Mieczysław Antoni Biernacki

Pseudonim:
"Mieczysław"
Data urodzenia:
1891-09-27
Data śmierci:
-
Funkcja:
-
Stopień:
podpułkownik dyplomowany (1944)
Miejsce urodzenia :
Kodyma (miasto w obwodzie odeskim) - Podole
Imiona rodziców :
Mieczysław - Maria z Pollowiczów
Wykształcenie i przebieg służby wojskowej:
Ukończył gimnazjum i austriacką szkołę kadetów. Był żołnierzem zawodowym w armii Austro-Węgier. Uczestniczył w I wojnie światowej. W 1918 roku został przyjęty do Wojska Polskiego w stopniu porucznika. W czasie wojny polsko-bolszewickiej służył w 8 pułku ułanów. 1 czerwca 1921 roku pełnił służbę w Oddziale II Naczelnego Dowództwa, a jego oddziałem macierzystym był wówczas 8 pułk ułanów. W 1920 roku awansował na rotmistrza. 23 czerwca 1921 roku otrzymał przeniesienie do 12 pułku Ułanów Podolskich, w którym dowodził szwadronem. 3 maja 1922 roku został zweryfikowany w stopniu rotmistrza ze starszeństwem z dniem 1 czerwca 1919 roku i 92. lokatą w korpusie oficerów jazdy (od 1924 roku - kawalerii).. 2 listopada 1923 roku został przydzielony z Biura Historycznego Sztabu Generalnego do 12 pułku Ułanów Podolskich z jednoczesnym odkomenderowaniem do Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie, w charakterze słuchacza III Kursu Doszkolenia. 15 października 1924 roku, po ukończeniu kursu i otrzymaniu dyplomu naukowego oficera Sztabu Generalnego, został przydzielony do Oddziału IV Sztabu Generalnego na stanowisko referenta, pozostając oficerem nadetatowym 12 pułku ułanów. 23 października 1925 roku został przesunięty do Biura Historycznego Sztabu Generalnego w Warszawie. 3 maja 1926 roku awansował na majora ze starszeństwem z dniem 1 lipca 1925 roku i 16. lokatą w korpusie oficerów kawalerii. Od stycznia 1926 roku do grudnia 1932 roku obowiązki służbowe łączył z funkcją redaktora naczelnego miesięcznika „Przegląd Kawaleryjski”. W 1927 roku został przeniesiony do 7 pułku Ułanów Lubelskich w Mińsku Mazowieckim na stanowisko dowódcy szwadronu. 5 listopada 1928 roku został przeniesiony do kadry oficerów kawalerii z równoczesnym przeniesieniem służbowym do Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie na stanowisko wykładowcy taktyki kawalerii. 23 marca 1932 roku został przeniesiony do 10 pułku strzelców konnych w Łańcucie na stanowisko zastępcy dowódcy pułku. 26 stycznia 1934 roku otrzymał przeniesienie do Dowództwa Okręgu Korpusu Nr X w Przemyślu na stanowisko referenta. 7 czerwca 1934 roku został przeniesiony do Powiatowej Komendy Uzupełnień Łódź Miasto II na stanowisko komendanta. W 1937 roku po raz trzeci został przeniesiony do Wojskowego Biura Historycznego, w którym do wybuchu II wojny światowej pełnił służbę na stanowisku kierownika referatu. Był wówczas jedynym oficerem kawalerii służby stałej w stopniu majora ze starszeństwem z dniem 1 lipca 1925 roku.
Udział w kampanii wrześniowej 1939 :
W czasie kampanii wrześniowej 1939 walczył na Lubelszczyźnie
Okres okupacji niemieckiej :
Podczas okupacji przebywał w Warszawie.
Udział w konspiracji 1939-1944:
Komenda Główna Armii Krajowej - VI Oddział BiP (Biuro Informacji i Propagandy). Kierował Wydziałem Redakcji Fachowych Pism Wojskowych (o kryptonimach liczbowych: „168”, „258”, „368”, „508”, „668”), który obejmował zespoły redakcyjne dwóch pism wojskowych: „Insurekcji” i „Żołnierza Polskiego”. Od 1942 roku był redaktorem „Insurekcji”.
Oddział:
II Obwód "Żywiciel" (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - zgrupowanie "Żyrafa" *
Szlak bojowy:
Żoliborz
Losy po wojnie:
Po wojnie pozostał w kraju. Dalsze losy są nieznane
Odznaczenia:
Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, Arkusze ewidencyjne członków AK - Komisja Likwidacyjna Byłej Armii Krajowej - Obszar Centralny, teczki MPU - zbiory IPN, sygnatura IPN BU 9/81 - tu zapis: Mieczysław Biernacki, ps. "Mieczysław", ur. 27 IX 1891, Kodyma (Podole), stopień wojskowy przed 1939 rokiem - major dyplomowany, stopień nabyty w konspiracji - podpułkownik dypl. (1944), wykształcenie cywilne i wojskowe - matura, Wyższa Szkoła Wojenna [w latach 1923–1939 siedziba szkoły znajdowała się w Warszawie przy ul. Koszykowej 79- przyp. red.]. Adres podany w arkuszu ewidencyjnym w 1945 roku - Warszawa, ul. Czerwonego Krzyża
Uwagi :
* Przydział w trakcie Powstania na podstawie arkusza ewidencyjnego członków AK - Komisja Likwidacyjna Byłej Armii Krajowej - Obszar Centralny, teczki MPU - zbiory IPN, sygnatura IPN BU 9/81
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Źródło: Arkusze ewidencyjne członków AK - Komisja Likwidacyjna Byłej Armii Krajowej - Obszar Centralny, teczki MPU - zbiory IPN, sygnatura IPN BU 9/81

Źródło: Arkusze ewidencyjne członków AK - Komisja Likwidacyjna Byłej Armii Krajowej - Obszar Centralny, teczki MPU - zbiory IPN, sygnatura IPN BU 9/81

Nasz newsletter