Pseudonim:
"Zawisza"
Data urodzenia:
1908-07-21
Data śmierci:
1971-06-12
Funkcja:
-
Miejsce urodzenia:
Kiwerce, powiat Łuck, województwo wołyńskie
Imiona rodziców :
ludwik - Helena z domu Dąbrowska
Wykształcenie i praca:
Zdał małą maturę. Pracował jako handlowiec. Wraz z żoną Zofią prowadził sklep papierniczy mieszczący się w Hala Koszyki, przy ul. Koszykowej 63
Przebieg służby wojskowej:
W latach 1930-1931 służył w 44 pp w garnizonie w Równem (44 pułk piechoty Strzelców Kresowych. W 1939 jednostka została przemianowana na 44 pułk strzelców Legii Amerykańskiej)
Wrzesień 1939:
We wrześniu 1939 roku nie został zmobilizowany. Po apelu władz opuścił Warszawę 7 września udając się na wschód. Dotarł do Łucka. Po wkroczeniu Sowietów uciekł przez "zieloną granicę" do Warszawy (październik - listopad 1939).
Adres zamieszkania przed Powstaniem:
Warszawa, ul. Wilcza 45 m 21
Oddział :
Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Obwód "Radwan (Śródmieście) - batalion "Miłosz" - 1. kompania dowodzona przez Kazimierza Leskiego ps. "Bradl" - ochotnik, dołączył 2 sierpnia 1944
Warszawski Korpus Armii Krajowej (od 20.09.1944) :
28. Dywizja Piechoty AK im. Stefana Okrzei - 72. pułk piechoty
Szlak bojowy:
Śródmieście Południe: pl. Trzech Krzyży, al. Na Skarpie, YMCA, zdobywanie gmachu Gimnazjum im. Królowej Jadwigi, następnie w służbie wartowniczej.
Rodzina biorąca udział w Powstaniu:
Starszy brat Mariana, Edmund Malinowski ps. “Mundek” (1898-1980) był wychowawcą w Instytucie Głuchoniemych i Ociemniałych przy pl. Trzech Krzyży 4/6 i współzałożycielem oraz instruktorem komórki konspiracyjnej w Instytucie Głuchoniemych. W czasie Powstania Warszawskiego pełnił funkcję dowódcy Plutonu Głuchoniemych (batalion "Miłosz" - 3. kompania kpt. "Redy" - II pluton "Mundka" - dawny 1107 z 4. kompanii V zgrupowania "Siekiera" - Oddział Głuchoniemych). Kuzynka Halina Jaworska ps. “Sowa” (1927-2015) w czasie Powstania Warszawskiego była łączniczką w Plutonie Głuchoniemych dowodzonym przez Edmunda.
Losy po Powstaniu:
Wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną drogą przez Pruszków. Po selekcji dokonanej przez Niemców w obozie przejściowym w Pruszkowie (Dulag 121), gdzie trafił wraz z żoną i synem ok. 5-6 października skierowany transportem do Koniecpola koło Częstochowy. Z Koniecpola po kilku dniach Malinowscy dotarli do rodziny Zofii we wsi Gostomia koło Nowego Miasta nad Pilicą (powiat grójecki - Mazowsze).
Losy po wojnie:
Nigdy nie ujawnił swojej przynależności do Armii Krajowej i udziału w Powstaniu Warszawskim. Nie był represjonowany. W ostatnich latach życia mieszkał w Łodzi. Zmarł 12.06.1971 roku
Losy rodziny: :
Ojciec Mariana - Ludwik ur. w 1870 r., kolejarz, w 1920 r. został zamordowany przez bolszewików w Kowlu na Wołyniu. Miejsce jego spoczynku pozostaje nieznane. Marian miał czworo rodzeństwa: siostrę Wacławę oraz braci: Edmunda, Stanisława i Piotra. Piotr Malinowski (1906-1981) podczas wojny był marynarzem s/s Narwik, który pływał w konwojach wsławiony największą akcją ratowniczą II wojny światowej, podczas której uratowano 1022 rozbitków s/s Orcades zatopionego przez U-172. Edmund Malinowski (1898 – 1980) ps. „Mundek”, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku, uczestnik III Powstania Śląskiego i kampanii wrześniowej 1939, w czasie Powstania Warszawskiego w stopniu podporucznika dowodził Plutonem Głuchoniemych w Batalionie AK ”Miłosz„. Stanisław Malinowski (1900-1942), podobnie jak Edmund uczestniczył w wojnie w 1920 i 1939 r. W 1941 roku podczas ucieczki z Wołynia do Warszawy (po wkroczeniu Niemców), został ciężko pobity przez nacjonalistów ukraińskich, w wyniku czego, zmarł w szpitalu w Warszawie w 1942 r. Przed wojną Stanisław był osobistym kierowcą Jana Wedla! Siostra w/w braci, Wacława Malinowska (1915-1988) pracowała jako robotnica w stoczni w Gdyni. Za współudział w pomocy żołnierzom alianckim w ucieczce na Zachód, została osadzona w niemieckim obozie koncentracyjnym Stutthof. Uciekła w marszu śmierci w 1945 r.
Miejsce pochówku :
Cmentarz Doły w Łodzi przy ul. Smutnej
Informacje dodatkowe:
Mieszkanie pp. Malinowskich przy ul. Wilczej 45 mieściło się na IV piętrze w lewej oficynie. Przedwojenny numer telefonu: 8-56-92. W 1936 roku przyszedł na świat syn Zofii i Mariana - Mieczysław. Lokal przy Wilczej 45/21 wraz z Malinowskimi zajmowała kuzynka, Halina Jaworska, która w 1943 r. uciekła z Wołynia przed bandami UPA. W czasie Powstania Warszawskiego była łączniczką w Plutonie Głuchoniemych. Po Powstaniu i decyzji o kapitulacji Marian Malinowski zakopał swoje dokumenty na terenie Śródmieścia, po wojnie nie udało się ich odnaleźć.
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, Teczki personalne uczestników Powstania Warszawskiego: Malinowski Marian, MPW-ankieta, archiwum rodzinne p. Mieczysława Malinowskiego, syna Mariana: relacja Mieczysława Malinowskiego dla Archiwum Historii Mówionej MPW (2022), Malinowski Mieczysław – Wspomnienia, dostęp: Muzeum Dulag 121 (dulag121.pl)
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

 Marian Malinowski podczas służby wojskowej. Zdjęcie wykonane w 1931 r. Fot. z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Marian Malinowski podczas służby wojskowej. Zdjęcie wykonane w 1931 r. Fot. z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Marian Malinowski, zdjęcie z roku - 1939/1940. Fot. z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Marian Malinowski, zdjęcie z roku - 1939/1940. Fot. z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Warszawa 1942/1943. Marian Malinowski z żoną Zofią (z prawej) i synem Mieczysławem. Fot. z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Warszawa 1942/1943. Marian Malinowski z żoną Zofią (z prawej) i synem Mieczysławem. Fot. z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Marian Malinowski z siostrą Wacławą, Warszawa 1942/1943 r. Fot. z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Marian Malinowski z siostrą Wacławą, Warszawa 1942/1943 r. Fot. z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Marian Malinowski przewożący rikszą rowerową do odbiorców torebki wyprodukowane w swoim sklepie papierniczym. Warszawa 1942-1943 r. Fot. z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Marian Malinowski przewożący rikszą rowerową do odbiorców torebki wyprodukowane w swoim sklepie papierniczym. Warszawa 1942-1943 r. Fot. z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Warszawa jesień 1943 r. Od lewej: 7-letni syn Mariana Mieczysław Malinowski, Zofia Malinowska z domu Baran (żona Mariana) i Halina Jaworska ps. "Sowa".Fot. z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Warszawa jesień 1943 r. Od lewej: 7-letni syn Mariana Mieczysław Malinowski, Zofia Malinowska z domu Baran (żona Mariana) i Halina Jaworska ps. "Sowa".Fot. z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Fotografia wykonana przed Powstaniem Warszawskim, 9 marca 1944 roku. Siedzą: Marian Malinowski z Haliną Jaworską ps. "Sowa". Fot. z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Fotografia wykonana przed Powstaniem Warszawskim, 9 marca 1944 roku. Siedzą: Marian Malinowski z Haliną Jaworską ps. "Sowa". Fot. z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Warszawa wiosna 1944 r. Od lewej: syn Mariana, Mieczysław Malinowski, kuzynka Halina Jaworska „Sowa” i Marian Malinowski „Zawisza". Fot. z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Warszawa wiosna 1944 r. Od lewej: syn Mariana, Mieczysław Malinowski, kuzynka Halina Jaworska „Sowa” i Marian Malinowski „Zawisza". Fot. z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Fotografia powojenna: bracia Malinowscy w Gdyni - Orłowie, 1948 r. Od lewej: Piotr Malinowski (1906-1981) podczas wojny marynarz s/s Narwik. Pływał w konwojach wsławiony największą akcją ratowniczą II wojny światowej, podczas której uratowano 1022 rozbitków s/s Orcades zatopionego przez U-172, Edmund Malinowski (1898 – 1980) ps. Mundek” ppor, uczestnik wojny 1920 r.,  III Powstania Śląskiego, kampanii wrześniowej 1939, dowódca 1107 Plutonu Głuchoniemych, obok niego młodszy brat Marian Malinowski (1908 – 1971) ps. „Zawisza”. Fot. z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego.

Fotografia powojenna: bracia Malinowscy w Gdyni - Orłowie, 1948 r. Od lewej: Piotr Malinowski (1906-1981) podczas wojny marynarz s/s Narwik. Pływał w konwojach wsławiony największą akcją ratowniczą II wojny światowej, podczas której uratowano 1022 rozbitków s/s Orcades zatopionego przez U-172, Edmund Malinowski (1898 – 1980) ps. Mundek” ppor, uczestnik wojny 1920 r., III Powstania Śląskiego, kampanii wrześniowej 1939, dowódca 1107 Plutonu Głuchoniemych, obok niego młodszy brat Marian Malinowski (1908 – 1971) ps. „Zawisza”. Fot. z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego.

Poświadczenie obywatelstwa Mariana Malinowskiego wydane w Łucku dnia 25 marca 1933 r. Z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Poświadczenie obywatelstwa Mariana Malinowskiego wydane w Łucku dnia 25 marca 1933 r. Z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Świadectwo ślubu Mariana i Zofii z domu Baran z dnia 21 stycznia 1935 r. Z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Świadectwo ślubu Mariana i Zofii z domu Baran z dnia 21 stycznia 1935 r. Z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Wizytówka Mariana Malinowskiego wyd. 1940 r. Z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Wizytówka Mariana Malinowskiego wyd. 1940 r. Z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Zaświadczenie wpłaty kontrybucji w kwocie 500 zł. Z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Zaświadczenie wpłaty kontrybucji w kwocie 500 zł. Z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Zawiadomienie o nieuregulowaniu opłaty kontrybucyjnej. Z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Zawiadomienie o nieuregulowaniu opłaty kontrybucyjnej. Z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Zaświadczenie o ewakuacji z Pruszkowa do Koniecpola k. Częstochowy z dnia 7.10.1944 r.Z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Zaświadczenie o ewakuacji z Pruszkowa do Koniecpola k. Częstochowy z dnia 7.10.1944 r.Z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Zaświadczenie o ewakuacji z Pruszkowa do Koniecpola k. Częstochowy z dnia 7.10.1944 r. Z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Zaświadczenie o ewakuacji z Pruszkowa do Koniecpola k. Częstochowy z dnia 7.10.1944 r. Z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Zeszyt ewidencyjny brata Mariana - <a href = edmund-malinowski,29425.html> Edmunda Malinowskiego ps. “Mundek”, </a> zbiory Centralnego Archiwum Wojskowego. Skan z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Zeszyt ewidencyjny brata Mariana - Edmunda Malinowskiego ps. “Mundek”, zbiory Centralnego Archiwum Wojskowego. Skan z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Zeszyt ewidencyjny brata Mariana - <a href = edmund-malinowski,29425.html> Edmunda Malinowskiego ps. “Mundek”, </a> zbiory Centralnego Archiwum Wojskowego. Skan z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Zeszyt ewidencyjny brata Mariana - Edmunda Malinowskiego ps. “Mundek”, zbiory Centralnego Archiwum Wojskowego. Skan z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Zeszyt ewidencyjny brata Mariana - <a href = edmund-malinowski,29425.html> Edmunda Malinowskiego ps. “Mundek”, </a>strona 4, zbiory Centralnego Archiwum Wojskowego. Jako rodzeństwo ppor. Edmunda Malinowskiego w arkuszu ewidencyjnym wymieniony jest Marian i jego przynależność do AK (1939-1945). Skan z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Zeszyt ewidencyjny brata Mariana - Edmunda Malinowskiego ps. “Mundek”, strona 4, zbiory Centralnego Archiwum Wojskowego. Jako rodzeństwo ppor. Edmunda Malinowskiego w arkuszu ewidencyjnym wymieniony jest Marian i jego przynależność do AK (1939-1945). Skan z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Zaświadczenie z dnia 7 marca 1945 roku o całkowitym spaleniu Hali przy ul. Koszykowej 63, w której mieścił się należący do Mariana Malinowskiego "Zawiszy: i jego żony Zofii sklep papierniczy. Dokument wystawiony na nazwisko Marian Malinowski. Z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Zaświadczenie z dnia 7 marca 1945 roku o całkowitym spaleniu Hali przy ul. Koszykowej 63, w której mieścił się należący do Mariana Malinowskiego "Zawiszy: i jego żony Zofii sklep papierniczy. Dokument wystawiony na nazwisko Marian Malinowski. Z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Zaświadczenie o całkowitym spaleniu domu przy ul. Wilczej 45. Wymienione są 4 osoby, w tym również kuzynka Halina Jaworska "Sowa", która w 1943 r. uciekła z Wołynia do Warszawy. Z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Zaświadczenie o całkowitym spaleniu domu przy ul. Wilczej 45. Wymienione są 4 osoby, w tym również kuzynka Halina Jaworska "Sowa", która w 1943 r. uciekła z Wołynia do Warszawy. Z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Książeczka wojskowa Mariana Malinowskiego. Z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Książeczka wojskowa Mariana Malinowskiego. Z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Książeczka wojskowa Mariana Malinowskiego. Z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Książeczka wojskowa Mariana Malinowskiego. Z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Fragment tabeli z książki Kazimierza Leskiego „Bradla” pt, „Życie niewłaściwie urozmaicone” zawierająca wykaz żołnierzy kompanii „Bradla” o nieustalonej przynależności. Na liście figuruje szeregowiec „Zawisza” z ul. Wilczej 45 - to Marian Malinowski ps. „Zawisza„, brat Edmunda Malinowskiego ”Mundka" z 1. kompanii. Skan: archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Fragment tabeli z książki Kazimierza Leskiego „Bradla” pt, „Życie niewłaściwie urozmaicone” zawierająca wykaz żołnierzy kompanii „Bradla” o nieustalonej przynależności. Na liście figuruje szeregowiec „Zawisza” z ul. Wilczej 45 - to Marian Malinowski ps. „Zawisza„, brat Edmunda Malinowskiego ”Mundka" z 1. kompanii. Skan: archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Syn Mariana - Mieczysław Malinowski. Z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Syn Mariana - Mieczysław Malinowski. Z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Nekrolog prasowy z 1971 roku. Z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Nekrolog prasowy z 1971 roku. Z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Cmentarz Doły w Łodzi przy ul. Smutnej. Z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Cmentarz Doły w Łodzi przy ul. Smutnej. Z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Nasz newsletter