Pseudonim:
"Niemyski"
Data urodzenia:
1901-02-22
Data śmierci:
1961-06-05
Funkcja:
-
Miejsce urodzenia:
Petersburg
Imiona rodziców:
Józef - Maria z domu Rudzka
Wykształcenie:
Po ukończeniu 7 klas w Gimnazjum Kazimierza Kulwiecia w Warszawie, od 1919 r. krótko studiował na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Po złożeniu eksternistycznych egzaminów w Wilnie, w styczniu 1921 r. otrzymał tam świadectwo dojrzałości. W latach 1921-26 studiował na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 1928 r. uzyskał stopień doktora filozofii w zakresie zoologii.
Praca zawodowa do 1939 r.:
Od 1926 r. asystent w Zakładzie Zoologii UW, a od 1928 r. - w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego. W 1931 r. został asystentem, a w 1935 r. wykładowcą w SGGW w Warszawie
Służba wojskowa do 1939 r.:
W 1920 r. wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej.
Udział w wojnie obronnej 1939:
Jako ochotnik uczestniczył w walkach we wrześniu 1939 r. Jego przydział nie jest znany.
Pseudonimy:
"Niemyski", "Krajewski", "Urbański"
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od kwietnia 1940. Żołnierz ZWZ - AK. Do 1943 r. kierował referatem spraw kultury i oświaty w Wydziale Informacji VI Oddziału BiP Komendy Głównej AK pod pseudonimami "Niemyski" i "Urbański". Jednocześnie wykładowca tajnego UW i SGGW. Po utworzeniu wiosną 1941 r. Kierownictwa Walki Cywilnej został zastępcą jej szefa, Stefana Korbońskiego. W KWC używał pseudonimu "Krajewski".
Oddział:
Komenda Główna Armii Krajowej - Oddział VI BiP (Biuro Informacji i Propagandy) - Wydział Informacji
Dzielnica:
Śródmieście Północ
Losy po Powstaniu:
Wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną. Do stycznia 1945 r. przebywał w rejonie Skierniewic, potem udał się do Krakowa i jeszcze w tym samym roku powrócił do stolicy.
Losy po wojnie:
Od 1945 r. kierował reaktywowanym przez siebie Zakładem Zoologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od od 1947 r. kierował Katedrą Limnologii SGGW, a od 1952 r. - Zakładem (potem Katedrą) Hydrobiologii UW. Habilitowany na UW jeszcze w 1936 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym SGGW w 1948 r. w 1952 r. na UW, a w 1957 r. - profesorem zwyczajnym. Od 1946 członek-korespondent, a od 1948 r. członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Był także prezesem Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, przewodniczącym warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Zoologicznego i od 1959 r. członkiem Komitetu Ekologicznego PAN. Autor licznych prac naukowych z zakresu hydrobiologii i teorii nauki. Jego dorobek naukowy jest przechowywany w Archiwum PAN.
Odznaczenia:
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1956), Krzyż Armii Krajowej (pośmiertnie)
Miejsce śmierci:
Warszawa
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Nasz newsletter