Michał Pietrusiński vel Piotr Michalski

Pseudonim:
-
Data urodzenia:
1893-09-29
Data śmierci:
1944-09-02
Funkcja:
-
Pozycja na murze pamięci:
Kolumna: 209 Miejsce: 44
stopień:
-
Imiona rodziców :
Józef - Antonina z domu Kwiecińska
Oddział :
Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Obwód "Radwan" - Podobwód "Sławbor" - odcinek wschodni "Bogumił" - przydział niepotwierdzony
Szlak bojowy:
Śródmieście Południe
Miejsce (okoliczności) śmierci:
Poległ we wrześniu 1944 r. na terenie Gimnazjum Królowej Jadwigi przy Pl. Trzech Krzyży, pod gruzami.
Miejsce pochówku:
Po wojnie, 07.08.1946 r. ekshumowany na Cmentarz Wojskowy na Powązkach (kw. A 27, rząd 14, grób 15 - tabliczka nagrobna na nazwisko Michał Pietrusiński, kw. A 27, rząd 14, grób 16 - tabliczka nagrobna na nazwisko Piotr Michalski)
Odznaczenia:
Krzyż Walecznych, Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1920, Medal Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości, Odznaka Honorowa "Orlęta" (-?)
Informacje dodatkowe:
W 1932 roku zawarł w parafii rzymskokatolickiej w Łodzi związek małżeński z Marią z Paszkiewiczów.
Źródła:
MPW-zbiory: P/1796-1799, MPW-baza Mur Pamięci (Michalski Piotr), PCK-kartoteka, PCK - protokół ekshumacyjny, lista strat 8909 (tu również jako Michalski Piotr), ZCK - Cmentarz Wojskowy - Księga Pochowań nr ew. 1946/309 530, Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej - Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych
Uwagi:
Michał Pietrusiński vel Piotr Michalski. Po wojnie poszukiwany przez żonę pod obydwoma z nazwisk. Akt małżeństwa oraz zgonu spisano na nazwisko Pietrusiński Michał, natomiast najprawdopodobniej dokumenty przy zwłokach wystawione były na nazwisko Michalski Piotr, stąd dalsze zapisy w protokole ekshumacyjnym oraz kartotece PCK. Adnotacje Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczące ekshumacji i depozytów: mundur wojskowy polski, legitymacja AK, kwit Polskiego Komitetu Opiekuńczego, okulary, scyzoryk ... Dopisek ołówkiem: powstaniec. Uwaga! Dane personale w dowodzie osobistym - dokument z 1938 roku wystawiony przez Zarząd Miejski w Dubnie - Biuro Ewidencji Ruchu Ludności: Piotr Michalski, data ur. 27.06.1894, miejsce urodzenia: Odessa. W powojennych nekrologach również figuruje jako Piotr Michalski. W dokumentacji pochowań Cmentrza Komunalnego Powązki Wojskowe znajduje się kopia pisma skierowanego przez Urząd Miasta st. Warszawy do wdowy, p. Marii Pietrusińskiej dotyczącego grobu Piotra Michalskiego w kwaterze A 27-14-15. W piśmie skierowanym do Marii Pietrusińskiej z dn. 29.05.1980 r. czytamy, że w aktach Kancelarii Cmentarza brak jest dokumentów stwierdzających, że Piotr Michalski i Michał [sic!] Piotrowski /uwaga! pomyłka inspektora - chodzi o Michała Pietrusińskiego, nie Piotrowskiego/ to ta sama osoba. W aktach cmentarza znajduje się tylko wykaz żołnierzy AK ekshumowanych z gmachu Gimnazjum im. Królowej Jadwigi na Pl. Trzech Krzyży - w pozycji 2, numer znaczka PCK 11302 figuruje Michalski Piotr. Wykaz podpisany przez "Radosława". Zasugerowano także ponowne rozpatrzenie sprawy, jeśli wdowa przedstawi dokumenty prawne z PCK bądź przeprowadzonego postępowania sądowego stwierdzającego, że Piotr Michalski i Michał Pietrusiński był tą samą osobą."
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Michał Pietrusiński, 1934 r. Fotografia portretowa ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/1799

Michał Pietrusiński, 1934 r. Fotografia portretowa ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/1799

Przedwojenne zdjęcie legitymacyjne z lat 30-tych XX w. pochodzące z dowodu osobistego Michała Pietrusińskiego. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn.

Przedwojenne zdjęcie legitymacyjne z lat 30-tych XX w. pochodzące z dowodu osobistego Michała Pietrusińskiego. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn.

Przedwojenny dowód osobisty. Dokument wystawiony na nazwisko Piotr Michalski, data ur. 27.06.1894, Odessa. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/1796

Przedwojenny dowód osobisty. Dokument wystawiony na nazwisko Piotr Michalski, data ur. 27.06.1894, Odessa. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/1796

Przedwojenny dowód osobisty. Dokument wystawiony na nazwisko Piotr Michalski, województwo wołyńskie, powiat Dubno. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/1796

Przedwojenny dowód osobisty. Dokument wystawiony na nazwisko Piotr Michalski, województwo wołyńskie, powiat Dubno. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/1796

Świadectwo zawarcia małżeństwa wystawione przed wojną, dokument na nazwisko Michał Pietrusiński. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/1798.

Świadectwo zawarcia małżeństwa wystawione przed wojną, dokument na nazwisko Michał Pietrusiński. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/1798.

Odpis aktu zgonu wystawiony na nazwisko Michał Pietrusiński. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/1798.

Odpis aktu zgonu wystawiony na nazwisko Michał Pietrusiński. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/1798.

Fragment artykułu prasowego z "Życia Warszawy"  dotyczący ekshumacji poległych na terenie Gimnazjum Królowej Jadwigi. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego - akcesja

Fragment artykułu prasowego z "Życia Warszawy" dotyczący ekshumacji poległych na terenie Gimnazjum Królowej Jadwigi. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego - akcesja

Fragment artykułu prasowego z "Życia Warszawy"  dotyczący pogrzebów poległych Powstańców ekshumowanych na Powązki Wojskowe

Fragment artykułu prasowego z "Życia Warszawy" dotyczący pogrzebów poległych Powstańców ekshumowanych na Powązki Wojskowe

Jedna z dwóch mogił na Powązkach Wojskowych.

Jedna z dwóch mogił na Powązkach Wojskowych.

Kserokopia odpisu aktu zgonu Michała Pietrusińskiego. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego

Kserokopia odpisu aktu zgonu Michała Pietrusińskiego. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego

PCK - protokół ekshumacyjny, lista strat 8909.

PCK - protokół ekshumacyjny, lista strat 8909.

PCK - kartoteka,  tu w zapisie jako Michalski Piotr

PCK - kartoteka, tu w zapisie jako Michalski Piotr

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka, prośba żony o zaświadczenie. Nazwiska podawane przez Marię Pietrusińską  - Pietrusiński Michał vel Michalski Piotr

PCK - kartoteka, prośba żony o zaświadczenie. Nazwiska podawane przez Marię Pietrusińską - Pietrusiński Michał vel Michalski Piotr

ZCK -  Cmentarz Wojskowy - Księga Pochowań nr ew. 1946/309 530

ZCK - Cmentarz Wojskowy - Księga Pochowań nr ew. 1946/309 530

Nasz newsletter