Romuald Antoni Krzemiński

Pseudonim:
"Krępy"
Data urodzenia:
1924-06-30
Data śmierci:
1944-08-30
Funkcja:
-
Pozycja na murze pamięci:
Kolumna: 186 Miejsce: 29
Stopień:
sierżant
Miejsce urodzenia:
Cechówka - Sulejówek [inne wersje: Miłosna]
Imiona rodziców :
Antoni - Anna z domu Lipiec
Harcerstwo:
Przed wojną był harcerzem 80. Drużyny Harcerskiej im. Jędrzeja Śniadeckiego.
Wykształcenie do 1944 r. :
Uczeń Gimnazjum i Liceum im. H. Kołłątaja w Warszawie
Udział w konspiracji 1939-1944:
Kedyw Komendy Głównej Armii Krajowej - Brygada Dywersyjna "Broda 53" - batalion "Zośka" - 2. kompania "Rudy” - III pluton "Felek"
Oddział:
Armia Krajowa - zgrupowanie "Radosław" - pułk "Broda 53" - batalion "Zośka" - 2. kompania "Rudy” - III pluton "Felek”
Szlak bojowy:
Wola - Stare Miasto
Odznaczenia:
Dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych.
Miejsce śmierci:
Poległ w walkach na Starym Mieście - porównaj "Uwagi"
Miejsce pochówku:
Warszawa, Cmentarz Wojskowy na Powązkach - kwatera batalionu "Zośka". Pochowany wraz z Barbarą Zmysłowską ps. "Beata"
Uwagi - imiona, miejsce i okoliczności śmierci :
W 1950 roku uznany sądownie za zmarłego. Imiona w dokumentach - Romuald Antoni Krzemiński. Na Powązkach Wojskowych upamiętniony jako Roman Krzemiński. Według informacji wpisanych przez matkę Annę Krzemińską w 1947 roku w kwestionariuszu ZBoWiD syn był na placówce w rejonie Szpitala Jana Bożego przy ul. Bonifraterskiej, gdzie został ciężko ranny. Przeniesiony został do Szpitala pod Krzywą Latarnią, gdzie zmarł. Według informacji podawanych przez środowisko batalionu Zośka Roman (Romuald) Krzemiński ps. „Krępy” poległ na Starym Mieście w walkach w rejonie ul. Bielańskiej, podczas próby przebicia oddziałów staromiejskich do Śródmieścia. Miejsce śmierci z zapisach kartoteki PCK - Centralny Szpital Chirurgiczny, ul. Długa 7. Inne jeszcze okoliczności śmierci podaje Anna Borkiewicz-Celińska w monografii batalionu ”Zośka" (s. 639) - wymieniany jako ciężko ranny w brzuch 30.08.1944, (prawdopodobnie) w rejonie zakładów „Polskiego Fiata” przy Sapieżyńskiej. Data urodzenia w protokole dla ZBoWiD z 1947 r. (wówczas pod nazwą ZUWZiNiD) podpisanym przez kolegów z oddziału - Witolda Morawskiego ps. „Witold Czarny” i Henryka Kończykowskiego ps. „Halicz„ to 03.06.1924, natomiast data śmierci to 01.09.1944 r.
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, Monitor Polski B, nr 49, 11.10.1950, PCK - kartoteka, ZBoWiD - protokoły [zasób UdsKioR]
Publikacje:
Anna Borkiewicz-Celińska: „Batalion "Zośka", Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990, Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego, tom 6. Redaktor naukowy Piotr Rozwadowski. Dom Wydawniczy "Bellona", Warszawa 2004.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Romuald Antoni Krzemiński ps. "Krępy" (1924-1944). Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego - batalion "Zośka"

Romuald Antoni Krzemiński ps. "Krępy" (1924-1944). Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego - batalion "Zośka"

Romuald Antoni Krzemiński ps. "Krępy" (1924-1944). Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego - batalion "Zośka"

Romuald Antoni Krzemiński ps. "Krępy" (1924-1944). Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego - batalion "Zośka"

Romuald Antoni Krzemiński ps. "Krępy" (1924-1944). Romuald Antoni Krzemiński ps. "Krępy". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8717

Romuald Antoni Krzemiński ps. "Krępy" (1924-1944). Romuald Antoni Krzemiński ps. "Krępy". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8717

PCK - kartoteka. Tu jako miejsce śmierci podano szpital przy Długiej 7. Data ur. w zapisach PCK - 03-06-1924.

PCK - kartoteka. Tu jako miejsce śmierci podano szpital przy Długiej 7. Data ur. w zapisach PCK - 03-06-1924.

PCK - kartoteka.

PCK - kartoteka.

Fragmenty  dokumentacji ZBoWiD: oświadczenia kolegów z oddziału - Witolda Morawskiego ps. „Witold Czarny”  i Henryka Kończykowskiego  ps. „Halicz" oraz matki, Anny Krzemińskiej z d. Lipiec

Fragmenty dokumentacji ZBoWiD: oświadczenia kolegów z oddziału - Witolda Morawskiego ps. „Witold Czarny” i Henryka Kończykowskiego ps. „Halicz" oraz matki, Anny Krzemińskiej z d. Lipiec

Mogiła na Powązkach Wojskowych, źródło fot.  Wikipedia - domena publiczna.

Mogiła na Powązkach Wojskowych, źródło fot. Wikipedia - domena publiczna.

Nasz newsletter