Pseudonim
"Zawadzki"
Data urodzenia
1927-11-15
Data śmierci
1997-08-22
Stopień
-
Stopień
bombardier
Numer legitymacji AK
11245
Miejsce urodzenia
Ryki
Imiona rodziców
Marian - Czesława z domu Malawek
Harcerstwo
Do ZHP wstąpił w 1938 r. W lipcu 1939 r. uczestniczył w obozie harcerskim zorganizowany przez 207 MDH z Ursusa - w Sarnakach n/Bugiem. Tam zdobył stopień młodzika i kilka pierwszych sprawności (m.in. “trzy pióra). Ponownie kontakt z harcerstwem nawiązał w 1941 lub 1942 r. -harcerz Gniazda “Andrzej Certwin” drużyna “Wilki”, pseudonim “Zawadzki” - drużynowym był Marek Łączyński ps. “Orlik” a opiekunem drużyny Piotr Osiński pseudonim “Kaczanowski”.
Udział w konspiracji 1939-1944
W konspiracji od września 1942 roku - V Obwód (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 3. Rejon - Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej - 2. Harcerska Bateria Artylerii Przeciwlotniczej "Żbik". Na polecenie Piotra Osińskiego wiosną 1944 r. zorganizował zastęp 10-12 chłopców na terenie Sulejówka. Prowadził szkolenie harcerskie i systematyczną obserwację transportów wojskowych jadących na wschód i ze wschodu. Zadania te harcerze z zastępu traktowali tak poważnie, że czuwali także nocami. Spisy – raporty oddawał Piotrowi Osińskiemu.
Oddział
Armia Krajowa - I Obwód "Radwan" - IV zgrupowanie "Gurt" - 2. Harcerska Bateria Artylerii Przeciwlotniczej "Żbik" - II pluton
Szlak bojowy
Śródmieście Północ
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu 344 Lamsdorf, następnie w Stalagu III A Luckenwalde; 23 grudnia 1944 r. przeniesiony do Stalagu III B Luckenwalde, Arbeitskommando w Cottbus.
Numer jeniecki
104934
Losy po wojnie
Po powrocie do kraju w 1945 roku wznowił działalność harcerską w Pruszkowie, gdzie zamieszkał. Był przybocznym drużyny przy szkole podstawowej nr 1 (drużynowym był Jan Szmagaj). W 1945 roku uczestniczył w obozie harcerskim w Bolęcinie, a w 1946 r. koło Kłodzka. Uczestniczył również w zlotach w Katowicach, Szczecinie i w CIWF na Bielanach. W 1947 roku przeniósł się do Bolesławca, gdzie przy Gimnazjum i Liceum Samorządowym, do którego uczęszczał, prowadził założoną przez siebie drużynę harcerską. Drużyna została zarejestrowana w Hufcu w Lwówku Śląskim. W 1948 roku został powołany do wojska i zakończył czynną działalność harcerską. Posiadał stopień Harcerza Orlego. Ostatnio mieszkał w Warszawie.
Odznaczenia
Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki, Medal Zwycięstwa i Wolności 1945, Medal za Warszawę 1939-1945, Odznaka Weterana Walk o Niepodległość, Odznaka Pamiątkowa Akcji „Burza”, Krzyż za Zasługi dla ZHP, Odznaka Grunwaldzka, Odznaka Pamiątkowa „Syn Pułku”, Odznaka Pamiątkowa Środowiska „Żbik”,
Miejsce śmierci
Warszawa. Pochowany na Cmentarzu Bródnowskim kwatera 64 H II 10.
Rodzeństwo zaangażowane w konspirację
Jego brat Waldemar ps. "Bronisz" był żołnierzem II plutonu w 2HBAP "Żbik"
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram