Pseudonim:
"Mat"
Data urodzenia:
1924-04-08
Data śmierci:
2023-02-28
Funkcja:
-
Miejsce urodzenia:
Nieporęt
Imiona rodziców :
... - Katarzyna Pietrucha
Wykształcenie:
Do wybuchu wojny ukończył 7-klasową szkołę powszechną.
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od stycznia 1942 roku w ZWZ-Armii Krajowej. Zaprzysiężony przez dowódcę plutonu ppor. Zygmunta Mireckiego ps. Zin. Uczestniczył w szkoleniach z zakresu posługiwania się bronią i jej konserwacji, ćwiczeniach wojskowych, wykonywał także zadania łącznościowe jako łącznik dowódcy kompanii i szefa kompanii sierż. Piotra Szyperka ps. Jesień. Uczestniczył w akcjach zdobywania broni oraz w obserwacji niemieckich transportów kolejowych. Przydział: VII Obwód "Obroża" (powiat warszawski) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 1 Rejon "Brzozów" (Legionowo) - pluton 726.
Miejsce koncentracji na godzinę "W":
Lasy Nieporęckie - leśniczówka.
Oddział :
VII Obwód „Obroża” (powiat warszawski) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 1 Rejon „Brzozów” (Legionowo) - III Batalion pod dowództwem por. Bronisława Tokaja ps. Bogdan. Marian Pietrucha „Mat" brał udział w działaniach bojowych prowadzonych przez III Batalion na terenie gminy Nieporęt, m. in.w ataku na koszary w Białobrzegach oraz przenosił meldunki do dowódcy batalionu.
Szlak bojowy :
Nieporęt
Losy po Powstaniu:
Po demoblilizacji został zatrzymany na zapleczu frontu przez NKWD i jako żołnierz Armii Krajowej od 18.11.1944 roku został osadzony w łagrze w Borowiczach.
Odznaczenia:
Medal Zwycięstwa i Wolności, Odznaka Grunwaldzka
Losy po wojnie:
Z obozu internowania w Borowiczach w ZSRR powrócił do kraju dopiero na początku lutego 1946 roku. Od lat 70-tych należał do organizacji kombatanckich, najpierw do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD), a następnie do Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Mieszka w Nieporęcie.
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, Teczki personalne uczestników Powstania Warszawskiego: Pietrucha Marian ps. Mat, ankieta uczestnika Powstania Warszawskiego, oświadczenie świadka: Tadeusz Kuźma ps. "Kruk", kopia kwestionariusza Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, zgodność dokumentów i świadków poświadczona podpisem Prezesa Koła Gminnego ZKRPiBWP, por. Ignacego Kromplasa, zasób Pokoju Kombatanta MPW
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

strz. Marian Pietrucha "Mat"

strz. Marian Pietrucha "Mat"

Zaświadczenie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego  nr 6795 z dnia 09.02.1946 roku poświadczające powrót strz. Mariana Pietruchy "Mata" z terytorium ZSRR. Na dokumencie widoczne stemple Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białej Podlaskiej i Etapowego Punktu Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Warszawie.

Zaświadczenie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego nr 6795 z dnia 09.02.1946 roku poświadczające powrót strz. Mariana Pietruchy "Mata" z terytorium ZSRR. Na dokumencie widoczne stemple Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białej Podlaskiej i Etapowego Punktu Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Warszawie.

Zaświadczenie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego  nr 6795 z dnia 09.02.1946 roku  - rewwers. Dokument poświadczający powrót strz. Mariana Pietruchy "Mata" z terytorium ZSRR. Na dokumencie widoczne stemple Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białej Podlaskiej i Etapowego Punktu Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Warszawie.

Zaświadczenie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego nr 6795 z dnia 09.02.1946 roku - rewwers. Dokument poświadczający powrót strz. Mariana Pietruchy "Mata" z terytorium ZSRR. Na dokumencie widoczne stemple Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białej Podlaskiej i Etapowego Punktu Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Warszawie.

UdsKiOR - zaliczony okres służby w Armii Krajowej do września 1944 r., następnie pobyt w obozie internowania w ZSRR - łącznie 4 lata i 1 miesiąc.

UdsKiOR - zaliczony okres służby w Armii Krajowej do września 1944 r., następnie pobyt w obozie internowania w ZSRR - łącznie 4 lata i 1 miesiąc.

Nasz newsletter