Pseudonim
"Radek"
Data urodzenia
1927-08-19
Data śmierci
2018-04-08
Stopień
-

Archiwum historii Mówionej

Stopień
strzelec
Miejsce urodzenia
Nisko nad Sanem
Imiona rodziców
Jan - Konstancja
Wykształcenie do 1944 r.
Uczęszczała do Szkoły Powszechnej w Brześciu nad Bugiem, Ostrołęce i od 1939 w Warszawie, gdzie ukończyła w 1944 czwartą klasę Gimnazjum i Liceum im. A. Piłsudskiej (działającego jako 3-letnia szkoła ogrodnicza i roczny kurs dziewiarski).
Pseudonimy
"Radek", "Wacka"
Udział w konspiracji 1939-1944
W konspiracji od 1941 r, początkowo w Szarych Szeregach, od 1944 r. w Armii Krajowej.
Adres przed Powstaniem Warszawskim
Warszawa al. Wojska Polskiego 31
Oddział
II Obwód "Żywiciel" (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - zgrupowanie "Żubr" - 2. kompania, następnie Punkt Opatrunkowy nr 115 ul. Mickiewicza 34
Dzielnica
Żoliborz
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu XI A Altengrabow, następnie w Stalagu VI C Oberlangen.
Numer jeniecki
46636
Losy po wojnie
Po wyzwoleniu przez 1. Dywizję Pancerną wstąpiła do 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Kontynuowała tam naukę w Gimnazjum i Liceum dla Ochotniczek Pomocniczej Służby Kobiet (I kl. liceum w Porto San Giorgio - Włochy, II kl. w Foxley n. Hereford w Anglii. Po maturze pracowała w Pay Office 2. Korpusu w Witley n. Guildford. Studia na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu (1947-1951) ukończyła z tytułem magistra inżyniera nauk agrotechnicznych. W 1949 na III roku studiów w Katedrze Ogólnej Uprawy Roli i Roślin podjęła pracę nauczyciela akademickiego i kontynuowała ją do 1980 od zastępcy asystenta do docenta. Od 1984 r. należała do Stowarzyszenia Środowiska Żołnierzy AK "Żywiciel", Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Warszawskiego od 1990 oraz Polskiego Związku b. Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych od 1994. W 1995 w 50. rocznicę wyzwolenia Karnego Obozu Kobiet-Żołnierzy AK awansowała na podporucznika Wojska Polskiego rozkazem Prezydenta oraz otrzymała Patent Weterana Walk o Niepodległość, nadany przez Premiera. Od 2001 uczestnik cyklicznych konferencji "Nauka i oświata polska na Zachodzie w czasie II wojny światowej" i od 2003 członek Rady Honorowej Budowy Muzeum Powstania Warszawskiego. Autorka ponad 148 publikacji naukowych oraz autor 12 artykułów i referatów uzupełniających białe plamy historii - o szkołach zorganizowanych przez gen. Władysława Andersa, o harcerkach na uchodźstwie, zesłaniu, w obozach koncentracyjnych i jenieckich, o wybitnych pedagogach i ostatnim prezydencie RP na Obczyźnie. Członek Komisji Historycznej Zarządu Okręgowego ZBoWiD we Wrocławiu w latach 1972-1980.
Odznaczenia
Medal Wojska, Warszawski Krzyż Powstańczy, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Pro Memoria, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.
Miejsce pochówku
Wrocław, Cmentarz św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida
Źródła
MPW-baza uczestników PW. Informację o śmierci w imieniu władz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Instytutu Agroekologii i Produkcji Roślinnej przekazała Pani prof. zw. dr hab. inż Danuta Pyrlak
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram