Pseudonim:
"Termit"
Data urodzenia:
1899-01-02
Data śmierci:
1969-10-22
Funkcja:
oficer żywnościowy
Stopień:
podporucznik
Numer legitymacji AK:
6063 / C
Miejsce urodzenia:
Lwów
Rodzice:
Daniel - Katarzyna z domu Martinek
Wykształcenie:
średnie ekonomiczne, edukacja podstawowa i średnia kolejno w Warszawie, Krakowie, Warszawie, Łomży i Moskwie, matura 1916/1917 w Szkole Handlowej Jeżewskiego. Rozpoczął studia wyższe w Moskiewskim Instytucie Handlowym i Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie (obecnie SGH), Uniwersytet im. Stefana Batorego w Wilnie Wydział Prawno-Ekonomiczny, Szkoła Nauk Politycznych Oddział Łódzki, Wyższe Studium dla Księgowych przy Łódzkim Oddziale Wolnej Wszechnicy (współorganizator w ramach zainteresowanych związków zawodowych). Studiów nie ukończył na skutek niesprzyjających warunków i okoliczności natury wojennej i powojennej.
Działalność do 1939 r. i praca zawodowa:
Przed II wojną światową - marzec 1917 :członek Związku Zawodowego Pracowników Handlowo-Przemysłowych w Iwanowo-Wazniesieńsku w Rosji; Sekretarz Koła Młodzieży w Polskim Ognisku Demokratycznym; po powrocie do Polski i odbyciu służby wojskowej - członek Związku Zawodowego Handlowców w Łodzi, od 1935 roku Sekretarz Związku; członek Centralnej Organizacji Związków Zawodowych Pracowników Umysłowych, Sekretarz Łódzkiej Rady Okręgowej. Ekonomista. Pracował jako księgowy, handlowiec, dyrektor naczelny, dyrektor finansowy, dyrektor administracyjny i dyrektor personalny.
Przebieg służby wojskowej i udział w kampanii wrześniowej:
W Wojsku Polskim od 10.11.1918 do 31.08.1922: I Batalion V Pułku Piechoty Legionów, ochotnik, podporucznik, oficer rachunkowy i prowiantowy Komisji Gospodarczej Dowództwa I Dywizji Piechoty Legionów oraz I Batalionu V Pułku Piechoty Legionów, 24 miesiące na froncie; II wojna światowa: wrzesień 1939 - oficer łącznikowy przeciwlotniczej służby przeciwgazowej, działalność konspiracyjna, przesłuchiwany w nadzorze niemieckim i w gestapo w Alei Szucha, w czasie Powstania Warszawskiego od 15.08.1944 sprawował funkcję oficera żywnościowego.
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od lutego 1942 r. - Armia Krajowa - I Obwód "Radwan" - VIII zgrupowanie "Krybar" - 4. kompania
Oddział:
Armia Krajowa - Grupa Bojowa "Krybar” (Powiśle) - 4. kompania
Szlak bojowy:
Powiśle - Śródmieście Północ
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - wywieziony do obozu w Bergen-Belsen, jeniec Stalagu XI-B Fallingbostel oraz Oflagu II D Gross Born
Numer jeniecki:
1295
Losy po wojnie:
Zamieszkał wraz rodziną na Mokotowie na ulicy Jarosława Dąbrowskiego, gdzie mieszkał do śmierci. Współautor książki "Planowanie, realizacja i kontrola wykonania inwestycji" Biuro Wydawnicze Związku Spółdzielni Przemysłowych i Rzemieślniczych. Otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi za pracę w drobnej wytwórczości (1958)
Miejsce śmierci:
Warszawa. Pochowany na Powązkach, kw.155-4-24
Źródła:
Archiwum rodzinne.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Mieczysław Sembrat ps. "Termit". Fot. archiwum rodzinne.

Mieczysław Sembrat ps. "Termit". Fot. archiwum rodzinne.

Nasz newsletter