Pseudonim:
"Wacek"
Data urodzenia:
1928-06-15
Data śmierci:
2021-11-26
Funkcja:
Goniec | "Robinson warszawski"
Imiona rodziców:
Tomasz - Eugenia z domu Nikorowicz
Udział w konspiracji 1939 -1944:
Szare Szeregi - do konspiracji wprowadzony w lutym 1943 roku przez druha Witrzensa. Przysięgę składał przed dh. Cyprianem Dorożyńskim ps. "Kuropatwa Bojowa"*

* [pseudonim podany przez M. Rybickiego w ankiecie uczestnika PW, inne wersje pseudonimu Dorożyńskiego - "Żak": porównaj opis do zdjęcia P/9189/19]

Adres zamieszkania przed Powstaniem:
Warszawa, ul. Czarnieckiego 11
Oddział :
Szare Szeregi - goniec „Nowin Żoliborskich” - Plac Inwalidów 10
Szlak bojowy:
Żoliborz
Losy po Powstaniu :
Robinson warszawski. Po kapitulacji pozostał w stolicy ukrywając się przed Niemcami w jej ruinach, aż do momentu wkroczenia do Warszawy w styczniu 1945 w wyniku operacji warszawskiej oddziałów Armii Czerwonej i ludowego Wojska Polskiego. Mieczysław Rybicki wraz z sześcioma innymi osobami przez 115 dni (do 19 stycznia 1945) ukrywał się na Żoliborzu w bunkrze Romana Łuczaka przy ul. Czarnieckiego 17.
Odznaczenia:
Krzyż Armii Krajowej, Medal Wojska, Warszawski Krzyż Powstańczy, Medal Zwycięstwa i Wolności, Medal Za Warszawę 1939-1945, Odznaka Pamiątkowa Akcji Burza, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Miejsce śmierci :
Warszawa
Miejsce pochówku:
Cmentarz Prawosławny przy parafii św. Jana Klimaka, ul. Wolska, sektor 90, rząd 1, grób 10
Informacje dodatkowe - losy rodziny:
Jego ojciec Tomasz Żuk - Rybicki był prokuratorem wojskowym w stopniu podpułkownika. Zginął 27 września 1944 roku w Oflagu VI B Dössel podczas jednego z bombardowań alianckich. Matka - Eugenia Rybicka była urzędniczką, pracowała w Zakładzie Oczyszczania Miasta jako referent.
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, teczki personalne uczestników Powstania Warszawskiego, ankieta-biogram, zasób Pokoju Kombatanta MPW, kopie dokumentów ze zbiorów Mieczysława Rybickiego, zaświadczenie (legitymacja) UdsKiOR: zaliczony okres służby: II 1943 - IX 1944 w tym Powstanie Warszawskie. Data śmierci na podstawie wykazu osób pochowanych na Cmentarzu Prawosławnym przy parafii Św. Jana Klimaka w Warszawie (https://cmentarz.prawoslawie.pl/pl/wyszukiwanie-nagrobkow/osoba/21331). Fotografia grupowa przedstawiająca Cypriana Dorożyńskiego ps. „Żak”, Halinę Malinowską-Stefańczuk ps. „Hanka”, Jana Fromowicza ps. „Skorpion” i Mieczysława Rybickiego ps. „Wacek” („Dzidek”). Zdjęcie pochodzi ze spuścizny po Konstantym Jerzym Kiersnowskim ps. „Giedroyć", MPW-zbiory, sygn. P/9189/19. Na rewersie opis: ”Szare Szeregi„ Żoliborz 1943 pluton 227 AK zgrupowanie ”Żyrafa„ w 9 komp. Dywersji Bojowej w plutonie 226.
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Mieczysław Jan Rybicki ps. "Wacek". Fot. ze zbiorów Mieczysława Rybickiego

Mieczysław Jan Rybicki ps. "Wacek". Fot. ze zbiorów Mieczysława Rybickiego

Mieczysław Jan Rybicki ps. "Wacek". Fot. ze zbiorów Mieczysława Rybickiego

Mieczysław Jan Rybicki ps. "Wacek". Fot. ze zbiorów Mieczysława Rybickiego

Mieczysław Jan Rybicki ps. "Wacek" - fotografia z lat 1946-1948. Ze zbiorów Mieczysława Rybickiego

Mieczysław Jan Rybicki ps. "Wacek" - fotografia z lat 1946-1948. Ze zbiorów Mieczysława Rybickiego

Fotografia grupowa przedstawiająca Cypriana Dorożyńskiego ps. „Żak”, <a href= halina-malinowska,29399.html> Halinę Malinowską-Stefańczuk ps. „Hanka”, </a> Mieczysława Rybickiego ps. „Wacek” („Dzidek”) i Jana Fromowicza ps. „Skorpion". Zdjęcie pochodzi ze spuścizny po Konstantym Jerzym Kiersnowskim ps. „Giedroyć", sygn. P/9189/19. Na rewersie opis: <i>”Szare Szeregi„ Żoliborz 1943 pluton 227 AK zgrupowanie ”Żyrafa„ w 9 komp. Dywersji Bojowej w plutonie 226.</i>

Fotografia grupowa przedstawiająca Cypriana Dorożyńskiego ps. „Żak”, Halinę Malinowską-Stefańczuk ps. „Hanka”, Mieczysława Rybickiego ps. „Wacek” („Dzidek”) i Jana Fromowicza ps. „Skorpion". Zdjęcie pochodzi ze spuścizny po Konstantym Jerzym Kiersnowskim ps. „Giedroyć", sygn. P/9189/19. Na rewersie opis: ”Szare Szeregi„ Żoliborz 1943 pluton 227 AK zgrupowanie ”Żyrafa„ w 9 komp. Dywersji Bojowej w plutonie 226.

Fotografia grupowa przedstawiająca Cypriana Dorożyńskiego ps. „Żak”, <a href= halina-malinowska,29399.html> Halinę Malinowską-Stefańczuk ps. „Hanka”, </a> Jana Fromowicza ps. „Skorpion” i Mieczysława Rybickiego ps. „Wacek” („Dzidek”). Zdjęcie pochodzi ze spuścizny po Konstantym Jerzym Kiersnowskim ps. „Giedroyć", MPW-zbiory,sygn. P/9189/19. Na rewersie opis: <i>”Szare Szeregi„ Żoliborz 1943 pluton 227 AK zgrupowanie ”Żyrafa„ w 9 komp. Dywersji Bojowej w plutonie 226.</i>

Fotografia grupowa przedstawiająca Cypriana Dorożyńskiego ps. „Żak”, Halinę Malinowską-Stefańczuk ps. „Hanka”, Jana Fromowicza ps. „Skorpion” i Mieczysława Rybickiego ps. „Wacek” („Dzidek”). Zdjęcie pochodzi ze spuścizny po Konstantym Jerzym Kiersnowskim ps. „Giedroyć", MPW-zbiory,sygn. P/9189/19. Na rewersie opis: ”Szare Szeregi„ Żoliborz 1943 pluton 227 AK zgrupowanie ”Żyrafa„ w 9 komp. Dywersji Bojowej w plutonie 226.

Zdjęcie pochodzi ze spuścizny po Konstantym Jerzym Kiersnowskim ps. „Giedroyć", MPW-zbiory sygn. P/9189/19.

Zdjęcie pochodzi ze spuścizny po Konstantym Jerzym Kiersnowskim ps. „Giedroyć", MPW-zbiory sygn. P/9189/19.

Legitymacja odznaczeniowa - Krzyż Armii Krajowej. Ze zbiorów Mieczysława Rybickiego

Legitymacja odznaczeniowa - Krzyż Armii Krajowej. Ze zbiorów Mieczysława Rybickiego

Legitymacja odznaczeniowa - Medal Wojska. Ze zbiorów Mieczysława Rybickiego

Legitymacja odznaczeniowa - Medal Wojska. Ze zbiorów Mieczysława Rybickiego

Legitymacja odznaczeniowa - Warszawski Krzyż Powstańczy. Ze zbiorów Mieczysława Rybickiego

Legitymacja odznaczeniowa - Warszawski Krzyż Powstańczy. Ze zbiorów Mieczysława Rybickiego

Legitymacja odznaczeniowa - KKOOP. Ze zbiorów Mieczysława Rybickiego

Legitymacja odznaczeniowa - KKOOP. Ze zbiorów Mieczysława Rybickiego

Legitymacja odznaczeniowa - Medal Zwycięstwa i Wolności. Ze zbiorów Mieczysława Rybickiego

Legitymacja odznaczeniowa - Medal Zwycięstwa i Wolności. Ze zbiorów Mieczysława Rybickiego

Legitymacja odznaczeniowa - Medal Za Warszawę 1939-1945. Ze zbiorów Mieczysława Rybickiego

Legitymacja odznaczeniowa - Medal Za Warszawę 1939-1945. Ze zbiorów Mieczysława Rybickiego

Legitymacja odznaczeniowa - Odznaka Pamiątkowa Akcji Burza. Ze zbiorów Mieczysława Rybickiego

Legitymacja odznaczeniowa - Odznaka Pamiątkowa Akcji Burza. Ze zbiorów Mieczysława Rybickiego

Zaświadczenie (legitymacja) UdsKiOR. Ze zbiorów Mieczysława Rybickiego

Zaświadczenie (legitymacja) UdsKiOR. Ze zbiorów Mieczysława Rybickiego

Fotografia powojenna. Ze zbiorów Mieczysława Rybickiego

Fotografia powojenna. Ze zbiorów Mieczysława Rybickiego

Fotografia powojenna. Ze zbiorów Mieczysława Rybickiego

Fotografia powojenna. Ze zbiorów Mieczysława Rybickiego

Fotografia powojenna. Ze zbiorów Mieczysława Rybickiego

Fotografia powojenna. Ze zbiorów Mieczysława Rybickiego

Fot. ze zbiorów Mieczysława Rybickiego

Fot. ze zbiorów Mieczysława Rybickiego

Fot. ze zbiorów Mieczysława Rybickiego

Fot. ze zbiorów Mieczysława Rybickiego

Fot. ze zbiorów Mieczysława Rybickiego

Fot. ze zbiorów Mieczysława Rybickiego

Nasz newsletter