Pseudonim:
"Bogdańska"
Data urodzenia:
1924-06-15
Data śmierci:
2015-11-06
Funkcja:
komendantka saniatariatu
Stopień:
kapral
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Mieczysław - Zdzisława z domu Kulczycka
Wykształcenie do 1944 r.:
W latach okupacji uczennica Warszawskiej Szkoły Pielęgniarek. Maturę zdała w 1942 r. w Liceum Humanistycznym pod wezwaniem Św. Zofii w Warszawie, pl. Trzech Krzyży 8 *
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od listopada 1941 r. Do grudnia 1942 r. była kolporterką prasy podziemnej na Czerniakowie. Od stycznia 1943 r. sanitariuszka w 2. Harcerskiej Baterii Przeciwlotniczej "Żbik". W tym samym okresie podjęła pracę w Warszawskiej Szkole Pielęgniarek.
Numer legitymacji AK:
11378
Oddział:
Armia Krajowa - I Obwód "Radwan" - IV zgrupowanie "Gurt" - 2. Harcerska Bateria Artylerii Przeciwlotniczej "Żbik" - patrolowa, sanitariuszka, komendantka sanitariatu Baterii "Żbik".
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ
Rodzeństwo walczące w Powstaniu:
W Powstaniu brała udział młodsza siostra Marii - Teresa
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu 318 (344) Lamsdorf, następnie Stalagu IV B Mühlberg, Stalagu IV F Hartmannsdorf Chemnitz i Stalagu VI C Oberlangen (obóz wyzwolony 12.04.1945 r. przez kombinowany patrol 3. szwadronu 10. Pułku Strzelców Konnych 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka).
Numer jeniecki:
106834
Losy po wojnie:
Po wyzwoleniu obozu oddelegowana do Francji, by zapoznać skupiska mieszkających tam Polaków z działalnością Armii Krajowej, z przebiegiem akcji “Burza” i Powstania Warszawskiego. 8 września 1945 r. w Paryżu wyszła za mąż za Tadeusza Rzewuskiego. Do 1964 r. nie pracowała prowadząc dom i wychowując siedmioro dzieci. Po uzyskaniu dyplomu pielęgniarki pracowała do 1983 r. m.in. jako przełożona pielęgniarek w Klinice św. Ludwika w Poissy. Mieszka we Francji w Montchauvet.
Nazwisko po mężu:
Maria Rzewuska
Miejsce śmierci:
Francja
Informacje dodatkowe - losy rodziny:
Brat Teresy i Marii - Krzysztof Jezierski „Toporczyk” (1923-1944) w czasie wojny był studentem tajnej Politechniki Warszawskiej. Był podobnie jak siostry zaangażowany w konspirację. Aresztowany przez Niemców, mimo posiadania przy sobie papierów, że jest zatrudniony w fabryce „Fruktoza”, najprawdopodobniej był przetrzymywany i przesłuchiwany na Pawiaku, a następnie stracony w ruinach getta lub na Pawiaku (relacja Teresy Jezierskiej dla AHM). Pojawiała się także druga relacja, mówiąca o tym, że Krzysztof Jezierski widziany miał być w trakcie Powstania na ul. Chmielnej, jednak nie zostało to potwierdzone. Jego matka, Zdzisława jezierska, która zmarła 2 października 1945 roku, do końca miała nadzieję, że syn się uratował. Władysław Bartoszewski w książce „Straceni na ulicach Miasta. Egzekucje w Warszawie 16.10.1943-26.VII.1944”, Warszawa, 1970 podaje, że Krzysztof Jezierski został zatrzymany 26 lutego 1944 roku.
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, J. Wawszczyk "Myśmy byli Armią ..." / Archiwum 2 HBAP "Żbik", zbiory prywatne
Uwagi :
* Nauka w okresie okupacji niemieckiej - szkoła i jej adres Liceum Humanistycznym pod wezwaniem Św. Zofii w Warszawie, pl. Trzech Krzyży 8 za Archiwum 2 HBAP "Żbik" w oprac. Jana Wawszczyka. Natomiast według spisu państwowych, miejskich i prywatnych szkół średnich w Warszawie zamieszczonego w książce "Tajna oświata i wychowanie w okupowanej Warszawie" (seria Warszawskie Termopile) przy Placu Trzech Krzyży 8 mieściło się Gimnazjum i Liceum Stowarzyszenia Oświatowego „Unia” p.w. św. Kazimierza. Przy Placu Trzech Krzyży mieściło się też słynne X Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi.
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Maria Jezierska ps. "Bogdańska" (1924-2015).  Fot. z archiwum 2HBAP "Żbik"

Maria Jezierska ps. "Bogdańska" (1924-2015). Fot. z archiwum 2HBAP "Żbik"

Ruiny ul. Chmielnej przed budynkami 61 i 63. Od lewej stoją:  sanitariuszka kpr. "Żabska" Elżbieta Tatarkiewicz, szef baterii plut. pchor. "Hercuń" Jerzy Bogdanowicz, kpr. Bogdańska" Maria Jezierska z 2 Harcerskiej Baterii Artylerii Przeciwlotniczej "Żbik" Zgrupowanie "Gurt". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego,  sygn. MPW-IH/2481

Ruiny ul. Chmielnej przed budynkami 61 i 63. Od lewej stoją: sanitariuszka kpr. "Żabska" Elżbieta Tatarkiewicz, szef baterii plut. pchor. "Hercuń" Jerzy Bogdanowicz, kpr. Bogdańska" Maria Jezierska z 2 Harcerskiej Baterii Artylerii Przeciwlotniczej "Żbik" Zgrupowanie "Gurt". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IH/2481

Z archiwum 2HBAP "Żbik"

Z archiwum 2HBAP "Żbik"

10 sierpnia 1944 : patrol sanitarny opatruje rannego powstańca z 2 Harcerskiej Baterii Artylerii Przeciwlotniczej "Żbik" przy ul. Chmielnej 55. Na noszach leży postrzelony kan. Ryszard Głuchowski "Jaworzak" Stoją od lewej: 1. pochylony sierż. Henryk Łyżwiński "Czarny" 2. kpr. pchor. Andrzej Rażniewski "Krzycki" 3. kpr. pchor. Piotr Osiński "Kaczanowski" 4. kpr. Tadeusz Błażyński "Świda" Klęczą od lewej : 1. kpr. pchor. Adam Bóbr „Jaxa” 2. kpr. pchor. Jerzy Bogdanowicz "Hercuń" 2. kpr. sanit. Elżbieta Tatarkiewicz "Żabska" 3. strz. sanit. Maria Jezierska "Bogdańska" Stoją w bramie: strz. łączn. Jadwiga Mundkowska "Dina Pękałówna" kan. Juliusz Smardzewski "Cezar". Autorem zdjęcia jest Joachim Joachimczyk. Zbiory fototeki MPW, prawa autorskie MPW. Sygn. MPW-IP/2666

10 sierpnia 1944 : patrol sanitarny opatruje rannego powstańca z 2 Harcerskiej Baterii Artylerii Przeciwlotniczej "Żbik" przy ul. Chmielnej 55. Na noszach leży postrzelony kan. Ryszard Głuchowski "Jaworzak" Stoją od lewej: 1. pochylony sierż. Henryk Łyżwiński "Czarny" 2. kpr. pchor. Andrzej Rażniewski "Krzycki" 3. kpr. pchor. Piotr Osiński "Kaczanowski" 4. kpr. Tadeusz Błażyński "Świda" Klęczą od lewej : 1. kpr. pchor. Adam Bóbr „Jaxa” 2. kpr. pchor. Jerzy Bogdanowicz "Hercuń" 2. kpr. sanit. Elżbieta Tatarkiewicz "Żabska" 3. strz. sanit. Maria Jezierska "Bogdańska" Stoją w bramie: strz. łączn. Jadwiga Mundkowska "Dina Pękałówna" kan. Juliusz Smardzewski "Cezar". Autorem zdjęcia jest Joachim Joachimczyk. Zbiory fototeki MPW, prawa autorskie MPW. Sygn. MPW-IP/2666

Ranny "Jaworzak" na noszach przed bramą ul. Chmielna 55. Stoją od lewej: 1. kpr. Tadeusz Błażyński "Świda" 2. kpr. pchor. Andrzej Braniewski "Krzycki" d-ca III plutonu Klęczą:. kpr. pchor. Piotr Osiński "Kaczanowski"; kpr. pchor. Adam Bóbr "Jaxa" sierż. Henryk Łyżwiński "Czarny" kpr. pchor. Jerzy Bogdanowicz " Hercuń" sanit. Maria Jezierska "Bogdańska" nad torbą pochylona kpr. sanit. Elżbieta Tatarkiewicz "Żabska". Autorem zdjęcia jest Joachim Joachimczyk. Zbiory fototeki MPW, prawa autorskie MPW. sygn. MPW-IP/2665

Ranny "Jaworzak" na noszach przed bramą ul. Chmielna 55. Stoją od lewej: 1. kpr. Tadeusz Błażyński "Świda" 2. kpr. pchor. Andrzej Braniewski "Krzycki" d-ca III plutonu Klęczą:. kpr. pchor. Piotr Osiński "Kaczanowski"; kpr. pchor. Adam Bóbr "Jaxa" sierż. Henryk Łyżwiński "Czarny" kpr. pchor. Jerzy Bogdanowicz " Hercuń" sanit. Maria Jezierska "Bogdańska" nad torbą pochylona kpr. sanit. Elżbieta Tatarkiewicz "Żabska". Autorem zdjęcia jest Joachim Joachimczyk. Zbiory fototeki MPW, prawa autorskie MPW. sygn. MPW-IP/2665

Nasz newsletter