Pseudonim
"Myszka"
Data urodzenia
1924-12-07
Data śmierci
-
Stopień
łączniczka
Stopień
strzelec
Miejsce urodzenia
Leszczydół powiat Pułtusk
Imiona rodziców
Antoni - Józefa z domu Czyż
Udział w konspiracji 1939-1944
W konspiracji od stycznia 1941 - II Obwód „Żywiciel” (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - zgrupowanie „Żubr” - 1. kompania - pluton 214. W czasie okupacji przeszła szkolenie łączności prowadzone przez sierż. Kazimierza Zarzyckiego ps. „Wariag" (poległ 2.08.1944). Przydział - patrol „Jagi” (Czesławy Sobczyńskiej)
Adres zamieszkania przed Powstaniem
Warszawa, ul. Kilińskiego 3
Oddział
II Obwód "Żywiciel" (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - kompania sztabowa. 1.08 - 4.08. w plutonie 211 (łączności), od 5 sierpnia 1944 roku w plutonie 228 łączności przy dowództwie II Obwodu AK "Żywiciel" - dowódca por. Józef Krzeski „Słuchawka”.

Współorganizowała w schronisku "Caritasu" przy ul. Lipińskiej obwodowy ośrodek łączności. Uczestniczyła w akcji dostaw z Bielan na Żoliborz broni, amunicji, sprzętu, leków i żywności z Puszczy Kampinoskiej, najczęściej za pośrednictwem ośrodka w Laskach.

Szlak bojowy
Żoliborz
Losy po Powstaniu
Wyszła z miasta z ludnością cywilną.
Nazwisko po mężu
Marianna Słysz
Informacje dodatkowe
Jej przyjaciółką z okresu konspiracji i Powstania była Danuta Strzałkowska-Dziewicka ps. „Wiesia”
Źródła
MPW-baza uczestników PW, ankieta uczestnika Powstania Warszawskiego, MPW-kontakt - informacje przekazane przez córkę p. Marianny Słysz. Aktualizacja - 01/2019
Publikacje
Mieczysław Pierzchała: "Udział kobiet w Powstaniu Warszawskim", w: "Nasze Bielany" - dodatek Powstanie Warszawskie, nr 7/2009, s. 9. Wydawca: Urząd Dzielnicy Bielany, Warszawa, ul. Przybyszewskiego 70/72
Uwagi
Właściwa pisownia nazwiska: ABRAMCZYK. Spotykany także błędny zapis - Marianna Abramczuk
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram