Mieczysław Edward Gawdzik

Pseudonim:
"Bończa"
Data urodzenia:
1913-05-12
Data śmierci:
1989-10-19
Funkcja:
dowódca plutonu, z-ca d-cy kompanii
Stopień:
porucznik
Nazwisko konspiracyjne:
Michał Czerwiński
Miejsce urodzenia:
Opole Lubelskie
Imiona rodziców:
Bolesław - Zofia
Wykształcenie:
Świadectwo dojrzałości otrzymał w 1931 roku w Wyższym Gimnazjum Biskupim Męskim w Lublinie. W latach 1031-1935 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W okresie studiów działał w Kole Naukowym Prawników oraz w Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie"
Przebieg służby wojskowej:
W okresie 1935/1936 odbył roczną czynną służbę wojskową - 4 Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy przy 6 Dywizji Piechoty w Krakowie
Praca przed wojną :
W 1936 roku został mianowany aplikantem sądowym. Aplikował kolejno w Sądzie Grodzkim w Zamościu oraz Sądach Grodzkim i Okręgowym w Lublinie. Na stanowisku tym pozostawał bez przerwy do września 1939 r.
Udział w kampanii wrześniowej 1939 :
Chociaż nie podlegał mobilizacji, w momencie agresji niemieckiej na Polskę zgłosił się ochotniczo do wojska - dowódca plutonu ckm w 9 pp w Zamościu.
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od początku okupacji niemieckiej w Związku Walki Zbrojnej, następnie Armii Krajowej - Okręg Lubelski, później ZWZ-AK Okręg Warszawski (od połowy 1943 r.)
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa ul. Marszałkowska 95 m. 23
Oddział:
Armia Krajowa - I Obwód „Radwan” (Śródmieście) - Podobwód „Sławbor” (Śródmieście-Południe) - odcinek wschodni „Bogumił” - batalion „Miłosz” - 1. kompania „Bradl„ - pluton ”Bończa„ - dowódca. Od 10.08.1944 dowódca plutonu w kompanii Kazimierza Leskiego ”Bradla", od 01.09.1944 jako zastępca dowódcy 1. kompanii batalionu ”Miłosz"
Szlak bojowy:
Śródmieście Południe - udział w walkach w rejonie Placu Trzech Krzyży, al. Na Skarpie, gmachu YMCA, ul. Wiejskiej
Odniesione rany:
Ranny 6 września 1944 r. podczas akcji przy gmachu YMCA - ciężka rana postrzałowa prawego ramienia
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu X B Sandbostel, Oflag II C Woldenberg, Oflag X C Lubeca
Numer jeniecki:
224866
Losy po wyzwoleniu:
Wyzwolony przez armię amerykańską 2 maja 1945 r. Następnie mianowany dowódcą żandarmerii. Uczestniczył w pracach Komisji Weryfikacyjnej, a potem brał czynny udział w pracach Ośrodka Wyższych Studiów Polskich w Belgii pod kierownictwem byłego rektora Politechniki Warszawskiej prof. Drewnowskiego, organizując samopomoc studencką (jako Prezes Zarządu Głównego Bratnich Pomocy Studentów Polaków w Belgii).
Losy po wojnie:
Do kraju powrócił 13 września 1946 roku. Zaraz po powrocie zgłosił się do pracy i pismem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie został dopuszczony 24.10.1946 roku do kontynuowania aplikacji sądowej w Sądzie Okręgowym w Kielcach.. 21.12.1946 roku złożył egzamin sędziowski z wynikiem dobrym. Mianowany asesorem sądowym w Okręgu Sądu Apelacyjnego w Lublinie pełnił obowiązki Sędziego Okręgowego Śledczego w Kielcach, a następnie objął obowiązki podprokuratora Sądu Okręgowego w Kielcach. 1.10.1947 roku został na własną prośbę przeniesiony do sądownictwa z powierzeniem pełnienia obowiązków Kierownika Sądu Grodzkiego w Szczekocinach, oraz jednocześnie obowiązków notariusza w tymże Sądzie. Od 1959 roku pracował jako adwokat w Zespole Adwokackim w Zawierciu, następnie jako radca prawny w SKRS w Szczekocinach. W 1980 roku przeszedł na emeryturę.
Odznaczenia:
15.09.1944 odznaczony Krzyżem Walecznych, 3.10.1944 przedstawiony przez Dowódcę Zgrupowania płk. Sławbora do odznaczenia Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari V klasy, jednak z racji zakończenia Powstania zgłoszony wniosek odznaczeniowy nie zdążył być już zrealizowany. Po wojnie odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Medalem za Udział w Wojnie Obronnej 1939 roku, Krzyżem Partyzanckim, Odznaką Pamiątkową Armii Krajowej, Odznaką Grunwaldzką. Uhonorowany także Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem 10-lecia Polski Ludowej.
Miejsce śmierci:
Warszawa
Miejsce pochówku :
Pochowany w Kielcach, wraz z żoną Marią, w grobie rodzinnym na Starym Cmentarzu, kw. 4 A
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, MPW-zbiory: P/8721 oraz P/8900, życiorys na podstawie materiałów udostępnionych przez syna, p. Mateusza Gawdzika, fot. z archiwum rodzinnego Wandy Marii Majewskiej z domu Strynkiewicz ps. „Ewa”, „Kalina” (1923 - 2016) udostępniła p. Agnieszka Różycka
Uwagi:
W kartotece jenieckiej i ewidencji PCK występuje pod fałszywym (konspiracyjnym) nazwiskiem Michał Czerwiński - numer jeńca 224866, stopień: porucznik, data urodzenia: 1912-04-11 [data fałszywa], zawód: prywatny urzędnik.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

por. Mieczysław  Gawdzik ps. „Bończa. Fot. z archiwum  rodzinnego Wandy Marii Majewskiej z domu Strynkiewicz ps. „Ewa”, „Kalina” (1923 - 2016) udostępniła p. Agnieszka Różycka

por. Mieczysław Gawdzik ps. „Bończa. Fot. z archiwum rodzinnego Wandy Marii Majewskiej z domu Strynkiewicz ps. „Ewa”, „Kalina” (1923 - 2016) udostępniła p. Agnieszka Różycka

por. Mieczysław  Gawdzik  ps. „Bończa i Wanda Strynkiewicz - Majewska. Nicea, 1946 rok. Fot. z archiwum  rodzinnego Wandy Marii Majewskiej z domu Strynkiewicz ps. „Ewa”, „Kalina” (1923 - 2016) udostępniła p. Agnieszka Różycka

por. Mieczysław Gawdzik ps. „Bończa i Wanda Strynkiewicz - Majewska. Nicea, 1946 rok. Fot. z archiwum rodzinnego Wandy Marii Majewskiej z domu Strynkiewicz ps. „Ewa”, „Kalina” (1923 - 2016) udostępniła p. Agnieszka Różycka

Fotografia wykonana po wyzwoleniu.  Por. Mieczysław Gawdzik „Bończa” stoi pierwszy z prawej, druga z lewej strony Wanda Strynkiewicz ps. „Ewa". Fot. z archiwum  rodzinnego Wandy Marii Majewskiej z domu Strynkiewicz ps. „Ewa”, „Kalina” (1923 - 2016) udostępniła p. Agnieszka Różycka

Fotografia wykonana po wyzwoleniu. Por. Mieczysław Gawdzik „Bończa” stoi pierwszy z prawej, druga z lewej strony Wanda Strynkiewicz ps. „Ewa". Fot. z archiwum rodzinnego Wandy Marii Majewskiej z domu Strynkiewicz ps. „Ewa”, „Kalina” (1923 - 2016) udostępniła p. Agnieszka Różycka

Nasz newsletter