Pseudonim:
"Mieszko"
Data urodzenia:
1927-01-06
Data śmierci:
2012-04-03
Funkcja:
-
Stopień:
strzelec
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Jan - Janina z domu Szablewska
Wykształcenie do 1944 r.:
Ukończył Publiczną Szkołę Powszechną nr 192 im. A. Asnyka, a następnie dwie klasy Szkoły Mechaniczno - Elektrycznej I stopnia przy Miejskich Zakładach Komunikacyjnych w Warszawie (ślusarz).
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa ul. Kawęczyńska 20 m. 15
Numer legitymacji AK:
51196
Oddział:
Komenda Główna Armii Krajowej - pułk "Baszta" - batalion "Bałtyk" - kompania B-3 - II pluton
Szlak bojowy:
Mokotów
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - na początku października 1944 przebywał w obozie przejściowym jeńców AK w Skierniewicach, następnie wywieziony do Graz w Austrii, jeniec Stalagu X B Sandbostel. W grudniu 1944 uciekł z niewoli i do końca wojny walczył w jugosłowiańskiej partyzantce Josipa Broz Tito - tamtejszym ruchu oporu. Od maja 1945 roku pełnił służbę w armii gen. Andersa (2. Brygada Czołgów - 9. kompania).
Numer jeniecki:
221587
Losy po wojnie:
21 listopada1946 r. powrócił z Anglii do Polski, drogą przez Gdańsk. Zarejestrowany w Polskim Czerwonym Krzyżu w Warszawie jako powracający z niewoli niemieckiej. Zamieszkał w Warszawie. 27 lutego 1950 roku wcielony do 5. Batalionu Pracy (5 kompania), od 18.04.1950 roku w 4. Batalionie Pracy. Zwolniony ze służby wojskowej w 1952 r. Po wojnie zawodowo związany był z MZK w Zajezdniach Tramwajów Miejskich, początkowo w zajezdni przy ul. Młynarskiej, a następnie z zajezdnią przy ul. Kawęczyńskiej 16. Zdał egzamin na mistrza dyplomowanego. Około 1981 roku zmuszony był zmienić dotychczasowe miejsce pracy (zajezdnię przy Kawęczyńskiej) na zajezdnię przy ul. Pstrowskiego na Żoliborzu. W wieku 60 lat, jako kombatant, przeszedł na wcześniejszą emeryturę.
Odznaczenia:
Warszawski Krzyż Powstańczy, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznaka Weterana Walk o Niepodległość, Odznaka Pamiątkowa "Akcji Burza"
Awanse:
starszy strzelec (V 1957), kapral (VII 1957), podporucznik (2008)
Miejsce śmierci:
Błonie
Miejsce pochówku:
Cmentarz Prawosławny w Warszawie przy ul. Wolskiej 138/140, kwatera katolicka: 85-1-3.
Informacje dodatkowe - losy rodziny:
Jego ojciec, Jan Pytlakowski w czasie okupacji został osadzony przez Niemców na Pawiaku, a następnie stracony w dniu 29 maja 1943 r.
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, Teczki personalne uczestników Powstania Warszawskiego: Pytlakowski Mieczysław "Mieszko", ankieta-biogram Uczestnika PW - Pytlakowski Mieczysław, kopia odpisu skróconego aktu zgonu wystawiona przez USC w Błoniu, Muzeum Powstania Warszawskiego, P/7597/12: Legitymacja AK wystawiona na nazwisko Mieczysław Pytlakowski (ps. "Mieszko"), Książeczka wojskowa (Soldier's Service and Pay Book) wystawiona na nazwisko Mieczysław Pytlakowski, tymczasowy dowód tożsamości (ze zdjęciem) wystawiony przez Starostwo Grodzkie Prasko-Warszawskie, dn. 28.12.1946, świadectwo szkolne Mieczysława Pytlakowskiego (w jęz. polskim i niemieckim) na rok szkolny 1943/44, zaświadczenie o skreśleniu ze stanu ewidencyjnego Polskich Sił Zbrojnych z dn. 05.02.1946 r., kartka pocztowa wysłana przez Mieczysława Pytlakowskiego do matki (14.06.1946), podpisana fałszywym nazwiskiem - Niewiadomski, zaświadczenie Polskiego Czerwonego Krzyża o pobycie w niewoli z dn. 23.09.1976, zaświadczenie ZBoWiD z dn. 17.11.1976 o uczestnictwie w Powstaniu Warszawskim, pobycie w obozie jenieckim i działalności w partyzantce na terenie Jugosławii, nieśmiertelniki żołnierskie Mieczysława Pytlakowskiego z okresu służby w PSZ. Decyzja Urzędu d/s Kombatantów i Osób represjonowanych o zaliczeniu okresów i rodzajów działalności kombatanckiej wystawiona na nazwisko Mieczysław Pytlakowski (1993) oraz patent nadający Mieczysławowi Pytlakowskiemu tytuł Weterana Walk o Wolność i Niepodległość (2001) ozn. jako "przy P/7597", archiwum rodzinne p. Janusza Pytlakowskiego, syna Powstańca.
Literatura:
Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego T.4 - Jeńcy wojenni - żołnierze Powstania Warszawskiego, oprac. Tomasz Łabuszewski, red. Andrzej Krzysztof Kunert (red. nacz.) Warszawa: ARS Print Production, 1997
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

strz. Mieczysław Pytlakowski "Mieszko" (1927-2012). Fot. legitymacyjna z dokumentów, zbiory  Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

strz. Mieczysław Pytlakowski "Mieszko" (1927-2012). Fot. legitymacyjna z dokumentów, zbiory Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Świadectwo szkolne Mieczysława Pytlakowskiego (w jęz. polskim i niemieckim) na rok szkolny 1943/44, ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Świadectwo szkolne Mieczysława Pytlakowskiego (w jęz. polskim i niemieckim) na rok szkolny 1943/44, ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Legitymacja AK wystawiona na nazwisko Mieczysław Pytlakowski (ps. "Mieszko"). Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Legitymacja AK wystawiona na nazwisko Mieczysław Pytlakowski (ps. "Mieszko"). Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Legitymacja AK wystawiona na nazwisko Mieczysław Pytlakowski (ps. "Mieszko").  Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Legitymacja AK wystawiona na nazwisko Mieczysław Pytlakowski (ps. "Mieszko"). Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Nieśmiertelniki żołnierskie Mieczysława Pytlakowskiego z okresu służby w PSZ.  Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Nieśmiertelniki żołnierskie Mieczysława Pytlakowskiego z okresu służby w PSZ. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Książeczka wojskowa (Soldier's Service and Pay Book) wystawiona na nazwisko Mieczysław Pytlakowski. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Książeczka wojskowa (Soldier's Service and Pay Book) wystawiona na nazwisko Mieczysław Pytlakowski. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Książeczka wojskowa (Soldier's Service and Pay Book) wystawiona na nazwisko Mieczysław Pytlakowski. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Książeczka wojskowa (Soldier's Service and Pay Book) wystawiona na nazwisko Mieczysław Pytlakowski. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Książeczka wojskowa (Soldier's Service and Pay Book) wystawiona na nazwisko Mieczysław Pytlakowski. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Książeczka wojskowa (Soldier's Service and Pay Book) wystawiona na nazwisko Mieczysław Pytlakowski. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Kartka pocztowa wysłana przez Mieczysława Pytlakowskiego do matki, Janiny Pytlakowskiej, (14.06.1946), podpisana fałszywym nazwiskiem - Niewiadomski (Mietek Niewiadomski). Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Kartka pocztowa wysłana przez Mieczysława Pytlakowskiego do matki, Janiny Pytlakowskiej, (14.06.1946), podpisana fałszywym nazwiskiem - Niewiadomski (Mietek Niewiadomski). Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Tymczasowy dowód tożsamości (ze zdjęciem) wystawiony przez Starostwo Grodzkie Prasko-Warszawskie, dn. 28.12.1946 r.  Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Tymczasowy dowód tożsamości (ze zdjęciem) wystawiony przez Starostwo Grodzkie Prasko-Warszawskie, dn. 28.12.1946 r. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Tymczasowy dowód tożsamości (ze zdjęciem) wystawiony przez Starostwo Grodzkie Prasko-Warszawskie, dn. 28.12.1946 r.   Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Tymczasowy dowód tożsamości (ze zdjęciem) wystawiony przez Starostwo Grodzkie Prasko-Warszawskie, dn. 28.12.1946 r. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Zaświadczenie o skreśleniu ze stanu ewidencyjnego Polskich Sił Zbrojnych z dn. 05.02.1946 r. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Zaświadczenie o skreśleniu ze stanu ewidencyjnego Polskich Sił Zbrojnych z dn. 05.02.1946 r. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Mały modlitwenik żołnierski Mieczysława Pytlakowskiego. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Mały modlitwenik żołnierski Mieczysława Pytlakowskiego. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Legitymacja odznaczeniowa - Warszawski Krzyż Powstańczy. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Legitymacja odznaczeniowa - Warszawski Krzyż Powstańczy. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Warszawski Krzyż Powstańczy. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Warszawski Krzyż Powstańczy. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Warszawski Krzyż Powstańczy. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Warszawski Krzyż Powstańczy. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Legitymacja Odznaki Pamiątkowej Akcji "Burza". Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Legitymacja Odznaki Pamiątkowej Akcji "Burza". Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Legitymacja Odznaki Pamiątkowej Akcji "Burza". Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Legitymacja Odznaki Pamiątkowej Akcji "Burza". Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Odznaka Pamiątkowa Akcji "Burza". Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Odznaka Pamiątkowa Akcji "Burza". Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Legitymacja Odznaki Weterana Walk o Niepodległość. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Legitymacja Odznaki Weterana Walk o Niepodległość. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Legitymacja Odznaki Weterana Walk o Niepodległość. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Legitymacja Odznaki Weterana Walk o Niepodległość. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Skan: materiały do Słownika Uczestników PW - Pytlakowski Mieczysław,  zasób Pokoju Kombatanta MPW

Skan: materiały do Słownika Uczestników PW - Pytlakowski Mieczysław, zasób Pokoju Kombatanta MPW

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. przy-P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. przy-P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Zaświadczenie Polskiego Czerwonego Krzyża o pobycie w niewoli z dn. 23.09.1976 r. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Zaświadczenie Polskiego Czerwonego Krzyża o pobycie w niewoli z dn. 23.09.1976 r. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Zaświadczenie ZBoWiD z dn. 17.11.1976 o uczestnictwie w Powstaniu Warszawskim, pobycie w obozie jenieckim i działalności w partyzantce na terenie Jugosławii.  Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. przy-P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Zaświadczenie ZBoWiD z dn. 17.11.1976 o uczestnictwie w Powstaniu Warszawskim, pobycie w obozie jenieckim i działalności w partyzantce na terenie Jugosławii. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. przy-P/7597/12, dar p. Janusza Pytlakowskiego

Powojenna książeczka wojskowa Mieczysława Pytlakowskiego. Ze zbiorów rodzinnych p. Janusza Pytlakowskiego

Powojenna książeczka wojskowa Mieczysława Pytlakowskiego. Ze zbiorów rodzinnych p. Janusza Pytlakowskiego

Powojenna książeczka wojskowa Mieczysława Pytlakowskiego. Ze zbiorów rodzinnych p. Janusza Pytlakowskiego

Powojenna książeczka wojskowa Mieczysława Pytlakowskiego. Ze zbiorów rodzinnych p. Janusza Pytlakowskiego

Powojenna książeczka wojskowa Mieczysława Pytlakowskiego. Ze zbiorów rodzinnych p. Janusza Pytlakowskiego

Powojenna książeczka wojskowa Mieczysława Pytlakowskiego. Ze zbiorów rodzinnych p. Janusza Pytlakowskiego

Powojenna książeczka wojskowa Mieczysława Pytlakowskiego. Ze zbiorów rodzinnych p. Janusza Pytlakowskiego

Powojenna książeczka wojskowa Mieczysława Pytlakowskiego. Ze zbiorów rodzinnych p. Janusza Pytlakowskiego

Ze zbiorów rodzinnych p. Janusza Pytlakowskiego

Ze zbiorów rodzinnych p. Janusza Pytlakowskiego

Nasz newsletter