Pseudonim:
„Emmanuela”
Data urodzenia:
1920-12-16
Data śmierci:
2013-05-06
Funkcja:
-
Miejsce urodzenia :
Warszawa
Imiona rodziców :
Ludwik - Jadwiga z domu Korszonowska
Wykształcenie :
Studentka tajnych kompletów Uniwersytetu Warszawskiego (polonistyka) i Uniwersytetu Ziem Zachodnich (psychologia).
Udział w konspiracji :
Od 1942 bliska współpracownica Stefana Wyszyńskiego. Wraz z Marią Wantowską i Janiną Michalską współtworzyła powstanie „ósemek”, czyli wspólnoty życia konsekrowanego osób świeckich, która w późniejszym czasie stała się kanwą do powstania Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. 26 sierpnia 1942 roku podczas konspiracyjnego obozu u sióstr Niepokalanek w Szymanowie odbyło się pierwsze spotkanie dziewcząt (na czele z Marią Okońską), które zdecydowały się poświęcić życie idei Miasta Dziewcząt (instytucji wychowawczej - miasta, w którym byłyby szkoły, teatry, kościoły i szpitale i gdzie przebywałyby dziewczęta z różnych środowisk, stanów, a następnie wracały, zanosząc tę ideę do swoich domów i miejsc pracy). Ponieważ dziewcząt było osiem, nazwały się Ósemką, a jako program duchowy przyjęły osiem błogosławieństw. Za swoją patronkę obrały Maryję, Królową Polski. 1 listopada 1942 roku w Zakładzie dla Ociemniałych w Laskach/k Warszawy odbyło się pierwsze spotkanie Ósemki z ks. prof. Stefanem Wyszyńskim. W 1943 roku Maria Okońska powołała tzw. Trio, czyli założycielski zarząd Zespołu (Maria Okońska , Lilka czyli Maria Wantowska i Janina Michalska) pod bezpośrednim kierownictwem ks. Wyszyńskiego.
Powstanie Warszawskie:
Uczestniczka Powstania Warszawskiego - brak bliższych informacji na temat przydziału.
  Gdy wybuchło Powstanie Warszawskie, wraz z dziewczętami z Ósemki pracowały i modliły się, tworząc na początek powstańczy punkt modlitwy. Maria Okońska napisała odezwę do ludności stolicy zatytułowaną Nowa mobilizacja walczącej Warszawy, w której wzywała do nowenny od 15 do 26 sierpnia (spowiedź i Komunia święta, Różaniec). Z tekstem Mobilizacji trójka dziewcząt dotarła do Komendy IV Rejonu i została zaprzysiężona jako żołnierze łączniczki w szeregach Armii Krajowej. Wydrukowany na plakatach tekst umieściły na murach i schronach, prowadziły modlitwy, organizowały życie sakramentalne dla żołnierzy i ludności cywilnej. 8 września 1944 r. – dziewczęta złożyły Bogu w ofierze swoje życie i umiłowaną ideę Miasta Dziewcząt za ocalenie księdza Wyszyńskiego. Powstanie potraktowały jako pielgrzymkę na Jasną Górę.
Losy po Powstaniu :
7 października 1944 roku po upadku Powstania, dziewczęta tworzące tzw. Trio dotarły do Lasek. Z Lasek wyruszyły na Jasną Górę, gdzie dotarły 13 października. Początkowo zamieszkały w prywatnym domu przy ul. Św. Rocha i pracowały w kuchni Rady Głównej Opiekuńczej u Sióstr Zmartwychwstanek. W styczniu 1945 roku, po przesunięciu się frontu, Ósemka znalazła schronienie w klasztorze paulińskim na "Pokojach Królewskich" razem z grupą tułaczy ze zburzonej stolicy i tam rozpoczęły swój nowicjat. Pełną aprobatę na pozostanie na Jasnej Górze otrzymały od ks. S. Wyszyńskiego w lutym 1945 roku.
Losy po wojnie :
Założycielka Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. W 1948 roku Maria Okońska i Maria Wantowska zostały aresztowane przez UB za działalność duszpasterską i organizowanie obozów wakacyjnych dla dziewcząt z całej Polski. Wypuszczona po 4 i 1/2 miesiąca, na skutek interwencji biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego. 5 sierpnia 1952 roku na ręce Prymasa Polski złożyły śluby wieczyste. W 1956 roku po przewiezieniu Prymasa Polski z Prudnika do Komańczy, Maria Okońska, Janina Michalska i Maria Wantowska zaczęły odwiedzać uwięzionego Prymasa Wyszyńskiego. W tym czasie powstały Ustawy wspólnoty, która otrzymała nazwę Instytut Pomocnic Maryi Jasnogórskiej. Były to pierwsze Ustawy Instytutu, stanowiące źródło wszystkich następnych redakcji. W 1957 roku zostały one zatwierdzone przez Prymasa Wyszyńskiego "ad experimentum".
Odznaczenia :
2 sierpnia 2009 r. została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
Miejsce śmierci :
Częstochowa
Publikacje :
Maria Okońska: Wspomnienie z Powstania Warszawskiego, Warszawa, 2004, ​ISBN 83-88202-25-1​.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

1956 rok. Ks. kard. Stefan Wyszyński  w towarzystwie siostrzenicy Danuty Marii Sułek (1. z lewej) oraz członkiń Instytutu Świeckiego Pomocnic Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła - Marii Wantowskiej (1. z prawej) i Marii Okońskiej (2. z prawej) na werandzie domu SS. Nazaretanek. Fotografia wykonana podczas internowania Prymasa w Komańczy. Fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, zespół:Archiwum Fotograficzne Stanisława Porębskiego. <i>audiovis.nac.gov.pl</i>

1956 rok. Ks. kard. Stefan Wyszyński w towarzystwie siostrzenicy Danuty Marii Sułek (1. z lewej) oraz członkiń Instytutu Świeckiego Pomocnic Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła - Marii Wantowskiej (1. z prawej) i Marii Okońskiej (2. z prawej) na werandzie domu SS. Nazaretanek. Fotografia wykonana podczas internowania Prymasa w Komańczy. Fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, zespół:Archiwum Fotograficzne Stanisława Porębskiego. audiovis.nac.gov.pl

Maria Okońska „Emmanuela” (z lewej), Maria Wantowska „Stefania” z tzw. „Ósemki” na zdjęciu z Janiną Michalską i ks. kard. Stefanem Wyszyńskim, 1965 rok. Fot. materiały prasowe

Maria Okońska „Emmanuela” (z lewej), Maria Wantowska „Stefania” z tzw. „Ósemki” na zdjęciu z Janiną Michalską i ks. kard. Stefanem Wyszyńskim, 1965 rok. Fot. materiały prasowe

Nasz newsletter