Pseudonim:
"Ciągnik", "Misia", "852"
Data urodzenia:
1920-01-21
Data śmierci:
2019-10-11
Funkcja:
-
Stopień:
starszy sierżant
Numer legitymacji AK:
1476
Miejsce urodzenia:
Sosnowiec
Imiona rodziców:
Franciszek - Franciszka z domu Wudarz
Działalność do 1939 r. :
W okresie międzywojennym należała do Przysposobienia Wojskowego Kobiet (PWK), kobiecego ruchu paramilitarnego zainicjowanego po I wojnie światowej. Uczestniczyła w obozach letnich PWK w Spale (1936 r.), okolicach Kościerzyny (1937), Koszewnikach (1938) i ponownie w Spale w sierpniu 1939 r.
Wykształcenie do 1944 r.:
W roku szkolnym 1938/1939 była uczennicą pierwszej klasy licealnej w Instytucie Kształcenia Handlowego w Chorzowie. Wybuch wojny uniemożliwił jej dalszą naukę, w związku z czym w roku szkolnym 1939/1940 zorganizowała tajne komplety licealne w Sosnowcu realizujące program klasy drugiej LO.
"Lewe" nazwisko w okresie okupacji:
Elżbieta Nowicka (1942 r.)
Okres okupacji niemieckiej i udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od lutego 1941 r. W listopadzie 1940 roku wyjechała z Sosnowca do Starachowic, gdzie zamieszkała u brata i rozpoczęła pracę w fabryce zbrojeniowej jako kasjerka w kantynie. W lutym 1941 roku brat wprowadził Marię do konspiracji - przysięgę złożyła przed Tadeuszem Borowskim (Zborowskim). Powierzono jej funkcję informatorki. W wyniku działania komórki, do której nalezała Maria Zapart członkowie ruchu oporu na początku 1942 roku przejęli wypłaty załogi niemieckiej fabryki na rzecz tamtejszej partyzantki. W konsekwencji Maria Zapart i por.Tadeusz Borowski musieli wyjechać do Warszawy, gdzie otrzymali nowe "lewe" papiery i nowe nazwiska. Od tej pory Maria Zapart posługiwała się nazwiskiem Elżbieta Nowicka. W Warszawie nie mając żadnych zobowiązań rodzinnych pełniła funkcję łączniczki, pomiędzy wyjazdami i pracowała jako urzędniczka w Wydziale Opieki i Zdrowia Zarządu Miejskiego w Warszawie. Przydział: Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Obwód "Radwan" - 101. kompania WSOP (Wojskowa Służba Ochrony Powstania), bezpośredni przełożony: por. Mieczysław Szawara "Pionek". Jako łączniczka Maria Zapart jeździła do Krakowa na Krupniczą 12, do Pałacu Biskupiego w Kielcach, do kierownika szkoły w Opocznie, do sekretarza gminy we wsi Janików, do Siemiatycz oraz do Justyna Morawskiego (Mórawskiego?) w Nadleśnictwie Zaburze. Po aresztowaniu por. Borowskiego otrzymała polecenie wyjazdu z Warszawy do Pruszkowa i wstrzymanie dalszych wypraw kurierskich. Do Warszawy została ściągnięta tuż przed Powstaniem przez Jadwigę Strawińską ps. Hamburka, Jaga - miejsce koncentracji - Warszawa, ul. Mazowiecka 4.
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Zameldowana była na ul. Freta, zatrzymywała się również w mieszkaniu przy ul. Wspólnej oraz na Grochowie.
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu XI B Fallingbostel, następnie w Bergen -Belsen, komenderówka Hannover, 18 grudnia 1944 osadzona w Stalagu VI C Oberlangen. Wyzwolona z obozu 12 kwietnia 1945 r. przez kombinowany patrol rozpoznawczy 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka.
Numer jeniecki:
141556
Losy po wyzwoleniu :
Po wyzwoleniu i przejściu weryfikacji została wcielona do Pomocniczej Wojskowej Służbie Kobiet (PWSK) - 2 Batalion PWSK przy 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, szefowa w Dywizyjnym Ośrodku Łączności w Papenburgu.
Nazwisko po mężu :
Maria Dembek - 6.10.1945 roku w kaplicy obozowej w Oberlangen wyszła za mąż za ppor. Jana Dembka (1914-2002).
Odznaczenia:
Krzyż Kawalerski (1984) i Krzyż Oficerski (2000) Orderu Odrodzenia Polski, Medal Wojska po raz 1, 2, 3 i 4, Krzyż Armii Krajowej (Londyn, 1985), Warszawski Krzyż Powstańczy, Medal za Warszawę 1939-1945 (1995), Krzyż Partyzancki (1999), Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju (2001), Medal Pro Memoria (2005), Krzyż Korpusu Wojska Polskiego (1999), Krzyż I Dywizji Pancernej (1999), Złoty Krzyż KWP [Konspiracyjne Wojsko Polskie] „Warszyc” 1945-1956, Honorowa Odznaka Żoł. AK Korpusu „Jodła", Odznaka 36 pp Legii Akademickiej, Odznaka Pamiątkowa Akcji Burza, Patent Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, Weteran HM Armed Forces - Londyn, Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Katowickiego.
Losy po wojnie :
Do Polski powróciła 30.11.1946 roku wraz z mężem i 3 miesięczną córką. Nie ujawniła swojej przynależności do AK, w życiorysach podając, że pracowała w Niemczech u Bauera. Drugie dziecko urodziła w kraju, w 1948 roku. Od 1951 roku pracowała zawodowo, aż do przejścia na emeryturę w 1978 roku. W połowie lat 70-tych nawiązała kontakt ze środowiskiem Oberlangen. Od 1976 do 1981 roku należała do ZBoWiD, od 1991 roku do Związku Powstańców Warszawskich. Członek ŚZŻAK, gdzie pełniła funkcję skarbnika, członek Stowarzyszenia Żołnierzy AK Okręg Śląski.
Miejsce śmierci :
Katowice
Miejsce pochówku:
Katowice, Cmentarz przy Murckowskiej, sektor 37, rząd 3, grób 15
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, P/9689/22, Teczki personalne uczestników Powstania Warszawskiego: Zapart Maria „Miśka”, zasób Pokoju Kombatanta MPW, Fundacja im. gen. Elżbiety Zawackiej - Teczka osobowa Marii Dembek Dostęp on-line: Kujawsko - Pomorska Biblioteka Cyfrowa, kpbc.umk.pl, archiwwum rodzinne p. Marii Dembek z d. Zapart i jej syna, p. Romana Dembka (1948-2021).
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Wiosna 1939 - uczennice liceum. Maria Zapart idzie pierwsza z lewej. Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, skan z kserokopii, źródło: teczka personalna Marii Zapart po m. Dembek, zasób Pokoju Kombatanta MPW

Wiosna 1939 - uczennice liceum. Maria Zapart idzie pierwsza z lewej. Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, skan z kserokopii, źródło: teczka personalna Marii Zapart po m. Dembek, zasób Pokoju Kombatanta MPW

1941 rok. Maria Zapart "Misia" widoczna po prawej stronie. Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

1941 rok. Maria Zapart "Misia" widoczna po prawej stronie. Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Fotografia wykonana w Warszawie w 1943 roku. Maria Zapart "Misia" widoczna przy stole. Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Fotografia wykonana w Warszawie w 1943 roku. Maria Zapart "Misia" widoczna przy stole. Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

 Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Poprzednie ujęcie - siedząca przy stole Maria Zapart zaznaczona kółkiem. Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Poprzednie ujęcie - siedząca przy stole Maria Zapart zaznaczona kółkiem. Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Grochów, 1943 rok. Ze Zbyszkiem, synem właścicielki domu, w którym mieszkała Maria Zapart. Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Grochów, 1943 rok. Ze Zbyszkiem, synem właścicielki domu, w którym mieszkała Maria Zapart. Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Opis na rewersie fotografii. Z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Opis na rewersie fotografii. Z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Z Ireną Fajge. Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Z Ireną Fajge. Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

6.10.1945 rok - ślub Marii Zapart i Jana Dembka w kaplicy obozowej w Oberlangen. Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

6.10.1945 rok - ślub Marii Zapart i Jana Dembka w kaplicy obozowej w Oberlangen. Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Akt małżeństwa zawartego w Oberlangen. Z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Akt małżeństwa zawartego w Oberlangen. Z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Przepustka PUR. Z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Przepustka PUR. Z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Przepustka PUR - rewers. Z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Przepustka PUR - rewers. Z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Niederlangen (Dolna Saksonia, w powiecie Emsland), 1945 r. Na zdjęciu od lewej: Irena Fajge, Maria Zapart. Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Niederlangen (Dolna Saksonia, w powiecie Emsland), 1945 r. Na zdjęciu od lewej: Irena Fajge, Maria Zapart. Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Opis na rewersie: "Niederlangen, 1945. Irka Fajge, chrzestna Ewy i ja". Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Opis na rewersie: "Niederlangen, 1945. Irka Fajge, chrzestna Ewy i ja". Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

„Kochanej Misieńce na pamiątkę naszych chwil. Irma." 1946. Pamiątkowa fotografia ofiarowana Marii Zapart - Dembek przez Irenę Fajge ps. Irma. Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

„Kochanej Misieńce na pamiątkę naszych chwil. Irma." 1946. Pamiątkowa fotografia ofiarowana Marii Zapart - Dembek przez Irenę Fajge ps. Irma. Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Rewers fotografii ofiarowanej Marii Dembek z d. Zapart przez Irenę Fajge ps. Irma. Na dole dopisek p. Marii: "chrzestna matka Ewy". Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Rewers fotografii ofiarowanej Marii Dembek z d. Zapart przez Irenę Fajge ps. Irma. Na dole dopisek p. Marii: "chrzestna matka Ewy". Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

„Misiuni - Irka ”Jurka" |"Inka" [nazwisko nieustalone] 1946. Pamiątkowa fotografia ofiarowana Marii Zapart - Dembek przez koleżankę. Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

„Misiuni - Irka ”Jurka" |"Inka" [nazwisko nieustalone] 1946. Pamiątkowa fotografia ofiarowana Marii Zapart - Dembek przez koleżankę. Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

„Misiuni - Irka ”Jurka„|”Inka" [nazwisko nieustalone], 1946. Pamiątkowa fotografia ofiarowana Marii Zapart - Dembek przez koleżankę. Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

„Misiuni - Irka ”Jurka„|”Inka" [nazwisko nieustalone], 1946. Pamiątkowa fotografia ofiarowana Marii Zapart - Dembek przez koleżankę. Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart, udostępnił syn, p. Roman Dembek

Z lewej Irena Fajge (?), z prawej Maria Zapart (Dembek). Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart ps. Miśka, udostępnił p. Roman Dembek

Z lewej Irena Fajge (?), z prawej Maria Zapart (Dembek). Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart ps. Miśka, udostępnił p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart ps. Miśka, udostępnił p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart ps. Miśka, udostępnił p. Roman Dembek

Bez opisu. Prawdopodobnie pierwsza po prawej stoi Irena Fajge, a pierwsza z lewej - Maria Zapart, po m. Dembek. Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart ps. Miśka, udostępnił p. Roman Dembek

Bez opisu. Prawdopodobnie pierwsza po prawej stoi Irena Fajge, a pierwsza z lewej - Maria Zapart, po m. Dembek. Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart ps. Miśka, udostępnił p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart ps. Miśka, udostępnił p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart ps. Miśka, udostępnił p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart ps. Miśka, udostępnił p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart ps. Miśka, udostępnił p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart ps. Miśka, udostępnił p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart ps. Miśka, udostępnił p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart ps. Miśka, udostępnił p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart ps. Miśka, udostępnił p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart ps. Miśka, udostępnił p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart ps. Miśka, udostępnił p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart ps. Miśka, udostępnił p. Roman Dembek

Fot. z archiwum rodzinnego p. Marii Elżbiety Dembek z d. Zapart ps. Miśka, udostępnił p. Roman Dembek

Maria Dembek z d. Zapart - lata 50-te XX w. Fotografia portetowa ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9689

Maria Dembek z d. Zapart - lata 50-te XX w. Fotografia portetowa ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9689

 Cmentarz przy Murckowskiej w Katowicach, miejsce pochowania Pani Marii Dembek oraz jej męża Jana i syna Romana. Źródło: Grobonet, domena publiczna

Cmentarz przy Murckowskiej w Katowicach, miejsce pochowania Pani Marii Dembek oraz jej męża Jana i syna Romana. Źródło: Grobonet, domena publiczna

Nasz newsletter