Pseudonim
"Brzozowski"
Data urodzenia
1904-01-26
Data śmierci
1969-07-22
Stopień
-
Stopień
rotmistrz
Miejsce urodzenia
Podole
Wykształcenie i praca
Początkowo uczęszczał do szkół w Bracławiu, a po przyjeździe do Polski uczył się w Gimnazjum im. W. Górskiego w Warszawie. Maturę uzyskał w Liceum w Ciechanowie. Po maturze studiował inżynierię lądową na Politechnice Warszawskiej. Po rocznej praktyce w Polsce wyjechał na kilkuletnią praktykę zawodową do Francji, Szwajcarii, Turcji i Rumunii. Po powrocie do kraju prowadził wytwórnię materiałów izolacyjno-budowlanych, podejmując szereg poważnych prac i współpracując z profesorami Gravieux i Pniewskim.
Udział w wojnie obronnej 1939 r.
Jako oficer rezerwy w 1939 roku został powołany do wojska. Ranny (65% inwalidztwa), dostał się do niewoli niemieckiej. Z niewoli udaje mu się zbiec podczas pobytu w szpitalu
Udział w konspiracji 1939-1944
Od początku okupacji włączył się w działalność konspiracyjną, przeznaczając magazyny wytwórni przy ul. Hożej na składy broni, amunicji i żywności. Przydział w lipcu 1944 r.: V Obwód (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - kwatermistrzostwo
Oddział
V Obwód (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - kwatermistrzostwo
Szlak bojowy
Mokotów
Losy po Powstaniu
Po upadku Powstania kontynuował walkę w Lasach Kabackich i na Kielecczyźnie
Losy po wojnie
Po zakończeniu działań wojennych włączył się czynnie w odbudowę stolicy.
Odznaczenia
Odznaczony został Krzyżem Walecznych i Krzyżem Niepodległości z Mieczami
Miejsce pochówku
Cmentarz Powązkowski w Warszawie (Stare Powązki) w grobie rodzinny. Pochowany wraz z Marią i Władysławem Czyhirynami.
Źródła
MPW-baza uczestników, MPW-teczka (wspomnienie w prasie, 1969 r.), archiwum rodzinne
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram