Pseudonim
"Bratny"
Data urodzenia
1921-08-05
Data śmierci
2017-11-05
Stopień
-
Stopień
kapral podchorąży
Miejsce urodzenia
Kraków
Imiona rodziców
Józef - Wanda z domu Repetowska
Pseudonimy
"Bratny", "Roman", "Roman Bratny"
Udział w konspiracji 1939-1944
W 1942 r. ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty Armii Krajowej, następnie związał się z O.W. Z.P.N. "Miecz i Pług” (Organizacja Wojskowa - Zbrojne Pogotowie Narodu). Związany z podziemiem literackim. Pierwszy tomik swojej poezji pt. "Pogarda" ogłosił pod pseudonimem "Roman Bratny" w 1944 r. W latach 1943-1944 współpracował z pismem "Kuźnia", a od 1944 r. był jednym z założycieli i redaktorem pisma literackiego "Dźwigary".
Oddział
Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Obwód "Radwan" (Śródmieście) - 3. Rejon "Ratusz - Wojskowa Służba Ochrony Powstania - VI zgrupowanie WSOP - batalion "Bełt" - 2. kompania
Szlak bojowy
Śródmieście Południe
Warszawski Korpus Armii Krajowej (od 20.09.1944)
8. Dywizja Piechoty AK im. Romualda Traugutta - 21. pułk piechoty im. Dzieci Warszawy
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - brak informacji o miejscach pobytu
Numer jeniecki
102580
Losy po wojnie
Po wyzwoleniu z niewoli przez pewien czas służył w Polskich Siłach Zbrojnych na terenie Francji. Po powrocie do kraju posługiwał się nazwiskiem Roman Bratny - swoim konspiracyjnym pseudonimem. Studiował w Akademii Nauk Politycznych w Warszawie, którą ukończył w 1949 r. Był redaktorem "Pokolenia" (1946-1947), członkiem zespołu redakcyjnego tygodnika "Nowa Kultura" (1950-1951), w latach 1963-1971 zastępcą redaktora tygodnika "Kultura", a od 1975 kierownikiem literackim Teatru Powszechnego w Warszawie. Otrzymał nagrodę państwową II stopnia. W roku jubileuszu 45-lecia LWP 12.10.1988 roku otrzymał Nagrodę I stopnia Ministra Obrony Narodowej w dziedzinie literatury. Autor kilkudziesięciu tomów wierszy, opowiadań i powieści, z których najgłośniejsza, "Kolumbowie rocznik 20" (1957), wielokrotnie wznawiana i przetłumaczona na kilkanaście języków, nadała wojennemu pokoleniu żołnierzy AK do dziś powszechnie używany przydomek "Kolumbów". W latach 1955-1960 kierownik literacki Zespołu Filmowego "Studio", a w latach 1969-1972 Zespołu Filmowego "Kraj". Przez wiele lat współpracował z Telewizją Polską i Polskim Radiem, jako autor scenariuszy filmów, seriali, spektakli Teatru Telewizji oraz słuchowisk radiowych.
Odznaczenia
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1959), Order Sztandaru Pracy II klasy (1964), Order Sztandaru Pracy I klasy (1986), Medal Zasłużony dla Kultury Narodowej (1987).
Źródła
MPW-baza uczestników PW. Fot. domena publiczna - Wikimedia Commons oraz zbiory Andrzeja Mularczyka www.muzeumkonstancina.pl
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram