Pseudonim:
"Lech"
Data urodzenia:
1900-05-08
Data śmierci:
1982-08-31
Funkcja:
oficer do zleceń
Stopień:
podporucznik czasu wojny
Pseudonimy:
"Lech", "D-3e"
Numer legitymacji AK:
619 Okręg
Miejsce urodzenia:
Mińsk Litewski
Imiona rodziców:
Piotr - Anna
Przebieg służby wojskowej:
Od kwietnia 1918 roku do października 1920 roku służył w 5 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego (5 pp Leg.)
Działalność do 1939 roku :
Urzędnik
Adres zamieszkania przed Powstaniem:
Warszawa, ul. Majowa 9 m. 10 (Targówek)
Udział w konspiracji 1939-1944:
Okręg Warszawski Armii Krajowej - II Wydział (Informacyjno-Wywiadowczy). W czasie okupacji uczęszczał na konspiracyjny kurs Szkoły Podchorążych Piechoty.
Oddział:
Okręg Warszawski Armii Krajowej - II Wydział (Informacyjno-Wywiadowczy), następnie Komenda Okręgu - oficer do zleceń
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ
Warszawski Korpus Armii Krajowej (od 20.09.1944):
28. Dywizja Piechoty AK im. Stefana Okrzei - 15. pułk piechoty AK "Wilków"
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf (Łambinowice k. Opola), Stalagu X-B Sandbostel, następnie osadzony w Oflagu X C Lubeka
Numer jeniecki:
102610
Losy po wyzwoleniu:
Po wyzwoleniu przebywał w Polskim Obozie Wojskowym w Rümpel - Lubece. W 1946 roku studiował prawo na Uniwersytecie w Hamburgu i należał do Zrzeszenia Studentów Polaków w Hamburgu, w którym pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Gospodarczej.
Odznaczenia :
Krzyż Armii Krajowej
Miejsce pochówku:
Warszawa, Cmentarz Komunalny Północny (Wólka Węglowa), Kwatera: W-VII-6, rząd 5, grób 16. Pochowany wraz z żoną Janiną (1912-2001) i synem Ryszardem (1933-1983).
Uwagi:
„Lewe” nazwisko: Stanisław Radecki. W wykazach uczestników PW figuruje także jako ppor. Stanisław Radecki „Stach”, s. Piotra, ur. 8.05.1900 w Mińsku Mazowieckim, uczestnik Powstania Warszawskiego - brak informacji na temat przydziału, następnie 15 pp., numer jeńca 102610. Porównaj także: legitymacja AK Mikołaja Wojcieszonka, dokument wystawiony na nazwisko „Stanisław Radecki", numer jeńca zgodny. Dokument w posiadaniu p. Bogusława Wojcieszonka, syna Powstańca.
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, baza uczestników PW, baza nekrologów - data śmierci 31.08.1982, Polski Czerwony Krzyż - kartoteka. Data śmierci podana przez p. Bogusława Wojcieszonka, syna Powstańca. Dokumenty i fotografie ze zbiorów rodzinnych, w tym legitymacja AK, legitymacja b. jeńca wojennego, zaświadczenie z dn. 4.09.1945 roku wystawione w Lubece przez mjr. Henryka Trojańczyka „Miecza” (1907-1984), w okresie konspiracji i Powstania przełożonego ppor. Mikołaja Wojcieszonka, pełniącego w 1945 roku funkcję Szefa Sztabu III Zgrupowania Oficerskiego Polskiego Ośrodka Wojskowego w Lubece oraz kwestionariusz osobowy z przebiegu służby wojskowej, dokument datowany na 18.06.1945 r.; zaświadczenie Komisji Weryfikacyjnej AK na terenie anglo-saskiej strefy okupacyjnej Niemiec, Lubeka - Rümpel, 20.11.1945. Na dokumencie widoczne podpisy płk. dyplomowanego Karola Ziemskiego ps. Wachnowski, Przewodniczącego Komisji oraz kpt. Antoniego Baranowskiego ps. „Alan”, „Bagnet”, z-cy przewodniczącego.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

ppor. Mikołaj Wojcieszonek, oficer do zleceń przy Komendancie Okręgu Warszawskiego Antonim Chruścielu "Monterze". Na zdjęciu w roku 1945. Ze zbiorów rodzinnych p. Bogusława Wojcieszonka

ppor. Mikołaj Wojcieszonek, oficer do zleceń przy Komendancie Okręgu Warszawskiego Antonim Chruścielu "Monterze". Na zdjęciu w roku 1945. Ze zbiorów rodzinnych p. Bogusława Wojcieszonka

ppor. Mikołaj Wojcieszonek (1900-1982). Ze zbiorów rodzinnych p. Bogusława Wojcieszonka

ppor. Mikołaj Wojcieszonek (1900-1982). Ze zbiorów rodzinnych p. Bogusława Wojcieszonka

Rewers fotografii - dedykacja dla żony Janiny oraz dzieci. Ze zbiorów rodzinnych p. Bogusława Wojcieszonka

Rewers fotografii - dedykacja dla żony Janiny oraz dzieci. Ze zbiorów rodzinnych p. Bogusława Wojcieszonka

Ze zbiorów rodzinnych p. Bogusława Wojcieszonka

Ze zbiorów rodzinnych p. Bogusława Wojcieszonka

Legitymacja Armii Krajowej Mikołaja Wojcieszonka, dokument wystawiony na nazwisko „Stanisław Radecki". Ze zbiorów rodzinnych p. Bogusława Wojcieszonka

Legitymacja Armii Krajowej Mikołaja Wojcieszonka, dokument wystawiony na nazwisko „Stanisław Radecki". Ze zbiorów rodzinnych p. Bogusława Wojcieszonka

Legitymacja Armii Krajowej należąca do Mikołaja Wojcieszonka - rewers dokumentu. Ze zbiorów rodzinnych p. Bogusława Wojcieszonka

Legitymacja Armii Krajowej należąca do Mikołaja Wojcieszonka - rewers dokumentu. Ze zbiorów rodzinnych p. Bogusława Wojcieszonka

Należąca do Mikołaja Wojcieszonka legitymacja byłego jeńca wojennego. Ze zbiorów rodzinnych p. Bogusława Wojcieszonka

Należąca do Mikołaja Wojcieszonka legitymacja byłego jeńca wojennego. Ze zbiorów rodzinnych p. Bogusława Wojcieszonka

Legitymacja byłego jeńca wojennego, rewers. Ze zbiorów rodzinnych p. Bogusława Wojcieszonka

Legitymacja byłego jeńca wojennego, rewers. Ze zbiorów rodzinnych p. Bogusława Wojcieszonka

Odpis legitymacji b. jeńca wojennego. Ze zbiorów rodzinnych p. Bogusława Wojcieszonka

Odpis legitymacji b. jeńca wojennego. Ze zbiorów rodzinnych p. Bogusława Wojcieszonka

Ze zbiorów rodzinnych p. Bogusława Wojcieszonka

Ze zbiorów rodzinnych p. Bogusława Wojcieszonka

Zaświadczenie z dn. 4.09.1945 roku wystawione w Lubece przez mjr. Henryka Trojańczyka „Miecza” (1907-1984), w okresie konspiracji i Powstania przełożonego ppor. Mikołaja Wojcieszonka, pełniącego w 1945 roku funkcję Szefa Sztabu III Zgrupowania Oficerskiego Polskiego Ośrodka Wojskowego w Lubece. Ze zbiorów rodzinnych p. Bogusława Wojcieszonka

Zaświadczenie z dn. 4.09.1945 roku wystawione w Lubece przez mjr. Henryka Trojańczyka „Miecza” (1907-1984), w okresie konspiracji i Powstania przełożonego ppor. Mikołaja Wojcieszonka, pełniącego w 1945 roku funkcję Szefa Sztabu III Zgrupowania Oficerskiego Polskiego Ośrodka Wojskowego w Lubece. Ze zbiorów rodzinnych p. Bogusława Wojcieszonka

Odpis zaświadczenia z dn. 4.09.1945 roku wystawione w Lubece przez mjr. Henryka Trojańczyka „Miecza” (1907-1984), w okresie konspiracji i Powstania przełożonego ppor. Mikołaja Wojcieszonka, pełniącego w 1945 roku funkcję Szefa Sztabu III Zgrupowania Oficerskiego Polskiego Ośrodka Wojskowego w LubeceZe zbiorów rodzinnych p. Bogusława Wojcieszonka

Odpis zaświadczenia z dn. 4.09.1945 roku wystawione w Lubece przez mjr. Henryka Trojańczyka „Miecza” (1907-1984), w okresie konspiracji i Powstania przełożonego ppor. Mikołaja Wojcieszonka, pełniącego w 1945 roku funkcję Szefa Sztabu III Zgrupowania Oficerskiego Polskiego Ośrodka Wojskowego w LubeceZe zbiorów rodzinnych p. Bogusława Wojcieszonka

Zaświadczenie Komisji Weryfikacyjnej AK na terenie anglo-saskiej strefy okupacyjnej Niemiec, Lubeka -Rümpel, 20.11.1945. Na dokumencie widoczne podpisy płk. dyplomowanego Karola Ziemskiego ps. Wachnowski, Przewodniczącego Komisji oraz kpt. Antoniego Baranowskiego. Ze zbiorów rodzinnych p. Bogusława Wojcieszonka

Zaświadczenie Komisji Weryfikacyjnej AK na terenie anglo-saskiej strefy okupacyjnej Niemiec, Lubeka -Rümpel, 20.11.1945. Na dokumencie widoczne podpisy płk. dyplomowanego Karola Ziemskiego ps. Wachnowski, Przewodniczącego Komisji oraz kpt. Antoniego Baranowskiego. Ze zbiorów rodzinnych p. Bogusława Wojcieszonka

Ze zbiorów rodzinnych p. Bogusława Wojcieszonka

Ze zbiorów rodzinnych p. Bogusława Wojcieszonka

Ze zbiorów rodzinnych p. Bogusława Wojcieszonka

Ze zbiorów rodzinnych p. Bogusława Wojcieszonka

Ze zbiorów rodzinnych p. Bogusława Wojcieszonka

Ze zbiorów rodzinnych p. Bogusława Wojcieszonka

Ze zbiorów rodzinnych p. Bogusława Wojcieszonka

Ze zbiorów rodzinnych p. Bogusława Wojcieszonka

Ze zbiorów rodzinnych p. Bogusława Wojcieszonka

Ze zbiorów rodzinnych p. Bogusława Wojcieszonka

Ze zbiorów rodzinnych p. Bogusława Wojcieszonka

Ze zbiorów rodzinnych p. Bogusława Wojcieszonka

Polski Czerwony Krzyż - kartoteka

Polski Czerwony Krzyż - kartoteka

Polski Czerwony Krzyż - kartoteka

Polski Czerwony Krzyż - kartoteka

Polski Czerwony Krzyż - kartoteka

Polski Czerwony Krzyż - kartoteka

Nasz newsletter