Pseudonim:
"Mały I"
Data urodzenia:
1923-01-01
Data śmierci:
-
Funkcja:
-
Stopień:
starszy strzelec
Numer legitymacji AK:
2020
Miejsce urodzenia:
Pińsk
Imiona rodziców:
Tadeusz - Marcelina z domu Szykier
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa ul. Pańska 90
Oddział:
Armia Krajowa - I Obwód "Radwan" - zgrupowanie "Bartkiewicz" - 100. kompania sztabowa (w okresie konspiracji 101. kompania odwodowa WSOP), następnie 4. kompania - I pluton
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka
Numer jeniecki:
140554
Źródło:
Muzeum Powstania Warszawskiego, baza uczestników PW, materiały do Słownika Uczestników PW / MPW-teczka, zasób Pokoju Kombatanta MPW, w tym kopia zaświadczenia weryfkacyjnego Komisji Weryfikacyjnej AK , Wentorf, 28-04-1947, zbiory Studium Polski Podziemnej w Londynie, kopia kwestionariusza osoby ubiegającej się o przyznanie uprawnień kombatanckich ze zbiorów UdsKiOR z adnotacją, że ww. jest zweryfikowanym członkiem ŚZŻAK - Środowiska "Bartkiewicz", oświadczenia świadków: Edmunda Nowaka ps. Cygan, Wacława Jagiełło ps. Kalif (kserokopie), życiorys autorstwa M. Godlewskiego.
Publikacje:
Maciej Kledzik, Zgrupowanie AK majora "Bartkiewicza", Wydawca: Środowisko Zgrupowania mjr. Bartkiewicza przy Światowym Związku Żołnierzy AK (2002). ISBN: 83-918112-0-4. s. 580
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Nasz newsletter