Narcyz Włodzimierz Turczyński

Pseudonim:
"Mściciel"
Data urodzenia:
1927-04-12
Data śmierci:
1986-08-02
Funkcja:
-
Stopień:
strzelec
Miejsce urodzenia:
Nowy Dwór Mazowiecki, pow. warszawski
Imiona rodziców:
Józef - Genowefa z domu Popławska
Wykształcenie do 1944 r.:
Uczeń szkoły powszechnej w Legionowie, którą ukończył w 1941 r. , następnie uczeń Gimnazjum Mechaniczno - Kolejowego (później jako Szkoła Warsztatowa Kolei Wschodniej-Warszawa Praga Ostbahn Ausbesserungswerk. Naukę zakończył w czerwcu 1944 r.
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od października 1941 r. - członek Związku Syndykalistów Polskich w Legionowie, d-ca sierż/ppor. Bronisław Majchrzyk "Kajtek", "Mały", a po scaleniu z Armią Krajową od 1943 r.: VII Obwód "Obroża" (powiat warszawski) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 1 Rejon "Brzozów" (Legionowo) - pluton 709 - dowódca ppor. Aleksander Gierymski ps. „Fala”. W tym czasie Narcyz Turczyński brał udział w odbywających się po domach szkoleniach wojskowych opracowywanych przez Aleksandra Gierymskiego "Falę", Stanisława Stamirowskiego „Czarnego”, a zatwierdzanych przez ppor. rez. Stefana Krasińskiego ps. "Kacper" - dowódcę 3. kompanii (Rejon 1 Brzozów - Legionowo: I Batalion)
Adres przed Powstaniem:
Legionowo , ul. Aleja Róż 8
Miejsce koncentracji na godzinę „W”:
Koncentracja plutonu nastąpiła 1 sierpnia o godz. 18:00w Legionowie przy ul. Lwowskiej 13
Oddział:
VII Obwód "Obroża" (powiat warszawski) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 1 Rejon "Brzozów" (Legionowo) - I batalion - 3. kompania (d-ca ppor. rez. Stefana Krasińskiego ps. "Kacper") - pluton 709 (d-ca ppor. Aleksander Gierymski ps. „Fala”)
Losy po Powstaniu:
Po demobilizacji 13.10.1944 aresztowany przez żandarmerię niemiecką podczas przejazdu przez Kielce i skierowany do obozu przejściowego Wilhelmshagen k/Berlina , a następnie przewieziony został do obozu pracy Gesundbrunnen, Berlin. Wyzwolony przez wojska radzieckie 30 kwietnia 1945 r.
Losy po wojnie:
Po wyzwoleniu i powrocie do kraju zamieszkał w Pile (10.05.1945) Kontynuuje naukę jako uczeń Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego w Pile, uzyskując w roku 1947 egzamin maturalny. Od 1948 do 1952 r. kierownik techniczny Zakładów Żwirowni i Betoniarni w Dolaszewie, powiat Wałcz. Po powrocie w 1952 roku do Legionowa podejmuje pracę w ZPPK - Przedsiębiorstwo Sprzętowo-transportowe Budownictwa Kolejowego w Warszawie, Oddział Eksploatacji Maszyn Budowlanych w Krakowie, na stanowisku kierowniczym. W 1957 roku przeprowadza się do Białegostoku, gdzie mieszka aż do śmierci.Za pracę zawodową odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Uhonorowany także Odznaką "Syn Pułku" oraz Odznaką "Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej"
Odznaczenia:
Krzyż Partyzancki, Medal Zwycięstwa i Wolności, Medal Wojska, Krzyż za zasługi dla ZHP z Rozetą i Mieczami.
Miejsce śmierci:
Białystok
Miejsce pochówku:
Cmentarz Farny w Białymstoku, ul. Raginisa.
Informacje dodatkowe:
Narcyz Włodzimierz Turczyński - w Powstaniu dowódca III sekcji - I drużyna. Od sierpnia do października 1944 r. partyzant AK w obwodzie Góry Świętokrzyskie - dowódca zgrupowania porucznik ps."Świt" Po rozbiciu oddziału 12.08.1944 r. w miejscowości Piaski-Borki oddelegowany do ochrony sztabu obwodu kieleckiego AK. pod dowództwem kpt. "Bartnika" z-cy por. ps."Topór" i "Mariusz". Awansowany 2.10.1944 do stopnia plutonowego
Publikacje:
Stanisław Stamirowski "Czarny" : "Historia 709 plutonu 3 kompanii I batalionu w Legionowie"
Źródła:
Archiwum rodzinne syna
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Narcyz Włodzimierz Turczyński ps. "Mściciel" (1927-1986) Fot. z archiwum rodzinnego Dariusza Bogdana Turczyńskiego.

Narcyz Włodzimierz Turczyński ps. "Mściciel" (1927-1986) Fot. z archiwum rodzinnego Dariusza Bogdana Turczyńskiego.

Fot. z archiwum rodzinnego Dariusza Bogdana Turczyńskiego.

Fot. z archiwum rodzinnego Dariusza Bogdana Turczyńskiego.

Z archiwum rodzinnego Dariusza Bogdana Turczyńskiego.

Z archiwum rodzinnego Dariusza Bogdana Turczyńskiego.

Ostbahn - Kolej Wschodnia -Personenausweis nr 4434 należący do Narcyza Turczyńskiego. Z archiwum rodzinnego Dariusza Bogdana Turczyńskiego.

Ostbahn - Kolej Wschodnia -Personenausweis nr 4434 należący do Narcyza Turczyńskiego. Z archiwum rodzinnego Dariusza Bogdana Turczyńskiego.

Z archiwum rodzinnego Dariusza Bogdana Turczyńskiego.

Z archiwum rodzinnego Dariusza Bogdana Turczyńskiego.

Z archiwum rodzinnego Dariusza Bogdana Turczyńskiego.

Z archiwum rodzinnego Dariusza Bogdana Turczyńskiego.

Z archiwum rodzinnego Dariusza Bogdana Turczyńskiego.

Z archiwum rodzinnego Dariusza Bogdana Turczyńskiego.

Legitymacja czeladnicza Narcyza Turczyńskiego. Z archiwum rodzinnego Dariusza Bogdana Turczyńskiego.

Legitymacja czeladnicza Narcyza Turczyńskiego. Z archiwum rodzinnego Dariusza Bogdana Turczyńskiego.

Legitymacja czeladnicza Narcyza Turczyńskiego. Z archiwum rodzinnego Dariusza Bogdana Turczyńskiego.

Legitymacja czeladnicza Narcyza Turczyńskiego. Z archiwum rodzinnego Dariusza Bogdana Turczyńskiego.

Wystawiona w 1942 r. kenkarta Narcyza Turczyńskiego. Z archiwum rodzinnego Dariusza Bogdana Turczyńskiego.

Wystawiona w 1942 r. kenkarta Narcyza Turczyńskiego. Z archiwum rodzinnego Dariusza Bogdana Turczyńskiego.

Z archiwum rodzinnego Dariusza Bogdana Turczyńskiego.

Z archiwum rodzinnego Dariusza Bogdana Turczyńskiego.

Z archiwum rodzinnego Dariusza Bogdana Turczyńskiego.

Z archiwum rodzinnego Dariusza Bogdana Turczyńskiego.

Nasz newsletter