Pseudonim:
"Klarysa"
Data urodzenia:
1914-05-25
Data śmierci:
2000-07-31
Funkcja:
sanitariuszka
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Eugeniusz - Maria z domu Pyka
Wykształcenie i praca do 1944 r.:
W latach 1921-1927 uczęszczała do Szkoły Powszechnej przy ul. Elektoralnej w Warszawie. W latach 1927-1932 była uczennicą 5-cio letniej Szkoły Handlowej przy ul. Leszno 109, w której zdała maturę. W listopadzie 1932 wyszła za mąż za Stanisława Wieczorka. W październiku 1933 urodził się syn Jerzy. Do tego czasu pracowała w drukarni "Zdobnicza" przy ul. Śliskiej, która była własnością jej ojca. W 1934 r. na serce zmarł mąż. W tymże roku przeniosła się z powrotem do swego rodzinnego domu, pracując dorywczo w drukarni swojego ojca, do czasu wybuchu wojny. W roku 1940 rozpoczęła pracę w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych przy ul. Młynarskiej 2.
Pseudonimy:
"Klarysa", "Mery"
Nazwisko konspiracyjne:
Kossakowska
Udział w konspiracji 1939-1944:
Nic nie wiedząc, że jej ojciec Eugeniusz Szlecer oddał swoją drukarnię do dyspozycji Okręgowej Delegatury Rządu na m.st. Warszawę, samodzielnie szukała kontaktu z ludźmi z konspiracji ZWZ. To właśnie dzięki ojcu, okrężną drogą znalazła ludzi, którzy jej ten kontakt ułatwili. Pracę konspiracyjną rozpoczęła od kolportażu prasy i przewożenia broni. W roku 1942 została przydzielona do II plutonu 24. kompanii zgrupowania "Narew" kpt. "Kryski" (Zygmunt Netzer). Dowódcą plutonu była "Tekla-Iryd" (Teodozja Wściślińska). Rozpoczęła się praca zorganizowana - szkolenia sanitarne, wojskowe, łącznościowe. Szkolenia te odbywały się również w jej mieszkaniu, przy ul. Ogrodowej. Wykonywała równocześnie inne funkcje jak kolportaż prasy, przewóz broni, obserwacje niemieckich obiektów na terenie Warszawy. Wiosną 1944 złożyła przysięgę wojskową, uroczystość odbyła się na Grochowie w okolicy ul. Krypskiej. Przydział w lipcu 1944 Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Obwód "Radwan" (Śródmieście) - Wojskowa Służba Ochrony Powstania (WSOP) - 2. Rejon - zgrupowanie (II batalion) WSOP "Narew" - 24. kompania WSOP.
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa ul. Ogrodowa 48
Oddział:
Armia Krajowa - zgrupowanie "Kryska" - 6. kompania
Odniesione rany:
Ranna 15.09.1944 r.
Szlak bojowy:
Śródmieście Południe - Górny Czerniaków. Podczas Powstania brała czynny udział w akcjach bojowych prowadzonych w okolicy mostu Poniatowskiego, Gazowni na Ludnej, obrony przed atakami czołgów, organizowała prowizoryczne punkty opatrunkowe na ul. Hożej i Kruczej.
Losy po Powstaniu:
Opuściła miasto na rozkaz dowódcy wraz z grupą cywilów i w ten sposób znalazła się w obozie pruszkowskim (Dulag 121), gdzie w połowie października 1944 odnalazła swojego syna i rodziców. Radość ze spotkania była krótka, gdyż następnego dnia Niemcy rozłączyli rodzinę. Syna wraz z rodziną wywieziono transportem kolejowym, natomiast jej, po paru tygodniach, dzięki aktywności RGO udało się uciec z obozu. W marcu 1945 r. rodzina wróciła do Warszawy.
Losy po wojnie:
Powróciła do Warszawy. Jako urzędniczka rozpoczęła pracę w MZK na ul. Młynarskiej, gdzie pracowała do początku lat 50-tych. Nie ujawniła ówczesnym władzom swojej przynależności do AK. W okresie wzmożonych represji UB zwolniła się z pracy i przez jakiś czas ukrywała się. W tym czasie pracowała dorywczo, aby utrzymać siebie i syna. W roku 1965 podjęła pracę urzędniczą w Instytucie Gruźlicy na ul. Płockiej w Warszawie, gdzie należała do tajnej organizacji "Solidarność". Tam też przeszła kilka operacji, po których tamtejsi lekarze zdecydowali przenieść ją na emeryturę.
Odznaczenia:
Krzyż Partyzancki, Warszawski Krzyż Powstańczy, Krzyż Armii Krajowej, Odznaka Weterana Walk o Niepodległość, Odznaka Pamiątkowa "Akcji Burza".
Miejsce śmierci:
Warszawa
Źródła:
Fojcik Sławomir "Hel" - Żołnierze AK "Kryska"; Warszawa : Związek Powstańców Warszawskich. Zarząd Główny. Środowisko "Kryska", 1994.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Powstanie Warszawskie; "Klarysa" (z opaską Czerwonego Krzyża) siedzi na krześle

Powstanie Warszawskie; "Klarysa" (z opaską Czerwonego Krzyża) siedzi na krześle

Nasz newsletter