Pseudonim:
"Mietek"
Data urodzenia:
1922-01-01
Data śmierci:
1952-10-24
Funkcja:
-
Stopień:
podporucznik
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Józef - Jadwiga z domu Dolman
Udział w konspiracji 1939-1944:
Maturę uzyskał w Liceum im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie w 1940. Dziłalność konspiracyjną rozpoczął w Stronnictwie Narodowym (SN) w lutym 1940 na tajnych kompletach nauczania. Od 1942 żołnierz NOW / AK (Narodowa Organizacja Wojskowa - Armia Krajowa) - batalion "Antoni" - kompania "Alicja" - pluton 1908
Oddział:
Armia Krajowa - Grupa "Północ" - zgrupowanie "Róg" - batalion NOW / AK "Gustaw" - Oddział Specjalny "Juliusz" (dawny pluton 1908 z kompanii "Alicja" batalionu "Antoni” - na Starym Mieście tzw. "Tygrysy Woli”)
Szlak bojowy:
Wola - Stare Miasto - kanały - Śródmieście
Rodzina biorąca udział w Powstaniu Warszawskim:
Siostra Mieczysława - Henryka Gągorowska „Henia”, „702” (1923-2002), była łączniczką w OS „Juliusz„, szwagier plut. pchor. Zdzisław Marian Gosk ps. „Sosna” (1921-1983) walczył w II plutonie „Rygla" w 4. kompanii zgrupowania ”Bartkiewicz".
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Oflagów w Bergen-Belsen i Lubece
Numer jeniecki:
1514
Losy po wojnie:
W styczniu 1946 powrócił nielegalnie do Polski, kontynuował pracę konspiracyjną w komórce mikro-foto przy Prezydium SN. Aresztowany w kwietniu 1946, skazany na 6 lat pozbawienia wolności, ale na mocy amnestii zwolniony w 1949. W 1951 wznowił działalność konspiracyjną w tzw. Punkcie Informacyjnym podlegającym Radzie Politycznej SN na Emigracji. Aresztowany 28.11.1951 i przez WSR w Warszawie 28.04.1952 skazany na karę śmierci. Sentencja wyroku: "skorzystawszy w 1949 z dobrodziejstwa amnestii, po wyjściu z więzienia powraca na drogę zbrodniczej działalności przeciw Polsce Ludowej. Wykazał, że żadne środki natury represyjno-wychowawczej nie są w możności odwieść go od drogi walki z ustrojem państwa polskiego, i dlatego jedyną słuszną karą dla skazanego jest kara śmierci". Bierut nie skorzystał z prawa łaski.
Miejsce (okoliczności) śmierci:
Stracony w więzieniu na Mokotowie razem z Władysławem Lisieckim i Adamem Mireckim.
Źródła:
MPW-baza uczestników PW. Fotografia maturalna - skan z archiwum rodzinnego udostępnił p. Piotr Gosk, syn Ireny Gosk z d. Gągorowskiej. Opisany w książce Stanisława Podlewskiego "Przemarsz przez piekło: dni zagłady staromiejskiej dzielnicy w Warszawie" - rozdział "Tygrysy Woli na Placu Bankowym"
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

ppor. Mieczysław Gągorowski "Mietek" (1922-1952). Fotografia maturalna. Skan z archiwum rodzinnego udostępnił p. Piotr Gosk

ppor. Mieczysław Gągorowski "Mietek" (1922-1952). Fotografia maturalna. Skan z archiwum rodzinnego udostępnił p. Piotr Gosk

Odnaleziony w archiwum domowym portret Mieczysława Gągorowskiego wykonany ołówkiem - 1946 rok. Z archiwum rodzinnego udostępnił p. Piotr Gosk

Odnaleziony w archiwum domowym portret Mieczysława Gągorowskiego wykonany ołówkiem - 1946 rok. Z archiwum rodzinnego udostępnił p. Piotr Gosk

Zdjęcie prezentowane w 2004 roku na  wystawie plenerowej "Alejami z paradą mieli iść… " w Al. Ujazdowskich ukazującej portrety ponad 80 powstańców i działaczy Polskiego Państwa Podziemnego represjonowanych przez władze komunistyczne w latach 1945-1956. Tytuł nawiązywał do wiersza Józefa Szczepańskiego, żołnierza batalionu "Parasol, który napisał podczas Powstania Warszawskiego. "Alejami z paradą będziem szli defiladą/W wolną Polskę, co wstała z naszej krwi". Organizatorem wystawy było Muzeum Powstania Warszawskiego.

Zdjęcie prezentowane w 2004 roku na wystawie plenerowej "Alejami z paradą mieli iść… " w Al. Ujazdowskich ukazującej portrety ponad 80 powstańców i działaczy Polskiego Państwa Podziemnego represjonowanych przez władze komunistyczne w latach 1945-1956. Tytuł nawiązywał do wiersza Józefa Szczepańskiego, żołnierza batalionu "Parasol, który napisał podczas Powstania Warszawskiego. "Alejami z paradą będziem szli defiladą/W wolną Polskę, co wstała z naszej krwi". Organizatorem wystawy było Muzeum Powstania Warszawskiego.

Nasz newsletter