w akcji za czyny waleczne i podrywanie oddziału do brawurowych natarć, awansowana jako pierwsza w batalionie "Iwo", w szczególności za wykrycie i zniszczenie czołgu niemieckiego przy ul. Piusa. W czasie działań odznaczała się przytomnością umysłu i wielką odwagą."

Miejsce śmierci :
Warszawa
Miejsce pochówku :
Cmentarz Powązkowski w Warszawie (Stare Powązki)
Informacje dodatkowe :
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, materiały udostępnione z archiwum rodzinnego przez p. Jerzego Sajdaka,w tym odręcznie napisany życiorys autorstwa Marii Falkiewicz oraz kopie dokumentów USC m. st. Warszawy. Marek Strok: Bataliony Iwo i Ostoja, Oficyna Wydawnicza "Ajaks"
Uwagi :
* Przydział podany przez p. Marię w ankiecie uczestnika Powstania Warszawskiego: „w sierpniu batalion ”Iwo„ I pluton, dowódca por. ”Mir”. We wrześniu batalion Ostoja - pluton pod dowództwem por. „Lita” (Marian Litwiniak). Na ostatnie dwa tygodnie trwającego Powstania odkomenderowana do dowództwa macierzystego batalionu „Iwo” jako intendent. Do jej zadań należało m. in. organizowanie transportów zboża, gotowanie, wydawanie prowiantu. Uzasadnienie wniosku o nadanie Marii Falkiewicz Krzyża Walecznych podpisał ppor. „Edward”, szef II Kompanii. Z dokumentu z 1957 roku wynika, że figurujący w książce p. Marka Stroka jako NN ppor. Edward, ur. 03-05-1899 to ppor. Józef Stankiewicz z Gdyni. Ostatni stopień w dokumentach - starszy sierżant.

** Taki sam stopień podaje Marek Strok w swojej książce pt. Bataliony "Iwo" i "Ostoja" -porównaj s. 297

Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

 Maria Falkiewicz - fotografia z lat dzieciństwa. Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Jerzego Sajdaka, syna.

Maria Falkiewicz - fotografia z lat dzieciństwa. Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Jerzego Sajdaka, syna.

 Rewers fotografii z odręczną dedykacją małej Marysi Falkiewiczówny dla cioci. Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Jerzego Sajdaka, syna.

Rewers fotografii z odręczną dedykacją małej Marysi Falkiewiczówny dla cioci. Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Jerzego Sajdaka, syna.

Maria Falkiewicz ps. "Gerard" z ojcem, Krynica, lata 30-te XX w. Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Jerzego Sajdaka, syna.

Maria Falkiewicz ps. "Gerard" z ojcem, Krynica, lata 30-te XX w. Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Jerzego Sajdaka, syna.

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Jerzego Sajdaka, syna.

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Jerzego Sajdaka, syna.

Napis na murze wydrapany przez Marię, kiedy przebywała w celach willi „Palace” przy ulicy Chałubińskiego 7 w Zakopanem po aresztowaniu na Podhalu w 1943 roku.

Napis na murze wydrapany przez Marię, kiedy przebywała w celach willi „Palace” przy ulicy Chałubińskiego 7 w Zakopanem po aresztowaniu na Podhalu w 1943 roku.

Należąca do Marii Falkiewicz ps. "Gerard" legitymacja żołnierza Armii Krajowej. Dokument ze zbiorów rodzinnych p. Jerzego Sajdaka, syna.

Należąca do Marii Falkiewicz ps. "Gerard" legitymacja żołnierza Armii Krajowej. Dokument ze zbiorów rodzinnych p. Jerzego Sajdaka, syna.

Należąca do Marii Falkiewicz ps. "Gerard" legitymacja żołnierza Armii Krajowej. Dokument ze zbiorów rodzinnych p. Jerzego Sajdaka, syna.

Należąca do Marii Falkiewicz ps. "Gerard" legitymacja żołnierza Armii Krajowej. Dokument ze zbiorów rodzinnych p. Jerzego Sajdaka, syna.

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Jerzego Sajdaka, syna

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Jerzego Sajdaka, syna

 Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Jerzego Sajdaka, syna.

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Jerzego Sajdaka, syna.

Polka w mundurze niemieckiego żandarma sprawdza w okolicach Haren dokumenty kanadyjskiego żołnierza. Kobiety w dywizji gen. Maczka to głównie weteranki powstania warszawskiego więzione w Stalagu VIC w Oberlangen, który dywizja wyzwoliła 18 kwietnia. (Fot. materiały prasowe - ARCHIV DI2, wyborcza.pl/1,135424,17814966,Miasto_Maczkow.html)

Polka w mundurze niemieckiego żandarma sprawdza w okolicach Haren dokumenty kanadyjskiego żołnierza. Kobiety w dywizji gen. Maczka to głównie weteranki powstania warszawskiego więzione w Stalagu VIC w Oberlangen, który dywizja wyzwoliła 18 kwietnia. (Fot. materiały prasowe - ARCHIV DI2, wyborcza.pl/1,135424,17814966,Miasto_Maczkow.html)

Zestawienie obydwu zdjęć - po lewej Maria Falkiewicz ps. "Gerard" na MS "Batorym" - zdjęcie ze zbiorów rodzinnych p. Jerzego Sajdaka, po prawej Polka w mundurze niemieckiego żandarma sprawdza w okolicach Haren. Jest bardzo prawdopodobne, że uchwyconą na zdjęciu w Haren Polką, jest wyzwolona ze Stalagu VI C Oberlangen p. Maria Falkiewicz. Identyfikacja - p. Jerzy Sajdak. Podobieństwo obu kobiet na zdjęciach jest uderzające.

Zestawienie obydwu zdjęć - po lewej Maria Falkiewicz ps. "Gerard" na MS "Batorym" - zdjęcie ze zbiorów rodzinnych p. Jerzego Sajdaka, po prawej Polka w mundurze niemieckiego żandarma sprawdza w okolicach Haren. Jest bardzo prawdopodobne, że uchwyconą na zdjęciu w Haren Polką, jest wyzwolona ze Stalagu VI C Oberlangen p. Maria Falkiewicz. Identyfikacja - p. Jerzy Sajdak. Podobieństwo obu kobiet na zdjęciach jest uderzające.

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Jerzego Sajdaka, syna

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Jerzego Sajdaka, syna

Zaświadczenie PCK. Dokument ze zbiorów rodzinnych p. Jerzego Sajdaka, syna.

Zaświadczenie PCK. Dokument ze zbiorów rodzinnych p. Jerzego Sajdaka, syna.

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Jerzego Sajdaka, syna

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Jerzego Sajdaka, syna

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Jerzego Sajdaka, syna

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Jerzego Sajdaka, syna

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Jerzego Sajdaka, syna

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Jerzego Sajdaka, syna

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Maria Falkiewicz „Gerard”, obok niej <a href=jerzy-dutkiewicz,9157.html> Jerzy Dutkiewicz ps. „Szczęsny" (1920-2010) </a>. Fot. z archiwum rodzinnego p. Jerzego Sajdaka

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Maria Falkiewicz „Gerard”, obok niej Jerzy Dutkiewicz ps. „Szczęsny" (1920-2010) . Fot. z archiwum rodzinnego p. Jerzego Sajdaka

Legitymacja odznaczeniowa - Krzyż Walecznych. Dokument ze zbiorów rodzinnych p. Jerzego Sajdaka, syna.

Legitymacja odznaczeniowa - Krzyż Walecznych. Dokument ze zbiorów rodzinnych p. Jerzego Sajdaka, syna.

Legitymacja odznaczeniowa - Warszawski Krzyż Powstańczy. Dokument ze zbiorów rodzinnych p. Jerzego Sajdaka, syna.

Legitymacja odznaczeniowa - Warszawski Krzyż Powstańczy. Dokument ze zbiorów rodzinnych p. Jerzego Sajdaka, syna.

Legitymacja odznaczeniowa - Medal Zwycięstwa i Wolności. Dokument ze zbiorów rodzinnych p. Jerzego Sajdaka, syna.

Legitymacja odznaczeniowa - Medal Zwycięstwa i Wolności. Dokument ze zbiorów rodzinnych p. Jerzego Sajdaka, syna.

Życiorys Marii Falkiewicz (wówczas Dąbrowskiej) spisany po wojnie. Na rękopisie widoczne uwagi i fragmenty wykreślone. Ze zbiorów p. Jerzego Sajdaka, syna.

Życiorys Marii Falkiewicz (wówczas Dąbrowskiej) spisany po wojnie. Na rękopisie widoczne uwagi i fragmenty wykreślone. Ze zbiorów p. Jerzego Sajdaka, syna.

Życiorys Marii Falkiewicz (wówczas Dąbrowskiej) spisany po wojnie. Na rękopisie widoczne uwagi i fragmenty wykreślone. Ze zbiorów p. Jerzego Sajdaka, syna.

Życiorys Marii Falkiewicz (wówczas Dąbrowskiej) spisany po wojnie. Na rękopisie widoczne uwagi i fragmenty wykreślone. Ze zbiorów p. Jerzego Sajdaka, syna.

Nasz newsletter