Pseudonim:
"Topola", "Piorun"
Data urodzenia:
1910-04-21
Data śmierci:
1977-10-20
Funkcja:
dowódca plutonu
Stopień:
porucznik - cichociemny
Miejsce urodzenia:
Teheran
Imiona rodziców:
Michał - Anna Janina z domu Tokarska
Nazwiska konspiracyjne:
Otton Powiertowski, Otton Tapecki
Wykształcenie i działalność do 1939 r. :
Urzędnik państwowy. Od 1920 roku mieszkał w Warszawie. Po ukończeniu 4. klasy Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Warszawie przeniósł się do Korpusu Kadetów w Rawiczu. Od 1928 roku do wybuchu wojny pracował jako kancelista, a później jako kierownik kancelarii w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Koszyrskim. Maturę zdał eksternistycznie w 1932 roku w Brześciu.
Przebieg służby wojskowej i udział w konspiracji 1941 -1943 r.:
We wrześniu 1939 nie został zmobilizowany. Przez granicę węgierską, Jugosławię i Włochy dotarł do Francji, gdzie w okresie 4.01.1940 - 21.08.1941 służył w 1. Dywizji Grenadierów (żołnierz 2. pułku piechoty, III batalion). Podczas kampanii francuskiej wzięty do niewoli. Przez 8 miesięcy przebywał w obozie jenieckim w twierdzy Belfort. Podczas likwidacji obozu 24 lutego 1941 roku udało mu się zbiec z transportu (wyskoczył z pociągu). W Marsylii przebywał w szpitalu angielskim, następnie został wytypowany przez Polską Misję Wojskową wraz z 7 innymi do przetarcia szlaku przez granicę francusko - hiszpańską (21.08.1941) i potwierdzenia przydatności punktów kontaktowych w Hiszpanii. Po przekroczeniu granicy hiszpańsko - portugalskiej aresztowany w Lizbonie, gdzie przez miesiąc przebywał w ciężkim więzieniu. Statkiem przewieziony do Gibraltaru, skąd wyruszył w drogę do Wielkiej Brytanii (konwój na statku "Batory"). 2 stycznia 1942 roku dotarł do Wielkiej Brytanii. Po okresie kwarantanny przydzielony do 2. Dywizji Artylerii Ciężkiej Przeciwlotniczej (30.01.1942 - 4.10.1942). Następnie zgłosił akces do dalszej służby w kraju. Od 5.10.1942 do 16.09.1943 był w dyspozycji Oddziału VI Specjalnego przy Sztabie Głównym PSZ. Przeszkolony w ośrodku dla cichociemnych, specjalność: radiotelegrafia. Zaprzysiężony na rotę Armii Krajowej dnia 26.06.1943 r.
Udział w konspiracji 1943-1944: służba w kraju:
Przerzucony do kraju w nocy z 16 na 17.09.1943 r. w ramach operacji lotniczej "Neon 2", zrzut przyjęła placówka odbiorcza "Wieszak", położona 14 km na południowy wschód od Mińska Mazowieckiego. Podczas skoku i lądowania doznał pęknięcia kości śródstopia. Po okresie aklimatyzacji i leczenia od 22.10.1943 r. przebywał w Warszawie, gdzie otrzymał przydział do Komendy Głównej Armii Krajowej - V Oddział (Dowodzenie i Łączność) - batalion radiotelegraficzny "Iskry" - kompania "Kram" - III pluton - dowódca plutonu. Rejon nadawania: Wołomin - Otwock - Piaseczno (radiostacja typu A, obsługa składająca się z 2 radiotelegrafistów i 2 łączniczek).
Adres zamieszkania przed Powstaniem:
Warszawa, ul. Krochmalna 11
Oddział:
Okręg Warszawski Armii Krajowej - Wydział V (Łączności) - batalion łączności - dowódca plutonu. Podczas Powstania Warszawskiego był dowódcą radiostacji nr 265 działającej przy Moniuszki 2a, następnie przy Boduena, Złotej 7/9 (kino Helgoland), w Prudentialu i Wilczej 54. Od 8 sierpnia współpracował z radiostacjami nr 266 w Legionowie, 267 w Rembertowie i 268 w Otwocku. We wrześniu utracono łączność.
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ
Rodzina walcząca w Powstaniu Warszawskim:
Jego żona Irena Maria Kołakowska "Henryka" była łączniczką Komendy Okręgu AK (ślub po wojnie, w 1945 roku w kościele Św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży w Warszawie).
Losy po Powstaniu:
Pod koniec września otrzymał rozkaz opuszczenia Warszawy w celu kontynuacji konspiracji. Od października uczestniczył w rekonstrukcji łączności radiowej w odtwarzanym V Oddziale KG AK i Delegaturze Sił Zbrojnych, przebywając w okresie od października 1944 do końca stycznia 1945 r. w Częstochowie, a następnie w Żyrardowie ( II 1945 - 13 VI 1945)
Losy po wojnie :
Działał w organizacji NIE oraz w WiN (Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, używana była również forma „Wolność i Niepodległość”). Represjonowany. Pracował kolejno w: Starostwie Powiatowym w Ostródzie (1946–1947, kierownik referatu ogólnego), Zarządzie Miejskim w Braniewie (sekretarz zarządu), Zarządzie Miejskim w Olsztynie (kierownik Zarządu Nieruchomościami Miejskimi), Zarządzie Oddziału Rejonowego Przedsiębiorstwa Opracowania Budownictwa Miejskiego „Miastoprojekt” (1950–1952), Biurze Projektów Typowych i Studiów Budownictwa Miejskiego w Warszawie (1952–1958, starszy asystent w zespole kosztorysów budowlanych), Warszawskim Przedsiębiorstwie Budowy Pieców Przemysłowych (jako starszy magazynier na budowie Huty „Warszawa” i kierownik bazy materiałowej). Od 1967 roku przebywał na emeryturze.
Represje:
Aresztowany przez UB i NKWD w Grodzisku Mazowieckim w nocy 13 czerwca 1945 roku. Oskarżony o zdradę państwa, otrzymał najwyższy wyrok. Karę odbywał w więzieniu w Łodzi. W zamian za przekazaną w tej sprawie olbrzymią kwotę pieniężną ostatecznie zmieniono kwalifikację czynu i skazano na 5 lat pozbawienia wolności. 29 września 1945 roku zwolniony na mocy amnestii, ale nadal represjonowany.
Odznaczenia :
Order Wojenny Virtuti Militari V klasy (numer krzyża 12353), Krzyż Walecznych, Krzyż Partyzancki, Medal Polska Swemu Obrońcy, Croix de Guerre 1939-1945 (Francja), War Medal 1939 -1945 (Wielka Brytania)
Awanse:
kapral – 1940, podchorąży rezerwy – 17 kwietnia 1943 roku, podporucznik – ze starszeństwem od 16 września 1943 roku, porucznik – 15 sierpnia 1944 roku [albo 1 stycznia 1945 rok]
Miejsce śmierci:
Warszawa
Miejsce pochówku :
Warszawa, Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kw. II C 28-14-9
Informacje dodatkowe:
Fałszywe dokumenty - kenkarta oraz wypis z aktu urodzenia wystawiony na "lewe" nazwisko Powiertowski zostały wykonane w Ośrodku Szkoleniowym cichociemnych w Audley End (Essex) w Wielkiej Brytanii w 1943 roku.
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, MPW-ankieta, archiwum rodzinne p. Joanny Brejnak
Publikacje:
Jędrzej Tucholski: Cichociemni. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1988, s. 439; Kazimierz Malinowski: "Żołnierze łączności walczącej Warszawy", Instytut Wydawniczy PAX, 1983; Krzysztof A. Tochman: Słownik biograficzny cichociemnych. T. 3.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

por. Otton Wiszniewski "Topola", "Piorun" (1910-1977). Fot. z archiwum rodzinnego udostępniła córka, p. Joanna Brejnak

por. Otton Wiszniewski "Topola", "Piorun" (1910-1977). Fot. z archiwum rodzinnego udostępniła córka, p. Joanna Brejnak

por. Otton Wiszniewski "Topola" (1910-1977) w Wielkiej Brytanii, 1942 rok. Fragment szerszego ujęcia. Fot. z archiwum rodzinnego udostępniła córka, p. Joanna Brejnak

por. Otton Wiszniewski "Topola" (1910-1977) w Wielkiej Brytanii, 1942 rok. Fragment szerszego ujęcia. Fot. z archiwum rodzinnego udostępniła córka, p. Joanna Brejnak

Dwaj cichociemni: por. Otton Wiszniewski „Topola” (z lewej) i pchor. Henryk Ostrowiński ps. „Smyk" (na zdjęciu po prawej). Fotografia wykonana podczas przepustki, po zakończeniu szkoleń spadochroniarskich. Wielka Brytania, 1942 rok. Fot. z archiwum rodzinnego udostępniła córka, p. Joanna Brejnak

Dwaj cichociemni: por. Otton Wiszniewski „Topola” (z lewej) i pchor. Henryk Ostrowiński ps. „Smyk" (na zdjęciu po prawej). Fotografia wykonana podczas przepustki, po zakończeniu szkoleń spadochroniarskich. Wielka Brytania, 1942 rok. Fot. z archiwum rodzinnego udostępniła córka, p. Joanna Brejnak

tzw. „lewe" papiery Ottona Wiszniewskiego: wypis z aktu urodzenia wystawiony na fałszywe nazwisko ”Otton Powiertowski". Fałszywe dokumenty - kenkarta oraz wypis z aktu urodzenia zostały wykonane w Ośrodku Szkoleniowym cichociemnych w Audley End (Essex) w Wielkiej Brytanii w 1943 roku. Z archiwum rodzinnego córki, p. Joanny Brejnak

tzw. „lewe" papiery Ottona Wiszniewskiego: wypis z aktu urodzenia wystawiony na fałszywe nazwisko ”Otton Powiertowski". Fałszywe dokumenty - kenkarta oraz wypis z aktu urodzenia zostały wykonane w Ośrodku Szkoleniowym cichociemnych w Audley End (Essex) w Wielkiej Brytanii w 1943 roku. Z archiwum rodzinnego córki, p. Joanny Brejnak

Należąca do por. Ottona Wiszniewskiego fałszywa niemiecka kenkarta z okresu okupacji. Dokument przygotowany w Ośrodku Szkoleniowym cichociemnych w Audley End (Essex) w Wielkiej Brytanii w 1943 roku, wystawiony na konspiracyjne nazwisko "Otton Powiertowski". Z archiwum rodzinnego córki, p. Joanny Brejnak

Należąca do por. Ottona Wiszniewskiego fałszywa niemiecka kenkarta z okresu okupacji. Dokument przygotowany w Ośrodku Szkoleniowym cichociemnych w Audley End (Essex) w Wielkiej Brytanii w 1943 roku, wystawiony na konspiracyjne nazwisko "Otton Powiertowski". Z archiwum rodzinnego córki, p. Joanny Brejnak

Należące do por. Ottona Wiszniewskiego poświadczenie (niem. Bescheinigung) rejestracji w Urzędzie Zatrudnienia do karty pracy. Dokument wystawiony na fałszywe nazwisko "Otton Powiertowski". Z archiwum rodzinnego udostępniła córka, p. Joanna Brejnak

Należące do por. Ottona Wiszniewskiego poświadczenie (niem. Bescheinigung) rejestracji w Urzędzie Zatrudnienia do karty pracy. Dokument wystawiony na fałszywe nazwisko "Otton Powiertowski". Z archiwum rodzinnego udostępniła córka, p. Joanna Brejnak

 por. Otton Wiszniewski „Topola” przy radiostacji, fotografia wykonana podczas Powstania Warszawskiego. Fot. z archiwum rodzinnego córki, p. Joanny Brejnak

por. Otton Wiszniewski „Topola” przy radiostacji, fotografia wykonana podczas Powstania Warszawskiego. Fot. z archiwum rodzinnego córki, p. Joanny Brejnak

Fotografia wykonana podczas Powstania Warszawskiego na tymczasowym cmentarzu w podwórzu przy ul. Jasnej. Opis na rewersie: por. Otton Wiszniewski przy grobie doktor Marii Piekarskiej ps. „Joanna”, komendantki szpitala polowego przy ul. Jasnej. Fot. z archiwum rodzinnego p. Joanny Brejnak, córki Ottona Wiszniewskiego. Natomiast nieco inny kadr z tej samej serii zdjęć w książce Kazimierza Malinowskiego pt. „Żołnierze łączności walczącej Warszawy” opisany jest jako fotografia wykonana podczas Powstania przy grobie poległej łącz. "Rysi" - łączniczki kompanii radiotelegraficznej „Kram” (nazwisko nieustalone).

Fotografia wykonana podczas Powstania Warszawskiego na tymczasowym cmentarzu w podwórzu przy ul. Jasnej. Opis na rewersie: por. Otton Wiszniewski przy grobie doktor Marii Piekarskiej ps. „Joanna”, komendantki szpitala polowego przy ul. Jasnej. Fot. z archiwum rodzinnego p. Joanny Brejnak, córki Ottona Wiszniewskiego. Natomiast nieco inny kadr z tej samej serii zdjęć w książce Kazimierza Malinowskiego pt. „Żołnierze łączności walczącej Warszawy” opisany jest jako fotografia wykonana podczas Powstania przy grobie poległej łącz. "Rysi" - łączniczki kompanii radiotelegraficznej „Kram” (nazwisko nieustalone).

Otton Wiszniewski - Powstanie Warszawskie, 1944 r. Fot. z archiwum rodzinnego p. Joanny Brejnak, córki Ottona Wiszniewskiego

Otton Wiszniewski - Powstanie Warszawskie, 1944 r. Fot. z archiwum rodzinnego p. Joanny Brejnak, córki Ottona Wiszniewskiego

List przesłany za pośrednictwem Harcerskiej Poczty Polowej (HPP) datowany na 10.08.1944: <i>„Mój Drogi Przyjacielu! Posłuchaj – Wolność nadchodzi. Spotkamy się dopiero w Wolnej Niepodległej Polce. Głowa do góry, będzie dobrze. Uśmiechnij się do mnie. Irena</i> Adresatem listu był Otton Wiszniewski, nadawcą Irena Wiszniewska, wówczas Kołakowska ps. "Henryka". List ze zbiorów prywatnych – archiwum rodzinne p. Joanny Brejnak, córki Ottona Wiszniewskiego

List przesłany za pośrednictwem Harcerskiej Poczty Polowej (HPP) datowany na 10.08.1944: „Mój Drogi Przyjacielu! Posłuchaj – Wolność nadchodzi. Spotkamy się dopiero w Wolnej Niepodległej Polce. Głowa do góry, będzie dobrze. Uśmiechnij się do mnie. Irena Adresatem listu był Otton Wiszniewski, nadawcą Irena Wiszniewska, wówczas Kołakowska ps. "Henryka". List ze zbiorów prywatnych – archiwum rodzinne p. Joanny Brejnak, córki Ottona Wiszniewskiego

Społeczny Komitet Bezpieczeństwa m. st. Warszawy - legitymacja datowana na 28.09.1944. Dokument wystawiony na konspiracyjne nazwisko Powiertowski. Z archiwum rodzinnego udostępniła córka, p. Joanna Brejnak.

Społeczny Komitet Bezpieczeństwa m. st. Warszawy - legitymacja datowana na 28.09.1944. Dokument wystawiony na konspiracyjne nazwisko Powiertowski. Z archiwum rodzinnego udostępniła córka, p. Joanna Brejnak.

Społeczny Komitet Bezpieczeństwa m. st. Warszawy - legitymacja datowana na 28.09.1944. Dokument wystawiony na konspiracyjne nazwisko Powiertowski. Z archiwum rodzinnego udostępniła córka, p. Joanna Brejnak.

Społeczny Komitet Bezpieczeństwa m. st. Warszawy - legitymacja datowana na 28.09.1944. Dokument wystawiony na konspiracyjne nazwisko Powiertowski. Z archiwum rodzinnego udostępniła córka, p. Joanna Brejnak.

Zaświadczenie wystawione przez Polski Komitet Opiekuńczy - R.G.O w Częstochowie - dokument datowany na 6.11.1944 r. Z archiwum rodzinnego udostępniła córka, p. Joanna Brejnak

Zaświadczenie wystawione przez Polski Komitet Opiekuńczy - R.G.O w Częstochowie - dokument datowany na 6.11.1944 r. Z archiwum rodzinnego udostępniła córka, p. Joanna Brejnak

Należące do por. Ottona Wiszniewskiego poświadczenie (niem. Bescheinigung) Dokument wystawiony w Częstochowie na nazwisko "Otton Powiertowski". Z archiwum rodzinnego córki, p. Joanny Brejnak

Należące do por. Ottona Wiszniewskiego poświadczenie (niem. Bescheinigung) Dokument wystawiony w Częstochowie na nazwisko "Otton Powiertowski". Z archiwum rodzinnego córki, p. Joanny Brejnak

Należąca do por. Ottona Wiszniewskiego niemiecka kenkarta z okresu okupacji. Dokument wystawiony na fałszywe nazwisko "Otton Powiertowski". Z archiwum rodzinnego córki, p. Joanny Brejnak

Należąca do por. Ottona Wiszniewskiego niemiecka kenkarta z okresu okupacji. Dokument wystawiony na fałszywe nazwisko "Otton Powiertowski". Z archiwum rodzinnego córki, p. Joanny Brejnak

Arbeitsbescheinigungen. Z archiwum rodzinnego udostępniła córka, p. Joanna Brejnak

Arbeitsbescheinigungen. Z archiwum rodzinnego udostępniła córka, p. Joanna Brejnak

Dokument wystawiony przez Polski Komitet Opiekuńczy w Żyrardowie - luty 1945 roku. Z archiwum rodzinnego udostępniła córka, p. Joanna Brejnak

Dokument wystawiony przez Polski Komitet Opiekuńczy w Żyrardowie - luty 1945 roku. Z archiwum rodzinnego udostępniła córka, p. Joanna Brejnak

Legitymacja Orderu Wojennego Virtuti Militari. Z archiwum rodzinnego p. Joanny Brejnak, córki Ottona Wiszniewskiego

Legitymacja Orderu Wojennego Virtuti Militari. Z archiwum rodzinnego p. Joanny Brejnak, córki Ottona Wiszniewskiego

Legitymacja Orderu Wojennego Virtuti Militari. Z archiwum rodzinnego p. Joanny Brejnak, córki Ottona Wiszniewskiego

Legitymacja Orderu Wojennego Virtuti Militari. Z archiwum rodzinnego p. Joanny Brejnak, córki Ottona Wiszniewskiego

Nasz newsletter