Powrót do biogramów

Mieczysław Ewaryst
Morawski

Pseudonim
"Żniwiarz"
Data urodzenia
1917-10-21
Data śmierci
2001-12-10
Stopień
dowódca Zgrupowania
Stopień
kapitan służby stałej saperów
Używane pseudonimy
"Mieczysław 17", "Scewola", "Szalbierz 17", "Szatan", "Szeliga", "Żniwiarz"
Miejsce urodzenia
Częstochowa
Imiona rodziców
Ignacy - Rozalia
Przebieg służby wojskowej
Ukończył Szkołę Podchorążych Saperów w Warszawie (w stopniu podporucznika saperów). Przydzielony do 1 Batalionu Saperów Legionów w Modlinie, w ramach którego uczestniczył w wojnie obronnej 1939. 13 września 1939 awansowany do stopnia porucznika ze starszeństwem od 1 września.
Udział w konspiracji 1939-1944
W konspiracji od 1939 początkowo w organizacji "Pobudka" w Kielcach, Czestochowie i Radomsku. Od 1942 w Związku Walki Zbrojnej w Warszawie. Początkowo był instruktorem szkolenia saperskiego Obwodu Żoliborz ZWZ-AK. Od 1943 był dowódcą oddziału dywersyjnego DB-"17", przekształconego w 9 Kompanię Dywersyjną. Przydział w lipcu 1944 r.: II Obwód "Żywiciel" (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - zgrupowanie "Żniwiarz"
Oddział
II Obwód "Żywiciel" (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - zgrupowanie "Żniwiarz" - dowódca Zgrupowania.
Szlak bojowy
Żoliborz
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu XI A Altengrabow, następnie osadzony w obozie koncentracyjnym Neuengamme, a jeszcze później w oflagu w Lubece, gdzie w maju 1945 został uwolniony przez wojska brytyjskie.
Numer jeniecki
46382
Losy po wojnie
Po wyzwoleniu pozostał na emigracji w Stanach Zjednoczonych.
Odznaczenia
W czerwcu 1944 roku odznaczony Krzyżem Walecznych. 30 września 1944 odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy (numer krzyża 11778), zaś 29 września 1944 ponownie Krzyżem Walecznych.
Miejsce śmierci
USA - Maplewood, stan Nowy Jork
Źródła
MPW-baza uczestników PW. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IH/5806
Publikacje
J. Kreusch, A. K. Kunert, T. Labuszewski (oprac.): Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego. T. IV. Warszawa: 1997, s. 91; Andrzej Krzysztof Kunert: Słownik Biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944" Instytut Wydawniczy PAX, 1987
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram